Uutiset

Apurahat

02.05.2017

Naapuridialogit


Koneen Säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman ensimmäinen Lähinaapurit -teemahaku kohdennettiin lähialueiltamme Suomeen muuttaneisiin. Ohjelman toisen teemahaun kohteena ovat kaikki naapuruussuhteet, sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen synnyttämät uudet naapuruudet.

Ymmärrämme naapuruuden laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä elämisenä ja toimimisena, emme pelkästään asuinnaapuruutena. Se kattaa yksilöiden välisten suhteiden lisäksi myös järjestäytyneet (esim. yhdistykset), epämuodolliset (esim. liikkeet ja verkostot) ja ylirajaiset naapuruussuhteet.

Toisessa teemahaussa kysymme, miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollista eroista.

Tutkimustiedon ohella kannustamme hankkeita tekemään ehdotuksia siitä, miten naapureiden välistä kommunikaatiota, dialogia ja yhteisymmärrystä voisi parantaa. Myös laajemmat erilaisten tahojen dialogisuutta ja konfliktien sovittelua yhteiskunnassa korostavat hankkeet ovat tervetulleita.

Teemahaussa kannustamme aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuten järjestöjen, aktivistien ja liikkeiden välillä. Koneen Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa rohkaistaan monitieteiseen tutkimusotteeseen. Säätiö kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen. Myös journalistista työtä voidaan tukea yhteishankkeissa.

Hakeminen

Teemahaku järjestetään vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2017. Katso tarkempia ohjeita hakemisesta ohjeista Apurahan hakijalle

Lisätiedot

Tiedeasiamies Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi.