Vuonna 2017 myönnetyt apurahat

KAUPPATIETEEN MAISTERI, TUTKIJA SINI FORSSELL JA TYÖRYHMÄ (SINI FORSSELL JA TIMO JÄRVENSIVU)28.000 €

Ekopsykologiadialogit ekologisista kompensaatioista ja luonnonsuojelusta

DOSENTTI PANU HALME JA TYÖRYHMÄ505.000 €

Science embracing art to launch small scale ecological compensation actions (Tiede ja taide pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden käynnistäjänä)

KUVATAITEILIJA KAIJA KIURU JA TYÖRYHMÄ100.000 €

Rajankäyntiä Viiankiaavalla – luonnonsuojelua vai kaivostoimintaa?

DOS, AKATEMIATUTKIJA ALEKSI LEHIKOINEN JA TYÖRYHMÄ120.000 €

Synteesi ympäristövaikutusten arvioinneista päätöksenteon ja ekologisten kompensaatioiden suunnittelun tueksi

PROJEKTITUTKIJA FM LINDA MUSTAJÄRVI 125.000 €

Ekologiset kompensaatiot hyödyllisinä luonnonsuojelusa, ympäristöhallinnossa ja yhteiskunnassa

HT NINA NYGREN JA TYÖRYHMÄ130.000 €

”Kompensaatiopeli” — pelillistäminen ja spekulatiivinen poliittinen fiktio luontoarvojen kompensoinnin yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimuksen välineenä

PROFESSORI MARKKU OLLIKAINEN JA TYÖRYHMÄ (EKOTEKO-TYÖRYHMÄ)220.000 €

EKOTEKO-Ekologiset kompensaatiot teoriasta teoiksi – Yhteiset käytännöt ja reunaehdot luonnon monimuotoisuuden heikennysten hyvittämiseksi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY 150.000 €

Hehtaaripohjaisen hiilijäljen kompensoimisen eli Hiilipörssin rakentaminen, markkinointi, testaaminen ja tutkiminen tieteen ja taiteen keinoin

POSTDOCTORAL RESEARCHER LEONARDO DA COSTA CUSTÓDIO AND WORKGROUP (ARMA ALLIANCE)224.000 €

Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA): Research and Activism Collaboration for Creative Uses of Digital Media, Pedagogy and Arts against Racism in Finland

PROFESSORI PEKKA ISOTALUS JA TYÖRYHMÄ153.500 €

Käy pöytääni, vieras! Päivälliset naapuridialogia edistämässä

DOSENTTI, YLIOPISTOTUTKIJA TUULIKKI KURKI JA TYÖRYHMÄ287.000 €

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: liikkumisen ja rajojen kokemukset sekä uudet naapuruudet

YTT, DOSENTTI TAPIO NYKÄNEN JA TYÖRYHMÄ (NAAPURUUDEN TEKIJÄT)186.000 €

Naapuruuden tekijät – saamelaisia suhteita pohjoisen rajoilla

YTT EEVA PUUMALA JA TYÖRYHMÄ (NAAPURIJURTTA-TYÖRYHMÄ)308.000 €

Naapurijurtta: Tutkimus sosiaalisista suhteista ja naapuruuden arkisista kudelmista

VTT, DOSENTTI MIKKO SALMELA JA TYÖRYHMÄ249.000 €

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat

MIRIAM ATTIAS JA TYÖRYHMÄ 530.000 €

Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla

TAMPEREEN YLIOPISTO 248.000 €

Dialogisuutta rakentamassa – tutkimus- ja kehittämishanke Suomen maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista

VALTIOTIETEIDEN TOHTORI SIRKKU VARJONEN JA TYÖRYHMÄ (PUHEKUPLA)129.000 €

PUHEKUPLA: Tiede ja taide maahanmuuttokeskustelun kuplia puhkomassa

CIRCUS ARTIST MARJUKKA ERÄLINNA RESIDENSSITUKI 5.482 €

LINNA: Island of Sorrows

JALOSTAMO-KOLLEKTIIVI RY RESIDENSSITUKI 11.676 €

Helsinkiläisen Jalostamo-kollektiivin ja virolaisen Teater NO99:n yhteistuotanto / Jalostamo-kollektiivin Immigration nation-hankkeen ensimmäinen osa

ÄIDINKIELEN OPETTAJA MARI PAULIINA KINNUNEN RESIDENSSITUKI 2.165 €

SIRI – Sadut sairaalamaailman kivunlievittäjinä -teoskokonaisuuden suunnitteleminen. Sarjan aloittavan Siri-lastenkirjan kirjoittaminen ja kuvittaminen lopulliseen muotoon.

TAITEEN MAISTERI HELI KONTTINEN RESIDENSSITUKI 3.822 €

Lähde / Source, nykytaidetta vedestä. Tuotetut teokset toimivat elämyksellisinä välineinä veden merkityksen ymmärtämiseksi ja kokemiseksi.

SARJAKUVATAITEILIJA HANNA-PIRITA LEHKONEN RESIDENSSITUKI 10.740 €

Sarjakuvan uusi julkaisu, ohjekirja siitä miten marginaaliset tekijät voivat löytää kanavan teoksilleen netistä.

SCRIPTWRITER/PRODUCER PETAR MITRIC RESIDENSSITUKI 1.770 €

Strawberry Jam

FILOSOFIAN MAISTERI OLGA PALO RESIDENSSITUKI 5.319 €

Helsingin Feministisen Salaseuran toiminnan jatkuvuuden takaaminen, kollektiivisten työskentelytapojen etsiminen ja normikriittisten avausten varmistaminen suomalaisen esittävän taiteen kentällä.

KUVATAITEEN MAISTERI JAANA RISTOLA RESIDENSSITUKI 6.750 €

Olento-kollektiivin taiteellinen tutkimus emotionaalisen keinoälyn mahdollisuuksista.

BACHELORS OF FINE ART SHANZAY SUBZWARI RESIDENSSITUKI 2.400 €

Log Kya Keheinge (What Will People Say?)

KUVATAITEEN MAISTERI SAKARI TERVO RESIDENSSITUKI 8.089 €

Taitelijakollektiivien Anna Breun (FIN) ja Samet Yilmazin (NL/DE) yhdessä työskentely.

ARTIST VIVIAN CHIU 4.800 €

Concealed Identities of the Individual

PHD SAED HADDAD 7.000 €

I will compose a piece for violin & cimbalom. The piece will be ca. 10-15 minute long. The piece will explore my double identity: a Christian Arab in origin; however European in residency/association.

ARTIST MARIANNE HOLM HANSEN 7.000 €

The Void – not knowing.

MA IN FREE ART CHIEN-CHENG HOU 4.800 €

White – the third and final episode of an audio-visual, literary trilogy ”Orchestrating the Borrowed”.

TAITEEN MAISTERI VAPPU JALONEN 4.800 €

Esityksen käsikirjoittamiseen

MA JELENA JOVCIC 5.600 €

”The Lost Innocence” is documentary filmed in a space of 11 years; before and after Andrea’s trauma. She turns 18 now and for the second time she must leave her foster family and home.

ARTIST, PHOTOGRAPHER, TEACHER SANNE KABALT 4.800 €

the process as the piece

KUM, TOHTORIOPISKELIJA JAAKKO KARHUNEN 4.800 €

Reading the Enemies -projektin suunnittelu ja toteutus.

MA ANTTI KAUPPINEN 4.800 €

Rakkauteni jäi Venäjälle -romaanin kirjoittamiseen

ARTIST VICTORIA KEDDIE 4.800 €

I look to model a site specific compound for research focusing on LEO activity and specific satellite movement, with focus on close proximity satellite orbits.

KUVATAITEEN KANDIDAATTI, KUVATAITEEN MAISTERI VIIM. KEVÄÄLLÄ 2017 YASSINE KHALED 4.800 €

2-3 suurikokoisen öljyvärimaalauksen toteuttaminen ajankohtaisesta aiheesta

KIRJAILIJA JYRKI KIISKINEN 7.000 €

Runokokoelman kirjoittaminen

KUVATAITEEN MAISTERI HENRIIKKA KONTIMO 4.800 €

Luontosuhdetta ja parisuhdetta rinnastavan tilateoksen laajentaminen ja syventäminen

WRITER CHRIS KRAUS 7.000 €

Reynaldo Rivera: Provisional Notes on the Disappeared City

SIRKUSTAITEILIJA KALLE LEHTO 4.800 €

Chevalier nykysirkus sooloesityksen suunnittelu, käsikirjoitus ja harjoittelu, sekä 20 minuutisen demoesityksen valmistaminen.

FM, TAITEEN MAISTERI MIA SUSANNE MÄKELÄ 5.600 €

Käsikirjoitus videoteokselle, joka avaa suomalaista mehiläishistoriaa. Peilaan tutkimusta omaan käytännön kokemukseeni mehiläishoidosta, ja pohdin sitä eläinkäänteen näkökulmasta.

SCULPTURE + EXTENDED MEDIA, VCUARTS LINDSAY PARNELL 4.800 €

Scores for social practice in listening

WRITER, ARTS MANAGER ROBERT POWELL 7.000 €

’The Main Stream’ – This project is a personal and collaborative cross-disciplinary artistic exploration using the Aura River as its core focus and inspiration, working on my own and with others.

MA IN COMPOSITION KEVIN SCHWENKLER 4.800 €

Scores for social practice in listening

KUVATAITEILIJA NESTORI SYRJÄLÄ 5.600 €

kuvanveisto ekologisten kriisien aikakaudella

ARTIST LEYYA MONA TAWIL 5.600 €

During a Saari Residence, I will work on ”Future Faith” – a dance opera performed by Lime Rickey International. Lime is a ”refugee from the future”, a way to address the world of lost homelands.

CURATOR & RESEARCHER CHARLOTTE VAN BUYLAERE 4.800 €

Family Fictions and other stories on Kin.

