Uutiset

Tiede

15.09.2015

Tarjolla tutkittua tietoa väestönmuutoksesta!

Kaipaatko punnittua puhetta muuttoliikkeistä, monikulttuurisuudesta, ryhmäsuhteista, konflikteista, yhteiskunnan integraatiosta, perheellistymisestä, väestötilastoista ja itsemurhista?


www.vaestonmuutos.fi  on vastaus!

Sivustolle on koottu Koneen Säätiön rahoittamassa, vuonna 2011 lanseeraamassa väestönmuutos-tutkimushankekokonaisuudessa tuotettua tietoa.

Vaestonmuutos.fi -nettisivut ovat osa Koneen Säätiön tukemaa pilottiprojektia, jossa on testattu uudenlaisia tapoja jalkauttaa ja yleistajuistaa tutkimustietoa. Sivut ovat projektin ’näyteikkuna’. Pilotti on myös järjestänyt uudenlaisella otteella keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia tutkijoiden ja erilaisten tutkitun tiedon loppukäyttäjien kohtaamisen parantamiseksi yhdistellen tiedettä ja taidetta.

Klikkaa itsesi pilotin nettisivuille ja löydä uutta tietoa, asiantuntijoita, uusia yhteistyökontakteja sekä ideoita!

Pilottiprojektin on toteuttanut Allegra Lab Helsinki ry:n kokoama työryhmä. Allegra Lab Helsinki on tieteen, taiteen ja tutkimuksen rajapinnassa toimiva tutkijoiden perustama yhdistys. (Facebook: Allegralabhki. Instagram ja Twitter: @allegralabhki)