Apurahan maksaminen

Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuun 10. päivä. Koneen Säätiön toimisto on suljettuna vuosittain heinäkuussa, jolloin maksatuspyyntöjä tai muutospyyntöjä ei käsitellä. Jo saapuneet maksatuspyynnöt lähtevät kuitenkin normaalisti maksuun myös heinäkuussa.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Kuukausiapurahan ja muiden kulujen maksaminen

Apuraha maksetaan aina myönnön mukaisesti. Henkilökohtaista kuukausiapurahaa maksetaan niinä kuukausina, joina työskennellään apurahamyönnön mukaisissa tehtävissä. Kokoaikaisen kuukausiapurahan maksaminen edellyttää päätoimista työskentelyä apurahalla. Muut kulut maksamme vuosittain ensisijaisesti yhdessä erässä apurahansaajan tai hankkeen vastuullisen johtajan ilmoittamalle tilille.

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa viimeistään kuun kolmantena arkipäivänä. Hankkeen johtajan tulee lähettää maksatuspyynnöt koko hankkeen osalta verkkopalvelussa.

 

Maksatuspyynnön tekeminen

Maksatuspyyntö lähetetään verkkopalvelussa. Kirjautumista varten tarvitset myöntökirjeen mukana lähetetyn vahvistuskoodin. Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 10. päivä. Suosittelemme tekemään maksatuspyynnöt kerralla mahdollisimman pitkälle ajalle. Jos maksuaikatauluun tulee muutoksia, voit muokata jo lähettämääsi pyyntöä myöhemmin. Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutosten ilmoittamisesta säätiöön sekä hankkeen väli- ja loppuraportin lähettämisestä. Väliraportti koskee ainoastaan monivuotisia hankkeita.

 

Apurahojen verkkopalvelu

Teethän kaikki sinulle tai työryhmällesi/yhteisöllesi myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät pyynnöt ja muutokset apurahojen verkkopalvelussa. Myös jo päättyneiden hankkeiden loppuraportti lähetetään apurahajärjestelmässä.

Kirjaudu apurahojen verkkopalveluun täällä.

 

Henkilökohtaisen kuukausiapurahan maksu

Kuukausiapurahat maksetaan suoraan niiden saajille. Jokaiselle työryhmän jäsenelle tulee tehdä erillinen maksatuspyyntö. Maksatuspyynnön pakolliset tiedot ovat apurahansaajan nimi, tilinumero, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite ja maksuaikataulu. Apuraha voidaan maksaa myös ulkomaiselle tilille.

 

Muiden kulujen maksu

Muista kuluista tehdään erillinen maksatuspyyntö. Muut kulut maksetaan ensisijaisesti yhdessä erässä vuosittain hankkeen vastuullisen johtajan ilmoittamalle tilille. Jos mahdollista, muut kulut maksetaan Y-tunnuksellisen yhteisön tilille, jolloin maksatuspyynnössä tulee olla Y-tunnus, viite ja yhteisön yhteystiedot.

Jos muista kuluista maksetaan palkkoja tai palkkioita, on apurahansaajan otettava huomioon, että maksajan on huolehdittava työnantajavelvoitteiden, lakisääteisten maksujen ja verotuksellisuuden oikeanmukaisuudesta. Koneen Säätiö ainoastaan maksaa muut kulut, mutta ei voi auttaa hanketta hallinnollisissa käytännön asioissa.

Jos kulujen maksuerä yksityishenkilön tilille on 4000€ tai enemmän, tulee maksatuspyynnön perustelut-kenttään lisätä selvitys kulujen käytöstä. Apurahansaajan tulee säilyttää kuluihin liittyvät tositteet vähintään siihen asti, kun loppuraportti on hyväksytty. Verottajalle tositteita on mahdollisesti säilytettävä pidempään.