FIL. MAIST. (ARKEOLOGI) ILARI AALTO JA TYÖRYHMÄ24.000 €

Suomen arkeologiaa ja muinaisjäännöksiä esittelevä lasten tietokirja

DOSENTTI, FT ELISA AALTOLA JA TYÖRYHMÄ (KRIITTISEN ELÄINTUTKIMUKSEN VERKOSTO)14.800 €

Kriittisen eläintutkimuksen verkosto – yhteiskunnallisen eläinkeskustelun syventäminen tutkimuspohjaisten näkökulmien avulla

MSC INTERNATIONAL POLITICS HINNI AARNINSALO 87.600 €

The Politicization of Anti-Homosexuality Discourse in East Africa

DOCTORAL RESEARCHER ZAIN UL ABDIN 89.500 €

Migration for whose benefit? Pakistani and Indian migrant communities’ remittance sending behavior and integration in Finland and Sweden

VTT/POST-DOC RESEARCHER AKHLAQ AHMAD 109.500 €

Muslim Immigrant Youth in Finland: Negotiating Identity, Ethnicity and Difference in a Nordic Society

LUK, VTM, TOHTORIKOULUTETTAVA JOHANNA AHOLA-LAUNONEN 29.800 €

Conceptions of responsibility in bioethics – common fallacies and a way forward

VÄITÖSKIRJATUTKIJA SANNA AHVENHARJU 28.800 €

Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuus kestävän kulutuksen mahdollistajana

FT, YLIOPISTOTUTKIJA JARKKO AKKANEN JA TYÖRYHMÄ155.000 €

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta tulevien kemikaalien aiheuttamat ympäristöriskit – Biotestaus ja sen kehittäminen

DOCTORAL CANDIDATE FAHRETTIN ERSIN ALACA AND WORKGROUP27.000 €

Every straight line bends by its own weight

TUTKIJA KAI ALHANEN 126.000 €

Emootiot dialogissa

DOCTORAL CANDIDATE IRFAN AMEER 23.000 €

Evolution and control of bribery institutionalization in developing country markets

FT KATJA ANTTILA JA TYÖRYHMÄ300.000 €

Fyysisen harjoittelun vaikutukset kalojen kykyyn sietää ympäristöongelmia

FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI ANNI ARPONEN 179.000 €

Luonnonsuojelualueverkoston kehitys, kustannusvaikuttavuus ja uhanalaistumistiedon vaikutus suojelupolitiikkaan

FILOSOFIAN MAISTERI TOPI ARTUKKA 40.400 €

Tanssiva kaupunki. Seurapiirit, sukupuoli ja sosiaaliset suhteet 1810-luvun Turussa

MSC JUKKA AUKIA 100.800 €

Silkkitie päättyy länteen – Kiina Itä-Euroopassa: Geospatiaalinen analyysi

PROFESSORI ANSSI AUVINEN JA TYÖRYHMÄ (COSMOS)90.000 €

Matkapuhelimen käyttö ja terveys

ARTIST ERICK BELTRAN 120.000 €

The reading machine as model of edition. Laocoon and the Katabasis as an engine of ideological social psyche in image flux

YHTEISKUNTATIETEEN MAISTERI/ KIRJAILIJA SILVANA BERKI JA TYÖRYHMÄ (ALBANIAN NYKYRUNOUDEN ANTOLOGIA.)14.400 €

Albaniankielisen nykyrunouden antologia suomen kielelle.

PHD, LECTURER ULRIKA BJÖRK 33.600 €

The Ethics of Reconciliation: Rereading Hannah Arendt’s Political Philosophy

FILOSOFIAN MAISTERI ANNA BLOMBERG 69.600 €

Horroskäyttäytyminen ja ympäristötekijät lepakoiden massakuolemia aiheuttavan sienitaudin rajoittajina

DR. SOC. SCI. SEZGIN BOYNIK 56.000 €

Living with Contradictions: Contemporary Art and Nationalism

PHD STUDENT OLGA BURMAKOVA 28.800 €

Technologies of Love, Technologies of the Self in Contemporary Russian Sexology

FT, VTT, DOSENTTI MIRKKA DANIELSBACKA JA TYÖRYHMÄ (SUKUPOLVIEN KETJU -TYÖRYHMÄ)230.000 €

Sukupolvien ketju 3. Pitkittäistutkimus suomalaisista suurista ikäluokista ja heidän aikuisista lapsistaan.

MASTER’S DEGREE IN ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT DENIS DOBRYNIN 100.800 €

How can the development of bioeconomy in Finland impact forest governance in Russia?

EETTISEN KAUPAN PUOLESTA RY 104.000 €

Eettisen läppärin jäljillä – tieteen ja taiteen avulla kohti inhimillistä elektroniikkatuotantoa

ELÄKÖÖN TERVA RY 10.000 €

Kotimaisen mäntytervan kaupallisen tuotannon pelastaminen, jotta tervan käyttö voi jatkua

EN LITEN BOK AB 20.000 €

Novellien vaikutus nuorten ajatusmaailmaan: empatian rooli ihmisen ekologisissa valinnoissa

FM HELI ETU-SIHVOLA 28.800 €

Euran Luistarin rautakautisen väestön elämänhistoriatutkimus isotooppimenetelmin

FT, DOSENTTI ANNETTE FORSÉN 92.000 €

Crossings of borders in times of crisis. Finland and Sweden as transit countries of refugees and forced migrants in 1914–1945

TOHTORIOPISKELIJA TERO FRESTADIUS 57.600 €

The matters that surface when everybody is painting the big picture: An anthropological take on aesthetic practices in historically neglected neighborhoods in Los Angeles

DR CAROLINE FUKUSHIMA 128.000 €

Global trade of live tarantulas and scorpions: analysis through social media of its impact on wild populations of endangered species.

PROFESSORI VLADIMIR GELMAN AND WORKGROUP (YRUSH)220.000 €

Young Russian Scholars Helsinki Fellowship Program (YRUSH)

PROFESSOR CAMERON GHALAMBOR 19.000 €

Predicting the biological impacts of climate change on Finnish boreal ecosystems

VISITING RESEARCH FELLOW ANDREW GRAAN 87.000 €

Brand Nationalism: Neoliberal Statecraft and the Politics of Nation Branding in Macedonia

VTT PROFESSORI EMERITUS JUKKA GRONOW JA TYÖRYHMÄ19.800 €

Autopoesiksen autopoesis: fysiikan, biologian ja sosiologian yhdistäminen Niklas Luhmannin systeemiteorian avulla

FT. DOSENTTI PERTTI GRÖNHOLM JA TYÖRYHMÄ (PUHUVAT KONEET -TYÖRYHMÄ)381.000 €

Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020.

PHD STUDENT EVELYN GUEVARA 32.000 €

Contemporary and ancient DNA of the Chachapoya from northeastern Peru: a study of haploid and autosomal markers

FILOSOFIAN TOHTORI TUOMAS HAAPALEHTO JA TYÖRYHMÄ (PARKS & WILDLIFE ECOSYSTEM MONITORING GROUP)155.000 €

From data to implementation – enhancing the interphase of science and practice

VTT LOTTA HAIKKOLA JA TYÖRYHMÄ40.000 €

Suomi, sosiologia ja mielikuvitus – sosiologian verkkoalustan kehityshanke

VALTIOTIETEIDEN TOHTORI, YLIOPISTONLEHTORI SALLI HAKALA 23.000 €

Propagandasta promootiokulttuuriin. PR julkisen vallankäytön muotona julkisten organisaatioiden ja johtavien poliitikkojen viestinnässä

YTT HANNELE HARJUNEN 115.000 €

Suomalainen lihavuus: sukupuoli, luokka ja syrjintäkokemukset

KTM, LUENNOITSIJA LOTTA HASSI 28.800 €

Kokeilemalla kehittäminen Innovaatioprojekteissa

FM MILJA HEIKKINEN 69.000 €

Verkostojen merkitys kaupunkitason ilmastopolitiikassa: esimerkkeinä Helsinki, Madrid ja Tukholma

PROFESSORI ILPO HELÉN 4.000 €

Sosiologipäivät 2018 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa

FT, DOSENTTI SAMULI HELLE 42.000 €

Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten evolutiiviseen dynamiikkaan Pohjois-Fennoskandiassa

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM 350.000 €

Tutkijakollegiumin taiteen tohtori-ohjelman jatkohakemus

DOCORAL RESEARCHER MICHAEL HERMAN 14.400 €

One size fits none: Economic governance reform in the aftermath of the euro crisis

FILOSOFIAN MAISTERI MAIJU HIETAKETO 86.400 €

Basic Features of Conversation on Discussion Forums

VTM, VÄITÖSKIRJATUTKIJA MARKUS HIMANEN 28.800 €

Etninen profilointi Suomessa: ulkomaalaisvalvonta ja yhdenvertaisen jäsenyyden rajat

FILOSOFIAN MAISTERI VILLE HOIKKALA 57.600 €

Kalapatogeeni Flavobacterium columnaren CRISPR-immuunipuolustusmekanismit ja niiden vaikutukset faagi-bakteeri yhteisevoluutioon

FILOSOFIAN TOHTORI SAARA HUHMARNIEMI 35.600 €

Reunat – Edges: rakenteesta sanajärjestykseen

MUSIIKIN TOHTORI (TUTKIJAKOULUTUS) PEKKA HUTTU-HILTUNEN JA TYÖRYHMÄ (BERÄTTANDE SÅNG -ARBETSGRUPP)52.000 €

Kertovan laulun keinot – Berättande sångens konst

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, JATKO-OPISKELIJA ANNIINA HYTTINEN 122.000 €

Poliittisen vastarinnan mahdollisuudet illiberaalissa demokratiassa – Visuaalinen etnografia valtiollisesta etnonationalismista ja sen vastavoimista Unkarissa

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (VÄITELLYT) ARI-ELMERI HYVÖNEN 105.000 €

Faktantarkistuksen rajat faktojen jälkeisellä aikakaudella

FILOSOFIAN TOHTORI MARJA-LEENA HÄNNINEN 43.500 €

Itämaiset kultit antiikin Ostian kaupunkiyhteisössä ja -ympäristössä.

