Uutiset

Apurahat

08.12.2017

Tilastotietoa myönnetyistä apurahoista 2017

Vuoden 2017 haussa myönnettiin apurahoja yhteensä 29 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 6385, ja apuraha myönnettiin 374 hakijalle, eli apurahan sai 5,9 prosenttia hakijoista. Myönnetyistä 29 miljoonasta eurosta 47 % suuntautui tieteeseen, 16 % taiteeseen, 36 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja alle 1 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Naapuridialogit-teemahaussa myönnettiin yhdeksän apurahaa, yhteensä 2 314 500 euroa.

Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa -teemahaussa myönnettiin kahdeksan apurahaa, yhteensä 1 378 000 euroa.

Vuosittaisessa yleisessä haussa myönnettiin 357 apurahaa, yhteensä 25 314 200 euroa. Niistä uusia oli 327 kpl, yhteensä 23 595 000 euroa, ja jatkoapurahoja 30 kpl, 1 719 200 euroa.

Vuosittaisen haun uusista hakijoista (eli pl. jatkohakemukset ja teemahaut) apurahan sai 5,4 % hakijoista. Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden kohdalla myöntöprosentti oli 8,5. tiedehankkeiden kohdalla 6,4 ja taidehankkeiden kohdalla 4,3 kappalemäärästä laskien. Vastaavat luvut suhteessa haettun euromäärän ovat 10,7 (tiede-taide), 5,5 (tiede), 4,5 (taide). Lisäksi alle prosentti uusista myönnöistä kohdentui muuhun kulttuurityöhön.

Yhteensä Koneen Säätiö on myöntänyt apurahoja vuonna 2017 30,6 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät 1.12. myönnettyjen apurahojen lisäksi rahoitus Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun voittajille, Biotaiteen Seuralle, IHME-festivaalille sekä Saaren kartanon residenssiapurahat taiteilijoille.  Apurahojen lisäksi säätiö lahjoitti 2 miljoonaa euroa yliopistojen pääomakeräykseen.

Katso lista vuoden 2017 apurahansaajista

Katso tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pdf)

Myöntösummaltaan suurimmat rahoitukset vuoden 2017 apurahahaussa saivat:

TIEDE&TAIDE Teatteritaiteen maisteri Päivi Pauliina Feodoroff ja työryhmä 685 600 € Miltä sopu näyttää – toisenlaisen todellisuuden tekeminen:  vesistönsuojelua Näätämö-joen valuma-alueella, laidunsuojelua Muddusjärven paliskunnassa perinnetietoja ja tiedettä yhdistäen 

TIEDE&TAIDE Suomen Pakolaisapu ry 530 000 € Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla 

TIEDE&TAIDE FT, Dosentti, Yliopistonlehtori (ma.) Joona Taipale ja työryhmä 525 000 € Vuorovaikutus ja rajankäynti: Minän ja toisen kokemuksellinen rajautuminen

TIEDE&TAIDE Dosentti Panu Halme ja työryhmä 505 000 € Science embracing art to launch small scale ecological compensation actions  Tiede ja taide pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden käynnistäjänä  

TIEDE&TAIDE Politices doktor Ralf Kauranen ja työryhmä 468 000 € Sarjakuva ja siirtolaisuus. Kuuluminen, kerronta, aktivismi 

TIEDE Dosentti, yliopistonlehtori Sari Irni ja työryhmä 420 000 € Ilmastokestävyys keittiössä: ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

TIEDE&TAIDE Apulaisprofessori Lena Näre ja työryhmä 402 000 € Kodin ja kansalaisuuden kamppailut – Naapurisolidaarisuus vastauksena ’turvapaikkakriisiin’ (Struggles over home and citizenship – Neighbourhood solidarity as a Response to the ’asylum crisis’) 

TAIDE HIAP – Helsinki International Artist Programme 400 000 € Jälkifossiilinen taide ja toimintamallit – taiteilijaresidenssit ekologisen siirtymän edelläkävijöinä 

TIEDE&TAIDE FT. dosentti Pertti Grönholm ja työryhmä 381 000 € Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020

TIEDE&TAIDE FT, dosentti Maarit Leskelä-Kärki ja työryhmä 380 000 € Uuden etsijät: esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros modernisoituvassa Suomessa (1880-1940) 

TIEDE&TAIDE Dosentti, yliopistonlehtori Hanna Kuusi ja työryhmä 347 000 € Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa

TIEDE Helsingin yliopiston Tutkijakollegium 350 000 € Tutkijakollegiumin taiteen tohtori-ohjelman jatkohakemus 

TAIDE Perpetuum Mobile ry 330 000 € Visuaalisen kulttuurin (visuaalinen taide, elokuva) Artists at risk -turvaresidenssisihteeristö ja turvaresidenssikeskus  

TIEDE&TAIDE Metsähallitus 320 000 € Luonnon konserttisali -tapahtuman järjestäminen 

TIEDE FT, dos. Jussi Ojajärvi ja työryhmä 320 000 € Tove Janssonin tuotannot – Tove Jansson Companion rinnakkaisteoksineen