Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

07.06.2024

Miksi Koneen Säätiö tukee ympäristöaktivisteja?

Kuvitus: Marika Maijala

Ilmastonmuutos ja luontokato etenevät hälyttävästi ja tuhoavat jo nyt elämää maapallolla. On ilmeistä, että nämä globaalit kriisit eivät ratkea tarpeeksi nopeasti ilman kansalaisaktivismia. Aktivistien oikeutta mielenosoittamiseen onkin syytä puolustaa.

Koneen Säätiö on pitkään rahoittanut tieteellistä tutkimustyötä ja taiteen tekemistä. Metsän puolella -aloitteessa säätiö on ottanut tuen piiriin myös metsiin liittyvän kansalaisaktivismin.

Yksi rahoitetuista hankkeista on Elokapinassa toimivan työryhmän hanke, joka monipuolistaa metsistä käytäviä keskusteluja. Hankkeeseen liittyviä tapahtumia järjestetään myös osana Elokapinan tänään alkanutta Myrskyvaroitus-kampanjaa.

Säätiöt voivat tukea kansalaisaktivismia tärkeissä asioissa

“Rauhanomaista ja väkivallatonta kansalaisaktivismia on syytä kannustaa. Se on välttämätön yhteiskunnallinen muutosvoima nykyisessä tilanteessa, jossa ilmasto- ja ympäristökriisi tuhoaa maapallon elämää hälyttävällä vauhdilla”, sanoo Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen.

“Ympäristöaktivistit ymmärtävät, että ilmastonmuutos ja luontokato ovat koko maailman kohtalonkysymyksiä, joita poliittiset päättäjät eivät ota riittävän vakavasti. Aktivistit haluavat toimia konkreettisesti planeetan tulevaisuuden puolesta ja käyttävät siksi rohkeasti myös tavanomaisista poikkeavia keinoja”, Nurminen jatkaa.

Kansainvälisellä säätiökentällä kansalaisyhteiskunnan ja aktivismin tukemisella on pitkät perinteet. Suomessakin aktivismia harjoittavat tahot hakevat yhä useammin rahoitusta toiminnalleen säätiöiltä, ja aktivistit saattavat perustoimintansa puolesta hyvin sopia säätiöiden tuen saajiksi, todetaan Säätiöt ja rahastot ry:n verkkosivuilla.

“Säätiöt voivat toimia arvojensa mukaisesti siellä, minne valtion tai muu julkinen rahoitus ei vielä ole ehtinyt, ja tukea kansalaisaktivismia erityisen tärkeissä asioissa. On merkkejä siitä, että tulevina vuosina säätiöiden rooli ilmasto- ja ympäristökriisin hillitsemisessä vain kasvaa”, Koneen Säätiön toimitusjohtaja Ulla Tuomarla sanoo.

Mielenosoittaminen ei ole laitonta, vaan demokratian perusoikeus

Historiallisesti kansalaisaktivismilla on saatu aikaa merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, esimerkiksi naisten äänioikeus tai rotuerottelun lopettaminen.

“Mielenosoitus- ja kokoontumisvapaus, joita Elokapinakin hyödyntää, ovat demokratian keskeisiä perusoikeuksia. On tärkeää, että näitä oikeuksia voi toteuttaa turvallisesti nyt ja tulevaisuudessa. Monissa Euroopan maissa mielenosoittajien oikeuksia on viime vuosina kavennettu, ja olemme tästä kehityksestä huolissamme”, Ulla Tuomarla sanoo.

Mihin Elokapina käyttää Koneen Säätiön rahoitusta?

Koneen Säätiö on myöntänyt elokuussa 2023 rahoitusta Elokapinassa toimivalle työryhmälle metsäkeskusteluja monipuolistavaan hankkeeseen.

Työryhmä on tehnyt hankesuunnitelman, ja rahoitusta käytetään hankesuunnitelman mukaisesti. Tänään alkanut Myrskyvaroitus-kampanja nostaa ympäristölle ja ilmastolle haitalliset yritystuet keskusteluun monilla erilaisilla keinoilla, ja keskustelua käydään myös metsiin liittyen.

Osana kampanjaa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa puhutaan metsistä, hiilinieluista ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Koneen Säätiön rahoituksella voidaan maksaa esimerkiksi tällaisten tilaisuuksien puhujapalkkioita tai korvata aktivistien työtä, joka liittyy viestintään, koordinoitiin tai tapahtumatuotantoon. Näin rahoituksella on myös mahdollista kehittää Elokapinan toimintaa.

“Hankesuunnitelma on todettu arviointivaiheessa erittäin hyväksi ja sitä toteutetaan parhaillaan. Kuten muissakin rahoittamissamme hankkeissa, luotamme rahoituksen saajiin samalla kun velvoitamme heitä raportoimaan rahoituksen käytöstä ja hankkeen tuloksista”, Ulla Tuomarla toteaa.

Säätiöt ja rahastot ry muistuttaa verkkosivuillaan, että aktivismin alaan kuuluvissa hankkeissa mahdollisimman selkeät ja läpinäkyvät rahoituksen myöntämisen ja käyttämisen kriteerit sekä toimintaohjeet auttavat niin rahoittajaa kuin rahoitettua toimimaan oikein.

Koneen Säätiön rahoitusta ei voi käyttää laittomaan toimintaan tai esimerkiksi sakkojen maksamiseen.

“Jos missään rahoittamassamme hankkeessa olisi syytä epäillä lainvastaista toimintaa, kyseessä olisi aina poliisin selvitettävä asia.”

Lisätietoa:
Säätiöjuridiikan kysymyksiä ja vastauksia: Voiko säätiö tukea aktivismia? (linkki Säätiöt ja rahastot ry:n sivuille)