FILOSOFIAN MAISTERI ANTTI HÄRKÖNEN 57.600 €

Geospatiaalinen analyysi historiantutkimuksessa

FM ANTTI IJÄS 91.200 €

Tärkeimmän keskiaikaisen miekkailuoppaan kielellinen analyysi

DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI KUURA IRNI JA TYÖRYHMÄ420.000 €

Ilmastokestävyys keittiössä: ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

FT MINTTU JAAKKOLA JA TYÖRYHMÄ (SAIMAANNORPPA JA IHMINEN-KIRJAN KIRJOITTAJAT)7.000 €

Saimaannorppa ja ihminen. Sosiaalisesti kestävän luonnonsuojelun haaste. Tietokirjan julkaisuun liittyvä verkkosivu ja seminaari

DOSENTTI, FT, YLIOPISTONLEHTORI SEIJA JALAGIN JA TYÖRYHMÄ8.000 €

12. pohjoismainen nais- ja sukupuolihistorian konferenssi, Oulu 7.-9.6.2018

VTM, OTL JULIA JANSSON 30.400 €

The Global Depoliticisation of Terrorism. From the Attentat Clause of 1856 to the European Arrest Warrant of 2004.

DR MARTINA JOKEL 134.400 €

Can microalgae fuel a nordic bioeconomy?

FILOSOFIAN MAISTERI, ARKEOLOGI TYTTI JUHOLA 88.400 €

Kasvitärkkelysanalyysin kehittäminen ympäristömuutosten ja elinkeinohistorian tutkimiseen

JULKISEN SANAN NEUVOSTON KANNATUSYHDISTYS RY 70.000 €

Faktapohjaisen yhteiskunnan puolustusohjelma

FT SANTERI JUNTTILA JA TYÖRYHMÄ227.000 €

Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja

FILOSOFIAN MAISTERI HOLGER KAASIK 72.000 €

Uncovering patterns of late medieval and early modern book production – an analysis of Italian calendars combining digital and manual methods

YTT TUUKKA KAIDESOJA 87.000 €

Mekanismeihin perustuva kognitiivisen sosiologian metodologia

FILOSOFIAN MAISTERI, SOSIONOMI AMK; ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJA SUVI KAIKKONEN 160.000 €

Sisäilmasta sairastunut lääkärin vastaanotolla – yhteisymmärrystä etsimässä

VTT, DOS. KRISTIINA KALLEINEN JA TYÖRYHMÄ (KEISARIAIKA)15.000 €

Keisariaika-tutkijaverkosto

FT, KTM TITTA KALLIO-SEPPÄ 72.200 €

Paikkaan kiintyminen ja muisti – varhaismodernin kaupunkitilan muutosprosesseja Suomessa

FT AINO KALSKE 42.000 €

Evolutionary change over small time scales: how does community succession drive plant defence evolution?

FILOSOFIAN TOHTORI KIRSI KANERVA 16.800 €

Pohjoismaista saagakirjallisuutta koskevaa tutkimustietoa yleistajuistavan Wikipedia-artikkelitietokannan toteuttaminen

FT SANNA KARHU 135.400 €

Animal Trouble: A New Ecofeminist Critique of Speciesism

FT, PROFESSORI PETRI KARONEN JA TYÖRYHMÄ195.000 €

Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat. Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020

TOHTORIKOULUTETTAVA JULIA KATILA 15.200 €

Lasten haptiset sosiaaliset toiminnot monikulttuurisessa äiti-lapsi -ryhmässä (The social actions of haptic body practices: Interaction Study of a multicultural group of mothers and their children)

FT, TUTKIJA VIRPI KAUKIO 33.600 €

Hajuaistin ympäristöestetiikka: miten hajut koetaan ja mikä merkitys niillä on ympäristösuhteelle?

POLITICES DOKTOR RALF KAURANEN JA TYÖRYHMÄ468.800 €

Sarjakuva ja siirtolaisuus. Kuuluminen, kerronta, aktivismi

DOCTORAL RESEARCHER SINEM KAYACAN 11.000 €

“Performing my body: Rehearsals” An artistic research about boundaries and in-between as a locus of knowledge production

MMM, METSÄNHOITAJA PETRI KETO-TOKOI JA TYÖRYHMÄ38.000 €

Puiden asukkaat – tietokirja ja verkko-opetusaineisto suomalaisten puulajien ekologiasta ja seuralaislajistosta.

DOCTORAL STUDENT IRINA KHALDAROVA 1.000 €

Visual strategic communication narratives of the crisis in Ukraine

JATKO-OPISKELIJA JA OPETTAJA AFROJA KHANAM 57.600 €

Uprooted, then Slummed: Displaced Communities and the Dynamics of Power and Agency in Bangladesh

PHD STUDENT MD. SHER -E- KHODA 17.000 €

Delivering micro finance in Bangladesh: The capacity building of third sector organizations and poverty reduction

KIRJALLISUUDENTUTKIJAIN SEURA 4.500 €

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain

PROFESSORI ANU KOIVUNEN JA TYÖRYHMÄ111.800 €

Kulttuuritelevision aika: suomalaisen television toinen historia 1975–1985

VTM AINO EMILIA KORVENSYRJÄ JA TYÖRYHMÄ24.000 €

Kahden teoksen suomentaminen ja toimittaminen: Madjiguène Cissén kirja Parole de sans-papiers sekä käännösantologia Kansalaisuuden rajat ja ulkomaalaisuus “rikoksena”

FM TERHI KOSKELA 28.800 €

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen – metsänomistajien näkemykset ja vapaaehtoisten keinojen kehittäminen

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI EMMI KOSKINEN 57.600 €

Tarinankerronta, myötämielisyys ja topikaalisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

KÄSIKIRJOITTAJA, VÄITÖSKIRJATUTKIJA KRISTIINA KOSKINEN 90.900 €

Metsäaiheisten luontodokumenttien luontokäsitys ja kerronta

DOSENTTI, APULAISPROFESSORI SONJA KOSUNEN JA TYÖRYHMÄ (PAHE-PROJEKTI)189.000 €

Yksityistyminen ja korkeakoulutukseen pyrkiminen: ohjausvälineet, yksityinen pääoma ja tasa-arvo korkeakoulutukseen hakeutumisessa (Privatisation and Access to Higher Education)

KT, FM JANI KUKKOLA 115.200 €

Kuvittelukyvyn rooli aktiivisessa havaitsemisessa. Ei-käsitteellinen tulkinta ja esitys Kantin havainnonfilosofiaksi

KULTTUURI-, TIEDE- JA MIELIPIDELEHTIEN LIITTO KULTTI RY 70.000 €

Piilosta näkyväksi – Maahanmuuton globaalit ulottuvuudet Suomessa

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI ULLA KUMPULA 11.200 €

Kaksosuutta ja monikkoutta käsittelevä tietokirja

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI LAURA MARJUT KUMPUNIEMI 63.000 €

Solidaarisuustalous, demokratisaatio ja oikeudet Boliviassa

TOHTORIKOULUTETTAVA JUHA KUOKKALA 7.700 €

Väitöskirjatyö ”Itämerensuomen ja saamen jälkitavun labiaalivokaalien historia”

DOCTORAL STUDENT ROMAN KUSHNIR 28.800 €

Construction of Transcultural Identities in a Selection of Finnish-American Migrant Fiction

PHD STUDENT ANNA KUTKINA 12.000 €

From Lenin to Bandera: Grassroots Narratives of Post-Euromaidan Ukraine

DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI HANNA KUUSI JA TYÖRYHMÄ347.000 €

Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa

YLIOPISTONLEHTORI TONI LAAKSONEN JA TYÖRYHMÄ170.000 €

Ristiriitoja herättävän huippupedon tulevan populaatiokehityksen mallinnus

VTT, YLIOPISTOLEHTORI AIRI LAMPINEN JA TYÖRYHMÄ220.000 €

Algoritmiset järjestelmät, valta ja vuorovaikutus

FM JUSSI LAMPINEN 58.800 €

Kaupunkien uusympäristöt harvinaistuvan niittykasvillisuuden suojelussa.

PILAPIIRTÄJÄ, KUVITTAJA SEPPO LEINONEN 63.000 €

Luonnon- ja ympäristötieteen tulosten popularisointi sarjakuvataiteen keinoin sekä ympäristöpoliittisten pilapiirrosten tekeminen.

FT, DOSENTTI MAARIT LESKELÄ-KÄRKI JA TYÖRYHMÄ380.000 €

Uuden etsijät: esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros modernisoituvassa Suomessa (1880-1940)

VTT ANU LOUNELA JA TYÖRYHMÄ (WORKING GROUP)260.000 €

Valtionmuodostus ja luonnonvarojen kiihtyvä hyödykkeistäminen Kaakkois-Aasian rajaseuduilla

LUKUKESKUS-LÄSCENTRUM 110.000 €

Mun tarina – kerro se sanoin! Uusia uskottavia polkuja nuorten kirjoittamisen, lukemisen ja itseilmaisun maailmaan ja niiden soveltaminen kirjallisuuden ja kielen opetukseen.

FM, TRADENOMI PIIA LUNDBERG 30.600 €

Lippulaivalajien rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa

HTT NIKLAS LUNDSTRÖM JA TYÖRYHMÄ (PAIKKASEKSIKÄS MAASEUTU)48.000 €

Maaseudun paikkaseksikkyys

DOSENTTI TOMI LUOTO 175.000 €

Muovinen uhka Arktiksella

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, TOHTORIKOULUTETTAVA AINO LUOTONEN 32.500 €

Läheissuhteiden muodostumisen logiikat kolmesta näkökulmasta

PROFESSORI MINNA-RIITTA LUUKKA JA TYÖRYHMÄ28.800 €

Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista (jatkohakemus)

MAAILMAN LUONNON SÄÄTIÖ (WWF) SUOMEN RAHASTO SR 30.000 €

WWF:n koulukiertue ”Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät”

FILOSOFIAN MAISTERI GRISELL MACDONEL 28.800 €

Subjectivity and Temporality in Virtuoso Romantic Performance: The case of the Italian double bass virtuoso performer and composer Giovanni Bottesini (1821-1889)

FILOSOFIAN TOHTORI ANTTI MALINEN JA TYÖRYHMÄ29.000 €

Tietokirja: Ystävien kesken. Lasten välinen ystävyys 1900-luvun Suomessa

DOCENT KRISTIINA MANNERMAA JA TYÖRYHMÄ110.000 €

Bioarkeologiset menetelmät esihistoriallisen yhteisön maailmankuvan ja ihmisen ja eläinten suhteiden tutkimisessa – pilottitutkimuksena Olenij Ostrovin kivikautisen kalmiston löytöaineisto

FM, TOHTORIKOULUTETTAVA HANNA MATTILA 16.800 €

”Lean cuojanas, maid eallin cuojaha / Olen soitin, jota elämä soittaa” – Runoilija ja luonto Nils-Aslak Valkeapään runoudessa

FILOSOFIAN MAISTERI HENRIK MATTJUS 28.800 €

Modernin pienviljelijäkodin rakennussuunnittelu ja asumisen kokemus Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla.

