Uutiset

Saaren kartanon residenssi

10.04.2022

Maaliskuun residenssihaussa 580 hakemusta vuodelle 2023

Kuva | Photo: Otto-Ville Väätäinen

Maaliskuussa 2022 Saaren kartanon residenssiin vuodelle 2023 jätettiin 580 hakemusta 72 eri maasta, joista ryhmäresidenssihakemuksia oli 73. Yksilöresidenssiin jätettiin 507 hakemusta, joista työpareja oli 56. Residenssipaikat julkistetaan 15. kesäkuuta.

Tilastollisesti tarkasteltuna suurin osa Saaren kartanon residenssiin hakevista hakijoista edusti kuvataiteita, tosin hakemusten jakautuminen yksilöresidenssissä ja ryhmäresidenssissä oli hyvin erilainen. Yksilöresidenssiin saapuneista hakemuksista lähes 50 % oli kuvataiteen edustajia, kun puolestaan ryhmäresidenssissä heidän osuutensa oli vain 11 % hakemuksista. Toiseksi eniten (21 %) hakemuksia tuli esittävien taiteiden edustajilta, joissa painottui ryhmäresidenssien osuus. Peräti 69 % ryhmäresidenssin hakemuksista edusti esittäviä taiteita, kun taas yksilöresidenssissä niiden osuus oli 14 % hakemuksista. Seuraavaksi eniten hakemuksia tuli audiovisuaalisten taiteiden alalta (14 %), kirjallisuuden (13 %) ja musiikin (9 %) taiteenalalta. Audiovisuaalisen alan taiteilijoiden osuus oli yksilöresidenssissä 14 % ja ryhmäresidensseissä 12 %. Yksilöresidenssien hakemuksista 14 % oli kirjailijoita, kun taas ryhmäresidenssien puolella työryhmistä vain yksi prosentti edusti kirjallisuutta. Musiikin hakemuksia oli yksilöpuolella 10 % hakemuksista, ja ryhmäresidenssiä haki 7 % musiikin alan työryhmää.

Vuodelle 2023 oli mahdollista hakea myös ensimmäistä kertaa etäyhteyksin toteutettavaan kotiresidenssiin, jonka perusteena oli saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät syyt, kuten esimerkiksi fyysinen rajoite, perhesyyt (esim. yksinhuoltaja), tai lähtömaan vaikea poliittinen tilanne. Kotiresidenssi oli haettavissa vain yksilöresidenssijaksojen ajaksi. Kotiresidenssiin haki 74 taiteilijaa. 

Tämä vuoden hakukierroksella toistui edellisten vuosien tapaan länsimaalainen painotus: eniten hakemuksia tuli Suomesta, seuraavaksi eniten Saksasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta ja Alankomaista.

Yksilöresidenssin hakemuksista suurin osa tuli Suomesta (26 %), ja seuraavaksi eniten hakemuksia tuli Saksasta (11 %). Muista maista voidaan mainita Yhdysvallat (8 %) , Espanja (4 %), Iso-Britannia (3 %) ja Ranska (3 %). Ryhmäresidenssin hakemuksista suurin osa (70 %) tuli Suomesta, Isosta-Britanniasta vastaanotimme 5 % hakemuksista ja Puolasta yhden prosentin verran.

Enemmistö yksilöresidenssiin hakijoista edusti ikäluokkaa 36–50 vuotta (43 %), seuraavaksi eniten hakijoista (37 %) sijoittui ikäluokkaan 27–35 vuotta, 51–65-vuotiaita oli 13 % hakijoista, 21–26-vuotiaita oli 6  %, yli 66-vuotiaiden osuus oli prosentin verran ja 16–20-vuotiaita ei ollut lainkaan hakijoiden joukossa.

Suurin osa yksilöresidenssiin hakijoista oli naisia (61 %), miehiä oli hakijoista selvästi vähemmän (34 %) ja muunsukupuolisia oli 5 % hakijoista.

Viime vuoden myöntöprosentti oli alle 5 %, mutta tänä vuonna myönnettäviä paikkoja on enemmän syksyllä 2022 valmistuvan päärakennuksen remontin vuoksi.

Kiitos kaikille hakijoille mielenkiintoisista hakemuksista!

Vuoden 2023 residenssipaikat julkistetaan 15. kesäkuuta. Lähetämme päätöksistä jokaiselle residenssipaikkaa hakeneelle sähköpostitse.