Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

12.05.2022

Koneen Säätiö tukee yliopistojen humanistisia aloja 4,5 miljoonalla eurolla – säätiö kuuli yliopistojen huolta taiteiden tutkimuksen asemasta

Kuvitus: Marika Maijala

Koneen Säätiö lahjoittaa Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle, Taideyliopistolle ja Turun yliopistolle yhteensä 4,5 miljoonan euron rahoituksen humanistiselle koulutusalalle. Säätiö toivoo, että rahoitus kohdennettaisiin erityisesti taiteen tutkimukseen ja taiteelliseen tutkimukseen. Lahjoituksellaan säätiö haluaa turvata oppialojen moninaisuutta ja tutkimuksen vapautta koulutusaloilla, jotka ovat kärsineet rahoitusleikkauksista ja koulutuspolitiikan priorisoinneista.  

Säätiön rahoitus on osa kampanjaa, jossa valtio myöntää yliopistoille vastinrahaa suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan.  

Yliopistojen kanssa yli vuoden kestäneen dialogin aikana säätiötä kiinnosti, mitä oppialoja perusrahoituksen heikkeneminen ja jatkuva priorisoiminen työntää syrjään. Prosessin aikana syntyi käsitys siitä, että taiteiden tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen tilanne on Suomessa erityisen tuen tarpeessa. 

Perusrahoituksen väheneminen on merkinnyt yliopistoissa sitä, että humanistisissa oppiaineissa työskennellään erittäin pienillä opetus- ja henkilöstöresursseilla. Sipilän hallituksen vuonna 2016 tekemät leikkaukset perusrahoituksessa näkyvät yliopistojen arjessa. 

“Akateemisen vapauden hengessä halusimme tietää, vieläkö yliopistoissa voi tutkia asioita, jotka ovat osa yliopiston sivistystehtävää, mutta eivät kenties juuri tällä hetkellä se kuumin tutkimusala”, kertoo Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla

“Meistä ymmärrys taiteesta ja kulttuurista on oleellinen osa humanistista tutkimusta ja yliopiston sivistävää tehtävä. Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa inhimillistä hyvinvointia. Lisäksi perustutkimuksen monialaisuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä kukaan ei osaa ennustaa, mitä milloinkin tarvitaan. Lahjoitus viidelle suomalaiselle yliopistolle on toivoaksemme säätiön itsensä näköinen: vahvasti humanismiin uskova, taiteisiin taipuvainen ja moninaisuutta ylläpitävä”, Tuomarla toteaa. 

Koneen Säätiön 4,5 miljoonan euron rahoitus yliopistoille jakautuu seuraavasti: 

  • Helsingin yliopiston humanistiselle koulutusalalle 1 500 000 euroa 
  • Jyväskylän yliopiston humanistiselle koulutusalle 1 000 000 euroa 
  • Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun koulutusalalle 800 000 euroa 
  • Taideyliopistolle 600 000 euroa 
  • Turun yliopiston humanistiselle koulutusalalle 600 000 euroa. 

”Olemme tavattoman iloisia humanistisessa tiedekunnassa tästä lahjoituksesta, joka kuvastaa suurta luottamusta ja arvostusta tiedekuntaa kohtaan. Helsingin yliopisto aikoo lahjoituksen turvin avata taiteiden tutkimuksen alalle professuurin mahdollisimman pian”, sanoo Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa

”Jyväskylän yliopisto pitää suuressa arvossa Koneen Säätiön pitkäjänteistä ja omien arvojensa mukaista toimintaa vapaan tieteen ja taiteen vaalimiseksi. Monialainen, vastuullinen ja vaikuttava tiede on sivistyksen edellytys”, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa. 

”Iloitsemme säätiön päätöksestä tukea humanismin pyrkimyksiä. Lahjoituksen avulla pystymme edistämään tiedettä ja taidetta yhdistävää työtä lisätäksemme ihmisen ja maailman ymmärrystä. Tähän ei nykypäivänä ole helppo löytää tukijoita”, Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Jari Ojala kiittää. 

Mitä ovat taiteiden tutkimus ja taiteellinen tutkimus? 

Taiteiden tutkimus tarkastelee taiteen eri osa-alueita, historiaa, tulkintoja ja merkityksiä sekä niiden suhdetta erilaisiin yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin. Taiteiden tutkimuksen opinnoissa syvennytään laaja-alaisesti taiteiden tutkimuksen historiaan, arjen ja populaarikulttuurin kysymyksiin, taiteellisten teosten analysointi- ja tulkintamenetelmiin sekä taidehallintoon. Suomalaisyliopistoissa taiteiden tutkimuksen piiriin kuuluvat muun muassa elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, taidehistoria, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede.  

Taiteellinen tutkimus on taiteellisen työskentelyn ja sen pohdinnan kontekstissa tehtävää tutkimusta. Se tarjoaa motiivin, maaston, kontekstin ja metodien kirjon tyypillisesti eri taiteen alojen osaajien eli taiteilijoiden käyttöön. Taiteellinen tutkimus ei ole tieteellisen tutkimuksen vastakäsite, vaan se kuvaa ennen kaikkea kriittisessä taideyhteisössä syntyviä tutkimusasetelmia. 

Lue Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarlan blogikirjoitus: Heikoille jäänyt taiteiden tutkimus saa lisää puhtia Koneen Säätiön tuella