METSÄHALLITUS 320.000 €

Luonnon konserttisali -tapahtuman järjestäminen

TAITEEN TOHTORI, YLIOPISTONLEHTORI JUKKA MIETTINEN JA TYÖRYHMÄ (NÄYTTÄMÖN HISTORIA)40.000 €

Esityspaikasta multimediaksi – näyttämön muotoja ja historiaa

VTT SONJA MIETTINEN 28.000 €

Vaikeasti kehitysvammaisen aikuisen toimintamahdollisuudet. Etnografinen tutkimus hoivan suhteista ja käytännöistä.

M.A.VISUAL CULTURE AND CONTEMPORARY ART MARTINA MIÑO PÉREZ AND WORKGROUP (LA COLECTIVA)18.800 €

Muistikuvat: Archives of identity from the eyes of Latin America in Finland.

TOIMITTAJA TUOMAS MURAJA 19.200 €

Kaksi vuotta kansalaispalkkaa – Perustulokokeilijan kirjan käsikirjoituksen laatiminen

MSC KERLI MÜÜRISEPP 135.000 €

Socio-Spatial Dialogues in the City: Tracing Spatial Mobilities, Social Engagement and Integration Using Big Data

DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI AINO MÄKIKALLI JA TYÖRYHMÄ261.000 €

Miten luemme? Kaunokirjallisuuden lukemisen muodot kirjallisuudenopetuksessa

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI VIIVI MÄKINEN 73.500 €

Developing school interventions aiming at prejudice-reduction through indirect intergroup contact

PROFESSORI MIKKO MÖNKKÖNEN 10.000 €

5th European Congress in Conservation Biology (ECCB2018) – Bridging the gap between conservation science and the society with dialogue and art

YLIOPISTO-OPETTAJA TAPANI MÖTTÖNEN 127.000 €

Teknologiasuunnittelun ajattelu ja kieli – Kompleksisten käsitteiden luominen ja kehittäminen teknologia-alan suunnitteludiskurssissa

FILOSOFIAN TOHTORI ANU NIEMI 100.800 €

Väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen ”Tang-kauden puhekieliset runot”.

FM SANNA NORDLUND 104.000 €

Passiivi, tilankäyttö ja referentiaalisuus suomalaisessa viittomakielessä – oletuksia ja todellisuutta

PROFESSORI ANJA NYGREN JA TYÖRYHMÄ153.000 €

Water and fire: Volatile ecologies and politics of vulnerabilization in the global South (Vesi ja tuli: Oikukkaat ympäristöt ja haavoittuvuuden politiikka globaalissa etelässä)

YTT, DOSENTTI HEINO NYYSSÖNEN 48.500 €

Unkarin demokratian tilasta englanniksi ja unkariksi

APULAISPROFESSORI LENA NÄRE JA TYÖRYHMÄ402.000 €

Kodin ja kansalaisuuden kamppailut – Naapurisolidaarisuus vastauksena ’turvapaikkakriisiin’ (Struggles over home and citizenship – Neighbourhood solidarity as a Response to the ’asylum crisis’)

FT, DOS. JUSSI OJAJÄRVI JA TYÖRYHMÄ320.000 €

Tove Janssonin tuotannot – Tove Jansson Companion rinnakkaisteoksineen

TOHTORIKOULUTETTAVA LAURI PAAVOLA 6.000 €

Ruoka ja sen hävikki suurissa vähittäiskaupan organisaatioissa – miten rutinoitunutta käyttäytymistä voidaan johtaa tehokkaasti?

KAUPPATIETEEN MAISTERI TUOMAS PAKARINEN 100.800 €

Science and industry in post-war Europe: A comparative study of national ICT industries

YLIOPISTONLEHTORI HELI PAULASTO 19.500 €

Monikulttuurinen tanssitaideryhmä kielellisen ilmaisun leikkikenttänä

FILOSOFIAN TOHTORI ROSE-MARIE PEAKE JA TYÖRYHMÄ45.000 €

Kahisevaa taftia ja karheita nunnakaapuja: muoti ja sen kritiikki barokin ajan Pariisissa. Tietokirja, virtuaalimaailma ja vaatemallisto

DOCTORAL STUDENT VICTORIA PEEMOT 121.000 €

Humans and Nonhumans in the Transboundary Circa-Altai Region: Mutual Embodiments and Intertwined Socialities among Inner Asian Herders & Hunters.

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI SINI PENTIKÄINEN 59.000 €

Erôksen välimuotoisuus Platonin rakkauden filosofiassa

OIKEUSTIETEEN MAISTERI OUTI PENTTILÄ 87.400 €

Behind the Greening Virtues: The Contextual History of Environmentalism in International Law

VTT JUSSI PERÄLÄ 50.400 €

Joitakin muita tarkoituksia varten? Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta

YTM, TUTKIJA MATTI PESU 28.800 €

Suomalainen ulkopoliittinen ajattelu, kylmän sodan loppu ja uuden ajan alku.

VTT, YLIOPISTONLEHTORI ERJA TUULIKKI PIETILÄ 15.000 €

Menestys ja moraaliset arvot afrikkalaisen luovan keskiluokan parissa

FILOSOFIAN TOHTORI IRINA PIIPPO 96.000 €

Arabia Suomessa: kieliin sosiaalistuminen, kieli-ideologiat ja kieltenyliset käytänteet pääkaupunkiseudun arabiankielisten keskuudessa

VTT, TUTKIJA OTTO PIPATTI 84.000 €

Alkuperät ja ihmisluonto: westermarckilaisen yhteiskuntatieteen historia

FILOSOFIAN MAISTERI MIA POHTOLA 118.000 €

Psykiatrian särkynyt imago – syitä maailman vaikutusvaltaisimman diagnostiikkamanuaalin uskottavuusongelmiin

MSC IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY ALENA POLEVA 94.000 €

A detailed analysis of the material availability of the global energy transition

POP-TIEDE RY 40.000 €

Ilmiöpop – oppiainerajat rikkovaa, taidetta ja tiedettä yhdistävää, konkreettista ilmiöiden tutkimista oppilaiden ja opettajien kanssa.

FILOSOFIAN MAISTERI, TUTKIJA, KÄÄNTÄJÄ RAISA PORRASMAA 28.800 €

Parody in Medieval Japanese Court Literature

FT HANNU POUTIAINEN 2.500 €

The Anamagical. A Metamorphic History of Magic and Literature.

VALTIOTIETEIDEN TOHTORI MARTTI PUOHINIEMI 3.200 €

The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values -hankkeen päätulosten esittely konferensseissa

VISUAL ARTIST AND RESEARCHER SEPIDEH RAHAA (SADATIZARRINI) 155.000 €

From Female Body, Identity and Representation to the Contemporary Art

TAITEEN TOHTORI MINNA RAINIO 72.200 €

Ilmastonmuutoksen kohtaaminen ja käsitteleminen taiteessa

FT RIITTA RAINIO 78.200 €

Akustiikka ja äänellinen kulttuuri pohjoisen Fennoskandian pyhillä paikoilla

VTT ANNA RAJAVUORI 104.500 €

Eduskunta näyttämönä: yleisöt, tunteet ja poliittinen esityskulttuuri 1907–1920

TUTKIJA SANNA RANINEN 106.000 €

Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa

VTM, TOIMITTAJA, TIETOKIRJAILIJA, VALOKUVAAJA, VÄITÖSKIRJATUTKIJA KUKKA RANTA JA TYÖRYHMÄ (KUKKA RANTA & JAANA KANNINEN)46.000 €

Tietokirja saamelaisten kokemasta pakkosuomalaistamisesta ja pohjoisen luonnon haltuunotosta.

FT ILONA RAUHALA 71.200 €

Pohjoissaamen adjektiiviattribuuttijärjestelmän muutos ja variaatio

RESONANSSI RY 9.000 €

International Conference of Physics Students 2018

FT, DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI MARTINA REUTER JA TYÖRYHMÄ43.000 €

”Feminismin varhaisajattelijoita” on uusista suomennoksista ja niiden johdannoista koostuva kokoomateos, joka ensimmäisen kerran esittelee feminismin varhaisvaiheita suomen kielellä.

UNIVERSITY TEACHER TATIANA ROMASHKO 38.000 €

Finnish-Russian Cross-Border Neighbourship*: Political Perspectives and Cultural Resilience *This is a term I have come up with to signify this relationship.

