Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

19.03.2020

Uutta strategiaa laatimassa

Koneen Säätiössä laaditaan parhaillaan uutta strategiaa, jotta säätiö voisi kohdata tulevaisuuden suuret haasteet parhaalla mahdollisella tavalla. Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen avaa kirjoituksessaan sitä, miten strategiatyötä on tehty ja minkälaisia strategiaan vaikuttavia teemoja kevään aikana on noussut esiin.


Olemme äskettäin ryhtyneet laatimaan Koneen Säätiölle uutta strategiaa, jotta voisimme kohdata tulevaisuuden suuret haasteet parhaalla mahdollisella ja meille luontevimmalla tavalla. Strategian laadinta ei – nykyisin vallalla olevaan tapaan ­– ole yksin säätiön hallituksen vastuulla, vaan säätiön henkilökunta ja varsinkin johtoryhmä osallistuvat aikaisempaa kiinteämmin strategiaprosessiin. Saamme apua myös tulevaisuusorientoituneelta Saaren kartanon johtokunnalta, jolla on luovaa asiantuntemusta ja hyvä tuntuma tieteen ja taiteen kenttään. Kartoitamme niin ikään tärkeimpien sidosryhmiemme eli tutkijoiden ja taiteilijoiden näkemyksiä oman alansa tulevaisuudesta ja selvitämme, mitä he odottavat säätiöltä.

Helmikuussa 2020 järjestimme Lauttasaaren kartanossa Taiteen tulevaisuus -lounaan, jonka tarkoituksena oli strategiatyötä varten hahmottaa nuorten taitelijoiden näkemyksiä taiteen tekemisen tulevaisuudesta. Lounaalle oli kutsuttu sekä muutamia säätiön apurahalla työskenteleviä nuoria taiteilijoita että joukko näiden ehdottamia muita enimmäkseen vastavalmistuneita taiteilijoita. Siinä pöydässä, jossa itse istuin, nousi ensimmäisenä esille nuorten taiteilijoiden kokemus maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja huoli ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta riistosta. Tavoitteellisten ja lyhytkestoisten projektien tilalle pöytäseuralaiseni toivoivat työrauhaa ja jatkuvuutta, mahdollisuutta kokeilla ja epäonnistua. Oman taiteen tekemisensä tueksi he kaipasivat keskustelua ja yhteisöllisyyttä sekä monialaisille kohtaamisille varattuja tiloja.

Tieteen tulevaisuus -lounas on vasta valmisteilla, mutta kuvittelisin, että nuoret tutkijat jakavat taiteilijoiden huolen maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja että heidänkin toiveisiinsa kuuluvat yhteisöllisyys, työn jatkuvuus ja työrauha sekä kokeilemisen ja epäonnistumisen salliminen. Turvallisen työn ja työympäristön sekä kannustavan yhteisön tarve on hyvin ymmärrettävää turbulentissa maailmassamme, ja säätiölle viesti on selkeä: jatkamme pitkäkestoisten apurahojen myöntämistä taiteilijoille ja tutkijoille ja tarjoamme edelleen tiloja ja tilaisuuksia kohtaamisille. Lisäksi pohdimme, voisimmeko entistä enemmän painottaa tuessamme taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien työskentelyä yksittäisten projektien rahoittamisen sijaan tai niiden rinnalla. Tieteen tulevaisuus -lounaan jälkeen voimme miettiä tarkemmin mahdollisia muutoksia painotuksissa myös tieteen puolella.

Myös Koneen Säätiössä olemme huolissamme syvenevästä ekologisesta kriisistä ja lisääntyvästä taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta epätasa-arvosta Suomessa ja maailmalla. Säätiön tehtäväksi olemme jo viiden vuoden takaisessa strategiassa määritelleet maailman parantamisen luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Varmaa on, että haluamme jatkaa maailman parantamista, ja tärkeimpänä keinonamme on epäilemättä edelleenkin tieteellisen ja taiteellisen työn tukeminen. Mutta se, mitä muuta voimme kenties tehdä oikeudenmukaisemman maailman saavuttamiseksi tai millä muilla keinoin puolustaa tärkeinä pitämiämme arvoja, selviää uuden strategiamme valmistuttua syksyllä 2020.

Kirjoittaja

Hanna Nurminen

Kirjoittaja on Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja.