Uutiset

Apurahat

22.06.2021

Koneen Säätiö käynnistää uuden Rapautuuko demokratia? -ohjelman – syyskuussa tulossa ensimmäinen teemahaku

Uuden monivuotisen rahoitusohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä demokratiasta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta sekä tuoda uusia näkökulmia demokratian pohdintaan. Rapautuuko demokratia? -ohjelman ensimmäisessä, syyskuussa järjestettävässä teemahaussa tuetaan hankkeita, joissa lisätään ymmärrystä kielen ja demokratian yhteyksistä.

Demokratia on maailman valtioissa tilastollisesti yleisempää kuin koskaan aiemmin, mutta monen nykyisen demokratian laatu on rapautunut muun muassa autoritaaristen johtajien, vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän, vaalijärjestelmien manipuloinnin ja tiedotusvälineiden vapauden rajoittamisen vuoksi sekä siksi, että ilmastokriisi aiheuttaa myös yhteiskunnallista epävakautta ympäri maailmaa. 

Ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi arkea ja osallisuutta demokratian kannalta: Mitkä ovat kuulemisen ja kohtaamisen mekanismit ja käytännöt? Miten kieli toimii demokratian esteenä, haastajana, mahdollistajana tai uudistajana? Ketkä saavat osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja mitä kautta? Mitkä ovat muiden biologisten lajien oikeudet ja kuka niitä edustaa demokratiassa? 

Ohjelman piirissä voidaan tutkia myös vaikkapa demokratian ja oikeusvaltion historiaa, instituutioita ja nykytilannetta. Mikä on voimankäytön monopolien, kuten armeijan ja poliisin suhde demokratiaan? Miten demokratia toteutuu tällä hetkellä yliopistolaitoksessa ja mitä sen mahdollinen rapautuminen merkitsee tutkimuksen ja taiteen tulevaisuudelle sekä ymmärryksellemme demokratiasta? Kuinka voi demokratia taidekentällä tai yksityisissä säätiöissä? Miltä demokratian tulevaisuus näyttää? 

Ohjelma toteutetaan myöntämällä hankerahoitusta tutkimukseen sekä tutkimusta ja esimerkiksi taidetta, journalismia ja/tai aktivismia yhdistäville hankkeille. Rahoituksessa suositaan pitkiä, enintään neljä vuotta kestäviä hankkeita. Ohjelman toteuttamiseen kuuluu myös tilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen aiheiden parissa toimivia ihmisiä. 

 

Kieli, valta ja demokratia -teemahaku syyskuussa 

Rapautuuko demokratia? -ohjelman ensimmäisessä teemahaussa tuetaan hankkeita, joissa lisätään ymmärrystä kielen ja demokratian yhteyksistä. Tietoisuus kielen roolista yhteiskunnassa on kasvanut ja sen merkitys yhteiskuntaelämään osallistumisessa ymmärretään paremmin kuin ennen. Samaan aikaan syrjivä kielenkäyttö kuitenkin yleistyy ja leviää mm. sosiaalisessa mediassa.  

Miten kielenkäyttötilanteet ovat muuttuneet ja kuinka pystyttäisiin vastaamaan yhteiskunnan kaikkien jäsenten tarpeisiin? Miten esimerkiksi koululaitos huomioi monikielisyyttä kouluarjessa tai miten se voisi tehdä sen paremmin? Miten uusi julkisjohtaminen ja sen arvot ovat kutoutuneet hallinnon ja vallankäytön kieleen? Digitalisaation kasvu ja tekoälyn hyödyntäminen esimerkiksi viranomaisasioinnissa voi vähentää ihmisten kasvokkaisia kohtaamisia ja tehdä erilaisista palveluista huonosti saavutettavia osalle kansalaisista. Synnyttääkö tämä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja lisää syrjäytymistä? 

Teemahaussa rahoitettavien hankkeiden tulee tehdä tieteellistä tutkimusta tai perustua tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö kannustaa monialaiseen yhteistyöhön esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja kielentutkimuksen välillä, ja osapuolina voi olla tutkijoiden lisäksi taiteilijoita, journalisteja tai yhteiskunnallisia aktivisteja.  

Koneen Säätiön yleinen apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2021. Teemahaku järjestetään yleisen apurahahaun kanssa samaan aikaan.

 

Tutustu hakuohjeisiin