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI KAARONEN ROOPE 10.000 €

Ympäristöajattelusta toimintaan: ympäristöystävälliset tarjoumat osallistavassa ympäristöpolitiikassa

YTM, TOIMITTAJA ANNA RUOHONEN JA TYÖRYHMÄ (SUOMALAINEN METSÄVALE)57.600 €

Suomalainen metsävale. Suomalaisista metsätotuuksista kertova kirja, joka kannustaa totuuksien kyseenalaistamiseen

YLIOPISTOTUTKIJA ERIKA RUONAKOSKI 120.000 €

Epätoivo ja aika

FILOSOFIAN TOHTORI HENRIK RYDENFELT JA TYÖRYHMÄ6.800 €

Monitieteinen ponnistushanke, joka tutkii tekoälyn etiikkaa

MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERI KIRA RYHTI 100.000 €

Männyn juurten hiiliaineenvaihdunta ja sen merkitys puiden menestykseen muuttuvassa ilmastossa

VÄITÖSKIRJATUTKIJA MATTI SAARNI 14.400 €

Objektiivinen referenssi Kantin dialogisessa subjektin ja objektin ontologiassa

DOCTORAL STUDENT SONYA SAHRADYAN 33.400 €

Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment

YTM, HTM IINA SAHRAMÄKI 43.200 €

Ympäristöhaitta, rikos ja rangaistus – ympäristölle haitallisen toiminnan ennaltaehkäisy ja kriminalisointi

FILOSOFIAN MAISTERI /SUOMEN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPETTAJA SUSANNA SAINIO JA TYÖRYHMÄ57.600 €

Historian ja suomen kielen yhteinen oppimateriaali suomea toisena kielenä opiskeleville opiskelijoille, joiden kielitaito ei riitä vielä yleisopetuksen tavanomaisen materiaalin seuraamiseen

FM ANNA SALOMAA 79.000 €

Ympäristötiedon ja politiikan rajapintaorganisaatiot totuuden jälkeisenä aikana

FILOSOFIAN TOHTORI ERIKA SANDMAN 107.000 €

Wutunin kielen egoforisuuskategorian tutkimukseen sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta

FT TARJA SILFVER 45.000 €

Hyönteisherbivorian vaikutus arktisen ekosysteemin kykyyn sitoa ilmakehän hiilidioksidia lämpenevässä ilmastossa

MAISTERI ILKKA SIPILÄ 86.400 €

Applying supervised deep convolutional neural network to identify bones from archaeological assemblages

PROFESSOR OF RUSSIAN HISTORY AND POLITICS JEREMY SMITH AND WORKGROUP (ERNA)250.000 €

Does Concern for Ethnic Russians in the Near Abroad affect Russian Policy-Making?

DOSENTTI, ERIKOISTUTKIJA SAMPO SOIMAKALLIO 135.000 €

Ristiriidat metsien käytön ilmastovaikutuksissa (RIIMI)

PHD MIKA SUONPÄÄ JA TYÖRYHMÄ185.000 €

Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa

JATKO-OPISKELIJA JANNE SÄYNÄJÄKANGAS 108.000 €

Maailmojen rajat: yhteisresurssien politiikan teoriaa

TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUS 275.000 €

Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteessa ja tieteessä

FT, DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI (MA.) JOONA TAIPALE JA TYÖRYHMÄ (VUOROVAIKUTUS JA RAJANKÄYNTI: MINÄN JA TOISEN KOKEMUKSELLINEN RAJAUTUMINEN)525.000 €

Vuorovaikutus ja rajankäynti: Minän ja toisen kokemuksellinen rajautuminen

JATKO-OPISKELIJA KATRI TALASKIVI 86.400 €

Kieli ja ammattikirjailijuus 2010-luvun Suomessa

TOIMITTAJA/TUOTTAJA JARI TAMMINEN JA TYÖRYHMÄ (HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA)150.000 €

Tieteen kansantajuistaminen kulttuurihäirinnän ja parodian keinoin

VTM HETA TARKKALA 30.000 €

Biopankit ja ihmisperäisten näytteiden uudelleenorganisoiminen biolääketieteelliseen tiedontuotantoon

FILOSOFIAN TOHTORI ANNE TARVAINEN 103.800 €

Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa

FILOSOFIAN MAISTERI JULIUS TELIVUO 14.400 €

Väitöskirjatutkimus intensiivisyyden käsitteestä

THE CREATIVE ASSOCIATION OF CURATORS TOK 75.000 €

The Russian Bar: Why Relocate? New approach to neighborness and reciprocal interchange

DIPLOMI-INSINÖÖRI JENNI TIENAHO 44.200 €

Uutta potentiaalia Suomen suometsästä – Luonnonaineuutteiden bioaktiivisten komponenttien eristämiseen ja tunnistamiseen tähtäävä väitöskirjatyö

VTT ULLA TIKKANEN JA TYÖRYHMÄ60.000 €

Omaishoitaja!

FILOSOFIAN MAISTERI JOONATAN TOLA 119.000 €

Lähisynonyymisten verbien semanttinen tutkimus laajojen korpusaineistojen ja digitaalisen humanismin analyysimenetelmien avulla

KT, FM TUUKKA TOMPERI 130.000 €

DemoKrit: deliberatiivis-demokraattisen keskustelun ja kriittis-reflektiivisen ajattelun mallintaminen lasten ja nuorten filosofoinnissa

MA SONJA TRIFULJESKO 19.200 €

Finnish university transformation through the lenses of ‘internationalization’

POSTDOCTORAL RESEARCHER MARÍA TRIVIÑO DE LA CAL 127.000 €

Spatial dynamics of ecosystem services and biodiversity hotspots in boreal forests

KUVATAITEEN MAISTERI, TAITEEN MAISTERI KATJA TUKIAINEN 28.800 €

Tyttöarmeija – kerronnallinen maalaus tilassa

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI SALLA TUOMIVAARA 14.700 €

Eronteon jäljet

VALTIOTIETEIDEN LISENSIAATTI ARI TURUNEN JA TYÖRYHMÄ (ARI TURUNEN JA TYÖRYHMÄ)25.000 €

Talouden kriittinen käsikirja ja talouskoulu – Le Monde diplomatiquen Manuel d’économie critique -teoksen käännös ja sen pohjalta asiantuntijoiden kanssa järjestetyt julkiset tilaisuudet

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI ELINA TURUNEN 92.000 €

väitöskirjatyö Selviytymisen rajapinnat ja arjen näköalat

TUTKIMUSYHDISTYS SUONI RY 44.000 €

Musiikintutkijat yhteiskunnassa: aktivistisen musiikintutkimuksen menetelmät ja manifesti.

FILOSOFIAN MAISTERI LAURI UUSITALO 28.800 €

Neuvottelu siirtomaavallasta: Alkuperäisväestöjen ja espanjalaisten välinen vuorovaikutus sekä siirtomaayhteiskuntien synty Popayánissa n. 1540–1610

YLIOPISTONLEHTORI (MA.) MILLA EMILIA VAHA 2.500 €

The Ethics of War and the War of Ethics: Ethical Reasoning and International Political Theory

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI, TOIMITTAJA HENNA VAINIO 115.200 €

Tragedian mahdollisuus myöhäismodernissa teatterissa Friedrich Hölderlinin ajattelun pohjalta

FILOSOFIAN TOHTORI JANNE VANHANEN JA TYÖRYHMÄ54.400 €

Monitieteinen humanististen alojen termistöhanke

VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUKSEN SEURA 4.500 €

Idäntutkimus-lehden kehittäminen

MA ATTE VIENO 57.600 €

Työväenluokkaisen kuulumisen rakenteet, ristiriidat ja neuvottelut teollisen hyvinvointivaltion jälkeen

FILOSOFIAN TOHTORI ELLA VIITANIEMI 72.000 €

The making of rural citizens. Kansalaisuus ja julkinen tila Länsi-Suomen maaseutuyhteisöissä 1700-luvulla

VIRITTÄJÄ 3.900 €

Virittäjän näkyvyyden parantaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen avoimen julkaisemisen aiheuttamissa haasteissa

PROFESSORI, YTT SIRPA VIRTA JA TYÖRYHMÄ (CO-SECURE)72.000 €

Rawlsilainen simulaatiomalli arkiturvallisuuden edistämiseksi monikulttuurisissa naapurustoissa

FILOSOFIAN MAISTERI KATJA VUOKKO 57.600 €

Kääntäjän ääni marginaalissa: kääntäjän alaviitteiden käyttö suomennetussa kaunokirjallisuudessa

VTM, MASTER OF ARTS NIINA VUOLAJÄRVI 31.000 €

Nordic Model of Prostitution in Action – Comparative Research on Migration and Sex Work in Finland, Norway and Sweden

PROF. ESA VÄLIVERRONEN JA TYÖRYHMÄ73.000 €

Tutkijan sananvapaus ja julkinen asiantuntijuus

FILOSOFIAN TOHTORI VILLE YLIASKA 67.200 €

Keskiluokan responssi ja selviytymisstrategiat talouskriiseissä

FILOSOFIAN MAISTERI KAI YLINEN 60.600 €

Northern Graffiti as Cultural Heritage

TOIMITTAJA MARYAN ABDULKARIM JA TYÖRYHMÄ (ABDULKARIM-IDUOZEE)18.000 €

”Kävelimme veden päällä” – matka kohti mustaa suomalaisuutta -projektin loppuun saattaminen

TUOTTAJA, SKÁBMAGOVAT ALEKSI AHLAKORPI JA TYÖRYHMÄ (INDIGENOUS BASTARDS)12.000 €

Indigenous Bastards yhdistää musiikissaan kolme Suomessa puhuttua saamenkieltä (koltta, inarinsaame, pohjoissaame) sekä elektronisen musiikin ja räpin

KUVATAITEEN MAISTERI MALIN AHLSVED 33.600 €

Taiteellinen työskentely

YLIOPPILAS WARDA AHMED HAJI OMAR 10.500 €

Representaatiota lastenkirjoilla: kolme lastenkirjan käsikirjoitusta ja yksi valmis lastenkirja, joissa rodullistetut lapset ovat tarinan keskiössä

TANSSITAITEILIJA AURI MAARIT AHOLA 14.400 €

Saamen tanssi – saamelaisen tanssin luomiseen monialaisen tutkimuksen ja kenttätyön pohjalta

TANSSITAITEILIJA, RUNOILIJA HANNA AHTI 67.200 €

Tanssi- ja esitysteosten tekeminen ja niihin liittyvien valta-asetelmien purkamisesta kiinnostunut taiteellinen työskentely. Runojen kirjoittaminen

FM MARJA AHTI 24.000 €

Vegetal Negatives -teoksen sävellystyö

KUVATAITEILIJA TIMO ANDERSSON 28.800 €

Jatkuvien taiteellisten prosessien jatkaminen, vanhojen prosessien loppuunsaattaminen sekä niitä kautta syntyvien uusien prosessien aloittaminen. Materiaalin ja äänen parissa työskentely

ARTIST ANASTASIA ARTEMEVA AND WORKGROUP (PRISON OUTSIDE )60.000 €

Prison Outside – a cross-disciplinary intercultural exchange and research on collaborative arts in prison context, resulting in a multimedia production, conference, and an online resource

