Apurahan väliraportti ja loppuraportti

Kaikkien rahoitusta saaneiden tulee jättää hankkeestaan loppuraportti. Monivuotisen rahoituksen saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle vuosittainen väliraportti.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Apurahan väliraportti

Monivuotisen rahoituksen saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle vuosittainen väliraportti apurahojen verkkopalvelussa. Väliraportointi tehdään kuukauden sisällä kunkin apurahavuoden päättymisestä. Huomioithan, että raportointiaika lasketaan maksatuksen alkamisesta, eikä kalenterivuoden alusta. Ilman väliraporttia apurahan maksamista ei voida jatkaa. Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Väliraportoinnin päätavoitteita säätiön kannalta on olla vuorovaikutuksessa hankkeen työryhmän kanssa ja seurata hankkeen edistymistä. Apurahansaajalle se taas antaa hyvän tilaisuuden tehdä hanketta näkyväksi siitä kiinnostuneille kohderyhmille.

Väliraportti lähetetään apurahojen verkkopalvelussa. Raporttia ei voi toimittaa säätiöön postitse, eikä siihen tule lisätä kuitteja.

Lomakkeessa kerrot tavasta, jolla haluat tehdä hanketta näkyväksi omaa ammatillista lähipiiriä tai organisaatiota laajemmalle yleisölle. Voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:

 • Mieti, mikä hankkeessa voi kiinnostaa mediaa ja kirjoita hankkeesta uutisoiva tiedote. Hyödynnä tiedottamisessa katto-organisaatiosi viestinnän asiantuntijoita ja kanavia, kuten esimerkiksi yliopiston viestintäyksikköä, tai käytä omaa jakelulistaa.
 • Kirjoita tekstistä artikkeli tai blogiteksti ja tarjoa sitä johonkin yleisjulkaisuun. Koneen Säätiön Kaivolla-blogi on yksi mahdollinen julkaisukanava.
 • Järjestä hankkeesta tai johonkin siihen läheisesti liittyvästä näkökulmasta keskustelutilaisuus tai jokin muu yleisölle avoin tilaisuus, kuten klubi, luento tai työpaja. Kutsu tilaisuuteen yleisöä oman lähipiirin ulkopuolelta. Koneen Säätiön kamaria voi hyödyntää maksuttomana keskustelutilana.
 • Tarjoudu mukaan esiintymään, keskustelemaan tai moderoimaan keskustelua johonkin laajalle yleisölle avoimeen tapahtumaan, jonka aihepiiri liittyy hankkeeseesi ja asiantuntemukseesi. Tällaisia ovat esimerkiksi Kirjamessut, Tieteen Päivät ja SuomiAreena.
 • Ota yhteyttä toiseen Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen ja järjestä yhteinen tapaaminen, jossa kerrotte toisillenne hankkeistanne.
 • Kuvaa hankkeestasi tai siihen liittyvästä aiheesta video ja lataa se YouTubeen. Jaa video sosiaalisessa mediassa. Video voi olla myös luentotaltiointi. Videon voi kuvata myös puhelimen kameralla. Podcast on myös hyvä vaihtoehto, jos sinulla tai työryhmälläsi on osaamista tuottaa podcast ja jakaa sitä eteenpäin.
 • Voit myös kertoa, millaista näkyvyyttä hanke on tähän mennessä saanut. Näkyvyydellä tarkoitetaan hankkeeseen liittyviä työryhmän jäsenten tai ulkopuolisten henkilöiden tuottamia kirjoituksia ja muita sisältöjä mediassa. Näkyvyyttä ovat myös julkiset keskustelutilaisuudet ja muut tapahtumat sekä luennot ja muut julkiset esiintymiset.
 • Voit valita myös jonkin muun tavan tehdä hanketta näkyväksi. Jos epäröit, hyväksytäänkö valitsemasi tapa, voit varmistaa asian ottamalla yhteyttä Koneen Säätiöön.

 

Apurahan loppuraportti

Lähetä loppuraportti säätiölle puolen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen apurahaerä on maksettu. Mikäli hankkeelle on maksettu vain muita kuluja, on loppuraportin määräaika 1,5 vuotta viimeisestä maksuerästä. Olethan yhteydessä meihin, mikäli hankkeesi on raportointivaiheessa vielä kesken, jotta voimme sopia lisäaikaa loppuraportille.

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Loppuraportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin.

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojenhakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta, ja niiden pohjalta apurahojen myöntämistä voidaan kehittää.

Loppuraportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, jotka olivat käytössä hakemusta tehdessä.

Raporttia ei voi postittaa säätiöön eikä siihen tule liittää kuitteja. Jos olet saanut apurahan kirjan tekemistä varten, tulee sinun toimittaa loppuraportin lisäksi myös valmistunut kirja säätiön toimistoon. Myös Lauttasaaren kartanon residenssin sekä Kotiresidenssi-apurahan apurahansaajat raportoivat apurahasta verkkopalvelussa puolen vuoden kuluessa viimeisestä maksuerästä.

Yleisessä haussa myönnetyt apurahat: Loppuraportin kysymyslomakkeen kohdat

 • Kuvaus: kerro hankkeesta ja apurahalla tehdystä työstä.
 • Miten hyvin asetetut tavoitteet toteutuivat?
 • Mikä onnistui erityisen hyvin, mitä ongelmia kohtasitte?
 • Miten myönnetty rahoitus pääpiirteittäin käytettiin?
 • Mitä hyvää ja huonoa sisältyi tähän rahoitusmuotoon?
 • Saatiinko hankkeelle muuta rahoitusta? Jos saatiin, mitä?
 • Mahdolliset Koneen Säätiön apurahalla laaditut tieteelliset ja yleistajuiset julkaisut
 • Palaute Koneen Säätiölle

 

Apurahojen verkkopalvelu

Koneen Säätiö on siirtynyt uuteen apurahajärjestelmään kesäkuussa 2020. Teethän kaikki sinulle tai työryhmällesi/yhteisöllesi myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät pyynnöt, muutokset ja raporttien lähetykset jatkossa uudessa palvelussa. Myös jo päättyneiden hankkeiden loppuraportti lähetetään uudessa järjestelmässä.

Kirjaudu apurahojen verkkopalveluun täällä.