MUSIIKIN TOHTORI HANNI AUTERE JA TYÖRYHMÄ8.000 €

Erikoisrakenteisen perkussiokäyttöisen viisikielisen viulun kehitystyö ja rakentaminen muusikon ja soitinrakentajan yhteishankkeena

THEATRE MAKER/ ARTIST IN RESIDENCE AT UNIVERSITY COLLEGE LONDON THOMAS BAILEY AND WORKGROUP (MECHANICAL ANIMAL COORPORATION)13.000 €

Final rehearsal period of Ghost Sonata, a devised physical theatre project exploring the cultural and geophysical significance Arctic Sea ice loss. Devised in response to Strindberg’s Ghost Sonata

MASTER OF FINE ARTS OCÉANE BRUEL AND WORKGROUP57.600 €

Touristes Tristes: an interdisciplinary art project connecting ecology, tourism and everyday life

CAA CONTEMPORARY ART ARCHIPELAGO RY 200.000 €

Spectres in Change / Aaveet muutoksessa on ilmastonmuutosta tutkiva paikkasidonnainen nykytaidehanke Seilin saarella yhteistyössä monitieteisen Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa

CIRKO – UUDEN SIRKUKSEN KESKUS 300.000 €

Taiteellisen Ajattelun Akatemia – Dramaturgia ja kriittinen ajattelu esittävissä taiteissa

DROM RY 20.000 €

Suomalaisten ja pohjoismaisten mustalaistaiteilijoiden lahjakkuutta, ammatillista kehittymistä sekä mustalaistaiteen tunnettuutta edistävän Nordic Roma Artist Platform -hanke (2018)

TANSSITAITEILIJA SAGA ELGLAND 10.800 €

Taiteellinen työskentely

ELOKUVATUOTANTOYHTIÖ MADE 53.000 €

Audiovisuaalinen elämys x 3 =1. Kolmen kansainvälisen taiteilijan muistia, historiaa ja yhteisöä käsittelevien teosten kehittäminen, valmistaminen ja taiteilijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen

KUVATAITEILIJA ERIKA ERRE JA TYÖRYHMÄ (OKSASENKATU 11/PRAXIS 14 YHTEISTYÖ)21.000 €

Oksasenkatu 11 -gallerian ylläpito 2018–2020

TEATTERITAITEEN MAISTERI PÄIVI PAULIINA FEODOROFF JA TYÖRYHMÄ (MILTÄ SOPU NÄYTTÄÄ)685.600 €

Miltä sopu näyttää – toisenlaisen todellisuuden tekeminen: vesistönsuojelua Näätämö-joen valuma-alueella, laidunsuojelua Muddusjärven paliskunnassa perinnetietoja ja tiedettä yhdistäen

TIETOKIRJAILIJA TIMO KALEVI FORSS JA TYÖRYHMÄ (TIMO KALEVI FORSS & AIJU SALMINEN)14.400 €

Lasten tietokirja Isi, mitä on punk?

FM, TIETOKIRJAILIJA MINNA-MARIA FYRQVIST 14.400 €

Tietokirja puutarhafilosofioista

KUVATAITEILIJA VELI GRANÖ 67.200 €

Kokeilutalo. Monikanavainen videoinstallaatio helsinkiläisestä kerrostalosta, jossa tapahtui sosiaalisen ympäristön muutos, joka kuvastaa Euroopan ja kulttuurimme hankalaa historiallista vaihetta

FM NIKO HALLIKAINEN 6.500 €

Blue Exhaust -esitysteos

TEATTERITAITEEN MAISTERI LAURA MARLEENA HALONEN JA TYÖRYHMÄ20.200 €

Ilmastokirkko-esityskonseptin pohjatyö ja pilotointi

KUVATAITEILIJA KALLE HAMM JA TYÖRYHMÄ (BAND OF WEEDS)20.000 €

Waiting For The Extinction

TANSITAITEEN KANDIDAATTI NOORA HANNULA JA TYÖRYHMÄ (THE NORDIC BEASTS)12.000 €

Noora vs. The Augmented-Reality Girl Soda – The Final Battle

MA IN FILM SCREENWRITING ANNA HEINÄMAA JA TYÖRYHMÄ57.600 €

Perhesurmaa käsittelevän 6-osaisen TV-sarjan käsikirjoittaminen

MASTER OF FINE ARTS CORINNA HELENELUND AND WORKGROUP16.800 €

Artistic work with the sculptural video project Primal Dough

HELSINKI POETRY CONNECTION 8.000 €

Poetry Jam -lavarunoklubien järjestäminen Helsingissä vuonna 2018

SINGER-SONGWRITER CINTA HERMO 14.400 €

Cinta Hermo solo Flamenco Project

HIAP – HELSINKI INTERNATIONAL ARTIST PROGRAMME 400.000 €

Jälkifossiilinen taide ja toimintamallit – taiteilijaresidenssit ekologisen siirtymän edelläkävijöinä

KUVATAITEILIJA REIMA HIRVONEN 35.600 €

Kolmen syöpäruumis -yksityisnäyttelyn järjestäminen ja syöpäruumis -kirjan tekeminen

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ 35.000 €

Ruuan tulevaisuus – suomalaisen ruokakulttuurin historia, nykytila ja tulevaisuus

KIRJAILIJA KARI HUKKILA 57.600 €

Romaanin ja esseiden kirjoittaminen

OHJAAJA, KIRJAILIJA JUHA HURME JA TYÖRYHMÄ (OPERAATIO PAULAHARJU -ERÄMAATEATTERI)26.000 €

Operaatio Paulaharju -erämaateatterin toimintaan

KUVATAITEEN MAISTERI (KUM) ANNA HYRKKÄNEN 28.800 €

Teoskokonaisuuden Reflected Entropy työstäminen

KUVATAITEEN MAISTERI JOONAS HYVÖNEN 9.600 €

Bog B0dy: ekologiasta, posthumanistisesta teoriasta, digiteknologiasta ja extended mind -ajattelusta ammentava monimediallinen näyttely Oksasenkatu 11 -galleriassa

TAITEEN MAISTERI WILLE HYVÖNEN JA TYÖRYHMÄ36.000 €

”Sä et oo enää ees homo” on monialainen kokonaistaideteos, joka purkaa syrjiviä tilanteita, joihin muunsukupuolisena (gender non-binary) ihmisenä ja taiteilijana arjessani joudun

TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA, OPISKELIJA JUHO HÄNNINEN 9.600 €

Pölyä: Suomalainen kokeellinen uusi aalto 1977–1984 (2xLP). Kokoelma-albumi, digitointi-, arkistointi- ja muistitiedonkeruuhanke kokeellisista yhtyeistä, jotka saivat inspiraationsa punkista

TIETOKIRJAILIJA, TOIMITTAJA VILLE HÄNNINEN 67.200 €

Tietokirjat lehtikuvituksesta, suomalaisen sarjakuvan historiasta sekä esseekirja

FT, DOSENTTI TEEMU IKONEN JA TYÖRYHMÄ (POST-OULIPO RY)16.000 €

Menetelmällisen kirjallisuuden antologian kirjoittaminen, graafinen suunnittelu ja ohjelmointi

TANSSITAITEEN MAISTERI REETTA-KAISA ILES JA TYÖRYHMÄ (BIGINI)26.400 €

Jani Niemisen Bigini-runoteoksen pohjalta toteutettava monitaiteellinen näyttämöteos ja tapahtumakonsepti

TAITEILIJA TEKLA INARI 28.800 €

Uuden köyhyyttä ja ilmastonmuutosta sukupolvikokemuksena käsittelevän teoksen työstäminen

BA OF PERFORMING ARTS, KOREOGRAFI, ELOKUVAN TEKIJÄ, TAITEILIJA RIIKKA THERESA INNANEN 33.600 €

Kollektiiviset prosessit taiteessa, aktivismissa ja yhteiskunnan arvojen työstämisessä. Miten luoda dialogia taiteen keinoin ihmisten välille etenkin turvapaikanhakijoille. Mielenilmaus koreografiana

INTO KUSTANNUS 180.000 €

Kirjat ja kapinahenki

TANSSIJA LAURA JANTUNEN JA TYÖRYHMÄ9.600 €

Taiteellinen tutkimushanke videosta itsenäisenä koreografian muotona

KUVATAITEILIJA AMK KATJA JUHOLA JA TYÖRYHMÄ10.000 €

Socially Engaged Art. Nine Case Studies from ISEAS Finland

FM, SUOMENTAJA KERSTI JUVA JA TYÖRYHMÄ (SUOMENTAJAT LUKIJOIDEN LUO)140.000 €

Sata suomentajavierailua vuodessa yleisiin kirjastoihin 2018 ja 2019

FILOSOFIAN MAISTERI MIA KANKIMÄKI 14.400 €

Teoksen Naiset joita ajattelen öisin loppuunkirjoittaminen

TEATTERITAITEEN MAISTERI E. L. KARHU 28.800 €

Tekstin, näyttämön ja kirjallisuuden rajoja tutkivien teosten kirjoittaminen

KUVATAITEEN MAISTERI, TOHTORIOPISKELIJA JAAKKO KARHUNEN JA TYÖRYHMÄ48.000 €

Taiteellinen tutkimushanke Reading the enemies

KUVATAITEILIJA; LEHTORI MARKO KARO 86.400 €

Oikeuden ja väkivallan suhdetta käsittelevä valokuvataiteellinen hanke Suvereeni – merkintöjä oikeudesta ja väkivallasta

TAITEEN KANDIDAATTI, ELOKUVAUS THEOFANIS KAVVADAS 9.000 €

Kolme. Fiktiivinen lyhytelokuva kolmen afganistanilaisen pakkopalautuksesta Helsinki-Vantaan lentokentältä Pariisin kautta Kabuliin

KUVATAITEILIJA RIIKKA KERÄNEN JA TYÖRYHMÄ (PUUOOPPERA)60.000 €

Puuooppera

NÄYTELMÄKIRJAILIJA / KÄSIKIRJOITTAJA SAMI KESKI-VÄHÄLÄ 33.600 €

Yhdestoista hetki -näytelmän kirjoittaminen

TANSSIJA, KOREOGRAFI JA OPETTAJA ANNAMARI KESKINEN JA TYÖRYHMÄ (BAR )18.000 €

Yhteistyöprojekti Baari

TAITEEN KANDIDAATTI YASSINE KHALED 14.400 €

Rajoja ja ihmisten liikkumisen mahdollisuuksia pohtivan, multimediaa sisältävän veistoskokonaisuuden toteuttaminen

KUVATAITEEN MAISTERI HERTTA KIISKI 8.000 €

Näyttelyiden järjestäminen Wäinö Aaltosen museoon ja Forum Boxiin

HUK ANU KILPELÄINEN 14.400 €

Saamenpukujen jäljittelyä ja väärinkäyttöä analysoiva blogi ja blogiin pohjautuva kirja

KUVATAITEILIJA JUSSI KIVI 8.000 €

Yksityisnäyttely Helsingin taidemuseossa 2018

KOREOGRAFIAN JA TANSSITAITEEN MAISTERI MILLA KOISTINEN JA TYÖRYHMÄ52.800 €

One Next To Me -teoksen valmistaminen ja esitykset

TEATTERITAITEEN MAISTERI EMILIA KOKKO 12.000 €

Vino näyttämä: Ei-mityys. Esitysten sarja mahdottomista asioista, joita on miltei mahdotonta ajatella

KOLMAS TILA – TREDJE RUMMET RY/RF 14.400 €

Näyttämöteos Legenda pienestä luusta

TAITEEN KANDIDAATTI JUUSO KOPONEN JA TYÖRYHMÄ16.800 €

Uusi Suomen kartasto

TAM AAPO KORKEAOJA JA TYÖRYHMÄ (KÄSITEKESÄ)62.500 €

Käsitekesä/Ikipuutarha

YTT ANNE KOSKI JA TYÖRYHMÄ20.000 €

Susinarttujen housuissa: 1918 Naisvankien laulut elävät. Naiskuoron liikkuva kuoroesitys ja konserttikiertue syksyllä 2018

ELOKUVAOHJAAJA ANU KUIVALAINEN 67.200 €

Usean dokumenttielokuvan käsikirjoitus ja toteutus

KIRJAILIJA JUHA KULMALA 67.200 €

Runoteosten valmistaminen 2018–2019 ja esitysten koostaminen muusikoiden kanssa

KULTTUURI- JA TEATTERIYHDISTYS KAKSIKKO RY (TEATTERI 2.0) 200.000 €

Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke 2016–2021 (vuodet 2018–2019)

TEATTERITAITEEN MAISTERI ANNA KUUSAMO JA TYÖRYHMÄ (BRAVO TOGA)7.200 €

The Doggy Style Project -esitys

KAUPPATIETEIDEN TOHTORI MAARIT LAIHONEN JA TYÖRYHMÄ (INTERFACES FOR EMPATHY)35.000 €

Regenerative notes – Reflecting and developing empathetic practices in post-fossil world

TEATTERITAITEEN MAISTERI JULIA LAPPALAINEN JA TYÖRYHMÄ30.000 €

Teoksen Turkka kuolee (työnimi) käsikirjoittaminen ja teoksen harjoitteleminen

VAPAA KIRJAILIJA, PSYKOLOGI JA TUTKIJA ANNE-MARIA LATIKKA 28.800 €

Esseeteoksen kirjoittaminen

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA AMK, TAITEEN KANDIDAATTI JOHANNA TUULIA LATVALA JA TYÖRYHMÄ (TEAM PYÖREÄ PÖYTÄ)16.800 €

Rauhanneuvottelija -nykynukketeatteriesitys

KUVATAITEEN MAISTERI NIINA LEHTONEN BRAUN 17.000 €

Uuden osallistavan taideprojektin ja taidekirjan The stories you make with me (työnimi) -konseptin työstäminen ja testijulkaisuiden toteutus

KUVATAITEEN MAISTERI MERI LINNA JA TYÖRYHMÄ (HARRIE LIVEART)23.000 €

Collective Perversion – Proposal for Revaluation. Taiteellisessa tutkimusprojektissa sukelletaan puhtaan juomaveden pulaan WC:n kautta

LIVE UMBRELLA RY 32.600 €

Kansainvälisen Bangs, Crunches, Shrieks and Whimpers: the Sound of Existential Risk -projekti 2018–19

MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION 51.000 €

The Maaretta Jaukkuri Foundation’s (MJF) Fellows programme of invited artistic and scientific thinkers to The Place, the foundation’s land and building in Kvalnes, Lofoten, Norway

TOIMITTAJA SUSANI MAHADURA JA TYÖRYHMÄ12.000 €

Dokumenttielokuva Suomessa asuvasta rodullistetusta transnaisesta

WRITER, PUBLISHER AND GRAPHIC DESIGNER DANIEL MALPICA AND WORKGROUP (MUTANTTIKIELTÄ TEAM)37.000 €

Mutanttikieltä. Nordic experimental and multidisciplinary literature projects and transnational collaborations

MLITT RAISA MARJAMÄKI 36.000 €

Kolmannen runokokoelman valmiiksi kirjoittaminen, viimeisteleminen ja painaminen

FLISOFIAN TOHTORI RIINA MAUKOLA 11.200 €

Suomalaisen nykyteatterin sankarittaret -tietokirja

KUVATAITEEN MAISTERI REIJA MERILÄINEN 57.600 €

Surviving

ELOKUVAOHJAAJA EROL MINTAŞ AND WORKGROUP20.000 €

From Mesopotamia to the North -dokumenttielokuva

B A BACHELOR DEGREE IN FINE ART – VISUAL ARTIST, POET MUHANNAD MOHAMED KHORSHID 24.000 €

Visualizing my poems, short stories by creating s series of illustrations and paintings with same theme after translating them from Arabic to Finnish

OPETTAJA ANNA MOROTTAJA 19.200 €

Inarinsaamelainen livđe eläväksi työpajoilla ja tubettamalla

VALOKUVAAJA, JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄ KRISTO MUURIMAA 25.000 €

Valokuvakirja: Eläintehtaat – tutkimus ihmisten ja tuotantoeläinten välisestä suhteesta

FM, TAITEEN MAISTERI MIA SUSANNE MÄKELÄ 36.000 €

Mehiläiskertomus. Dokumentaarinen videoteos, joka avaa suomalaista mehiläishistoriaa ja tutkii suhdettamme mehiläiseen kumppanuuden näkökulmasta

TAITEEN MAISTERI KATRI NAUKKARINEN 25.000 €

Taiteellinen työskentely ionisoivan säteilyn parissa

KUVATAITEEN MAISTERI JOSEFINA NELIMARKKA 17.000 €

Taiteellinen työskentely ja Kairos ^2 – lisätty todellisuus -teoksen suunnittelu ja toteutus

NÄYTTELIJÄ ELLI NIARIA JA TYÖRYHMÄ (TEATTERIVR)32.400 €

Teatteri ja virtuaalitodellisuus

KUVATAITEILIJA JAAKKO NIEMELÄ 42.000 €

Nostalgia-projekti, taiteellinen tutkimus isästäni merikapteeni Kap Hornin kiertäjä Erkki Niemelästä

SIRKUSTAITEILIJA, AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO MARKUS NIVALA JA TYÖRYHMÄ17.000 €

Haen apurahaa Rytmipallot-rytmijogleerausteoksen valmistamiseen. Kehitän myös rytmijongleeraukselle notaation, jossa yhdistyy rytmien merkitseminen ja heittojongleerauksen merkintätapa

KUM ELENA NÄSÄNEN 100.800 €

Kolmivuotinen työskentely ilmastonmuutoksen vaikutuksista kertovan fiktiivisen monikanavaisen videoteoksen, lyhytelokuvan ja samaa aihetta käsittelevän dokumentin parissa

OPEN KNOWLEDGE FINLAND RY 36.000 €

Mikrohistoriawiki – kansalaisten ja muistiorganisaatioiden yhteinen ympäristö historiallisten aineistojen tutkimiseen ja tulkitsemiseen

OSUUSKUNTA POESIA 190.000 €

Runouden ja muun vähälevikkisen kirjallisuuden uusi näkyvyys

OULUN SARJAKUVASEURA R.Y. 15.000 €

Pop up -sarjakuvakeskus Petroskoissa

TEATTERITAITEEN MAISTERI ANNA PAAVILAINEN JA TYÖRYHMÄ (247F)50.000 €

24/7 Feministi on Helsingissä tapahtuva esitystapahtuma, spektaakkeli ja Helsingin kokoinen kirjakerho, joka haastaa instituutiot juurruttamaan feministiset käytännöt toimintaansa

MUSIIKIN MAISTERI HANNA PAKKALA JA TYÖRYHMÄ (KOKKOLA-KVARTETTI)17.000 €

Kokkola-kvartetti: kulttuuri-identiteetti musiikissa Moses Pergamentin ja aikalaisten tuotannon valossa

FILOSOFIAN MAISTERI OLGA PALO JA TYÖRYHMÄ (HELSINGIN FEMINISTINEN SALASEURA)60.000 €

Feministisen ajattelun kirjoittaminen suomalaisen taiteentekemisen käytäntöihin

TEATTERITAITEEN MAISTERI, SOMAATTINEN LIIKETERAPEUTTI JA KOULUTTAJA SATU PALOKANGAS 30.000 €

Ekosomatiikka ja radikaali ruumiillisuus. Kokemuksellinen tutkimus havainnon ekologiasta ja toimijuuden kysymyksistä kriisin ja trauman aikakaudella

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, 2018 TAITEEN MAISTERI LARISA PELLE JA TYÖRYHMÄ20.000 €

New Soviet Picture-multimedia Neuvostoliiton perinnöstä

PERPETUUM MOBILE RY 330.000 €

Visuaalisen kulttuurin (visuaalinen taide, elokuva) Artists at risk -turvaresidenssisihteeristö ja turvaresidenssikeskus

MEDIATAITEILIJA/ARKKITEHTI JAAKKO PESONEN JA TYÖRYHMÄ180.000 €

Homo homo sapiens – vaihtoehtoisen maailmanhistorian ja nykyhetken luominen homoseksuaalisella perusolettamuksella

MASTER OF MUSIC MARKUS PESONEN JA TYÖRYHMÄ70.000 €

Akustinen keho, äänen ekologiat ja kehkeytyvät kuuntelukulttuurit

KUVATAITEEN MAISTERI TIITUS PETÄJÄNIEMI 57.600 €

Taiteilija työyhteisössä

TANSSITAITEEN MAISTERI, KOREOGRAFI LAURA PIETILÄINEN 28.800 €

Tanssiesitysteni ja tanssijan työni tekeminen, tuottaminen ja toteuttaminen Suomessa ja ulkomailla

TAITEILIJA/TUOTTAJA SAMPSA PIRTOLA 28.800 €

The Last Establishment -monitaideteoksen valmistaminen sekä edesmenneen taiteilija Erkki Pirtolan elämäntyötä kartoittavien projektien työstäminen

PISPALAN KULTTUURIYHDISTYS RY 27.000 €

Näyttelytoiminta, Taide ja omavaraisuus -kurssikokonaisuuden toteuttaminen sekä kansainvälinen verkostoituminen 2018–2020

PORIN KULTTUURISÄÄTÖ RY 45.000 €

Yleisöltä kerättyihin vastauksiin pohjautuvat tutkimukselliset näyttelyprojektit Centennial – Pori Biennaali III (2018) ja Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterin dyyneillä (2019)

ARTIST JAMES PREVETT AND WORKGROUP (PATSASTELLAAN)19.000 €

Patsastellaan: Parties for Public Sculpture

KIRJAILIJA, OHJAAJA EMMA PUIKKONEN JA TYÖRYHMÄ (UTOPIA-TYÖRYHMÄ)25.000 €

Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille -esitys

TAITEILIJA ANNI PUOLAKKA 22.000 €

Posthumanistista ja queer-feminististä suhdetta ihmisyyteen, seksuaalisuuteen, teknologiaan sekä toisiin olentoihin ilmentävät teokset ja näyttelyt

TAITEEN TOHTORI, VALOKUVATAITEILIJA HARRI PÄLVIRANTA 15.000 €

Puolustusvoimat tiedottaa -teoskokonaisuuden valmistaminen ja näyttelyiden pitäminen

Q-TEATTERI RY. 60.000 €

Näyttelijä dialogin mahdollistajana sosiaalitoimessa ja sidosryhmissä

FM, NUKKETEATTERIOHJAAJA ALMA RAJALA JA TYÖRYHMÄ64.400 €

Sukupuuttoparatiisi-esitysja tapahtumakokonaisuus

MAISTERI, VAPAA KIRJOITTAJA, KÄÄNTÄJÄ JEAN RAMSAY 26.000 €

Rikkileikitty nukke. Laila Pullisen omaelämänkerran viimeistely ja täydentäminen & aiheesta toteutettava nettisivusto

MEDIA-ALAN AMMATTITUTKINTO NIKI CASIMIR RASMUS JA TYÖRYHMÄ (SKÁIDI)10.200 €

Skáidi-EP. Kahden naapurikansan jäsenten moniosaamisen yhdistäminen yhteiseksi voimavaraksi uuden musiikin kautta

RUNOILIJA, POET CIA RINNE 28.800 €

Wasting my Grammar, konkreettisen runouden kirja (sekä näyttely ja ääniteos)

VAPAA TAITEILIJA /TUOTTAJA JOHANNA ROJOLA JA TYÖRYHMÄ (FEMSKT)14.000 €

Feministisen sarjakuvatoiminnan kotimaisten ja kansainvälisten toimintamallien kehittäminen ja sarjakuva-alan epätasa-arvoisten rakenteiden näkyväksi tekeminen ja niiden korjaaminen (FEMSKT-verkosto)

TAITEILIJA JOHANNA ROTKO 14.400 €

Elävät kuvat, hiivagrammeja -jatkoprojekti 2018

RUNOYHDISTYS NIHIL INTERIT RY. 16.000 €

Digitaalisen ja kokeellisen runouden sivusto Nokturno.fi:n ylläpito ja kehittäminen

MUUSIKKO JA ÄÄNITAITEILIJA TATU RÖNKKÖ 40.000 €

City By Night -ääniteossarja

TEATTERITAITEEN MAISTERI JANNE SAARAKKALA JA TYÖRYHMÄ (NORMAL CAKE SUOMI)20.000 €

Normal Cake, Please -esitys

MASTER OF ARTS, TOHTORIKOULUTETTAVA HILMA SALONEN JA TYÖRYHMÄ54.000 €

Saunassa naapurissa – Havaintoja itäiseltä banjavyöhykkeeltä

VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATTI VALTER SANDELL JA TYÖRYHMÄ (KONTUR)23.000 €

Kontur. Ahdistuksesta ystävyyteen – yhdessä kirjoittamisen ja elämisen laboratorio

TEATTERITAITEEN MAISTERI KAISA SARKKINEN JA TYÖRYHMÄ17.000 €

Not for men, teatterin ja elokuvan keinoja tasavertaisesti hyödyntävä teos

ARTIST VIDHA SAUMYA 21.600 €

M-O-N-U-M-E-N-T-L-E-S-S Moments – Utopia of Figureless Plinths

TAITEEN MAISTERI JARI SILOMÄKI 25.000 €

Välitila – kertomuksia kehittyvien maiden uusrikkaiden elämästä. Valokuvataiteen museon 50-vuotisjuhlavuoden laaja yksityisnäyttelyni Framing the world

PIIA SOIKKELI JA TYÖRYHMÄ15.000 €

Rajavirhe-dokumenttinäytelmän kiertue Venäjällä ja Ukrainassa

FILOSOFIAN MAISTERI / TOIMITTAJA-KIRJASTOTYÖLÄINEN HEINI STRAND 24.000 €

Tietokirja suomalaisista naisräppäreistä

TAITEEN MAISTERI JENNA SUTELA 17.200 €

Ekstremofiilit – elämän ääriolosuhteita tutkiva audiovisuaalinen teos

TAITEILIJA JUKKA TAKALO 14.400 €

Vaarojen laulut. Laulujen teko, levytys ja esitykset vetten päällä kajakeista ja kanooteista käsin

TAITEEN KANDIDAATTI, TEOLLINEN MUOTOILU ALIISA TALJA JA TYÖRYHMÄ (DESIGNER AS FEMINIST)18.000 €

Designer as Feminist -työryhmän kaksivuotisen toimintasuunnitelman laatiminen

TANSSIRYHMÄ CO:N KANNATUSYHDISTYS RY / LIISA PENTTI +CO 29.000 €

Too much, too young -tanssiteos kymmenelle autismin kirjon nuorelle

FM, KIRJAILIJA HENRIIKKA TAVI 16.800 €

Tellervo-romaanin (työnimi) kirjoittaminen valmiiksi

TEATERFÖRENINGEN BLAUE FRAU 22.000 €

35 jag och några skådespelare -esitys

TELLING TREE ART+RESEARCH 150.000 €

Maanelävä – maaperä tieteen ja taiteen kohtaamispaikkana. Taiteellinen työskentely vuorovaikutuksessa maaperätieteellisen tutkimusohjelman kanssa, teosten tuottaminen ja näyttelyiden järjestäminen

KTM TUOMAS TIAINEN 28.800 €

Kokeellinen sarjakuvakirja MÖRS – Kuvia ajan valumisesta

TUFFI FILMS 173.000 €

Yksittäistapaus(x10) purkaa kollektiivisesti toteutettujen lyhytelokuvien sarjan ja vaikuttavuuskampanjan avulla naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämissä kuin yhteiskunnassa

TEATTERITAITEENMAISTERI SAARA TURUNEN 57.600 €

Kolmen näytelmän, proosan ja esityksen rajapinnoilla liikkuvan teoksen suunnittelu ja toteuttaminen

MUSIIKKIPEDAGOGI AMK KAISAMAIJA ULJAS JA TYÖRYHMÄ (DETRITUS)28.000 €

Ave Virgo, Ave Vos. Neitsyt Marialle sävellettyä musiikkia ja burleskitanssia yhdistävän näyttämöteoksen toteuttaminen ja esityksen teemojen käsittely eri muodoissa eri (feministi)tahojen kanssa

TAIDEMAALARI, TAIDEGRAAFIKKO RIITTA UUSITALO 67.200 €

Maalaan akryylimaalauksia, pidän näyttelyitä ja teen sarjakuvia

DRAMATURGI SANNA UUTTU JA TYÖRYHMÄ28.800 €

Dramaturgi Sanna Uutun ja esitystaiteilijan Vicente Ugartechean (US) Ordinary Pleasures of Partial Gender Commitment (työnimi) -esityksen kirjoittaminen ja harjoittelu

VAPAAT TANSSIJAT RY / KEKÄLÄINEN & COMPANY 39.300 €

Inhimillisen ja tiedostamattoman politiikkaa -teossarja

SÄVELTÄJÄ MARKUS VIRTANEN 4.800 €

Kristinuskon ja kapitalismin suhdetta käsittelevän kuoroteoksen säveltäminen

DOKUMENTTIOHJAAJA SUVI WEST JA TYÖRYHMÄ (UNOHTUNUT KANSA -TYÖRYHMÄ)12.000 €

Unohdettu kansa -dokumenttielokuva

ÄÄNEN LUMO RY 31.000 €

Neuroverkko. Yhdistysten ja instituutioiden toiminnan ja roolien uudelleenarviointi muuttuvalla äänitaiteiden kentällä: käytännön ja rakenteiden muokkaaminen sopivammaksi nykyhetkeen

Suomen biotaiteen seura 600 000 €
SOLU-hanke (myönnetty vastinrahana) 
Taidesäätiö Pro Arte 650 000 €
IHME-festivaali 2019–2022 (osa rahoituksesta myönnetty vastinrahana)
Anni Valkola ja työryhmä 2 890 €
Vuosisadan rakentajat -haastekilpailuun osallistuvan Vaihtoviikko-hankkeen pilotointi 

Vuosisadan rakentajat -kilpailun voittajat 200 000 €
Gutsy Go -hankkeelle myönnettiin 150 000 euroa ja RT Lit -hankkeelle 50 000 euroa

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen