Uutiset

Apurahat

13.05.2020

Infopaketti vuoden 2020 hausta: Valmistaudu tekemään rohkea avaus!

Koneen Säätiön apurahahaku järjestetään pian kesäkauden jälkeen, 1.–15. syyskuuta. Yleisen apurahahaun lisäksi järjestämme säätiön Naapuruus-ohjelmaan sisältyvän teemahaun, jossa etsitään hankkeita, jotka tarkastelevat Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Haettavana ovat myös Lauttasaaren kartanon residenssipaikat.


Koneen Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Säätiö etsii rohkeita avauksia, millä tarkoitamme kykyä katsoa toisin ja kyseenalaistaa. Uskomme, että näin lisäämme ymmärrystä maailmasta. Käsitykseemme rohkeudesta kuuluvat kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys.

Katso hakuinfo

Videolla tiedejohtaja Kalle Korhonen ja apurahakoordinaattori Maija Karasvaara kertovat Koneen Säätiön apurahahausta ja antavat vinkkejä hakemuksen tekemiseen.

Teemahaku: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi

Koneen Säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -rahoitusohjelmaan sisältyvä temaattinen apurahahaku tarkastelee Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Teemahaussa voidaan rahoittaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa työtä, joka liittyy kestävään kehitykseen ja ympäristökysymyksiin Venäjällä laajasti miellettynä. Rahoitettavat hankkeet voivat kohdistua esimerkiksi suomalais-venäläiseen ympäristöyhteistyöhön, Venäjän ympäristökysymyksiin paikallisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa kontekstissa, historiallisiin ja poliittisiin muutoksiin, kestävän kehityksen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin aspekteihin, ympäristöliikkeisiin tai ympäristöä koskevaan puheeseen, teksteihin, kirjallisuuteen ja journalismiin.

Teemahaussa tuetaan ylirajaista yhteistyötä: siinä edellytetään, että tuettavissa hankkeissa on sekä Suomessa että Venäjällä toimivia osapuolia. Hakijoina eli projektien johtajina toimivat yksittäiset tutkijat, mutta hankkeiden hallinnoinnista vastaa suomalainen tutkimus- tai muu organisaatio.

Lue lisää

 

Lauttasaaren residenssi mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön suomalaisille tieteen ja taiteen toimijoille

Lauttasaaren kartanon residenssipaikkaa voivat hakea vieraidensa käyttöön suomalaiset tieteen ja taiteen organisaatiot, työryhmät ja yhteisöt, jotka haluavat kutsua Suomeen yhteistyöprojektia varten ulkomaisen tieteen tai taiteen asiantuntijan. Residenssipaikkaan sisältyy asunto Lauttasaaren kartanon pihapiiriin kuuluvassa Punaisessa huvilassa, työskentelytila ja työskentelyapuraha sekä tarpeen mukaan apuraha kutsuvalle taholle vierailun muiden kulujen kattamiseksi. Residenssipaikan hakija vastaa residenssin ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä.

Lauttasaaren kartanon residenssitoiminnalla pyritään luomaan syvällistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten taiteen ja tieteen ammattilaisten välille. Residenssi tukee toimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja kansainvälistymistä mahdollistamalla ulkomaisten tieteen ja taiteen asiantuntijoiden asumista ja työskentelyä Suomessa.

Residenssiin voi hakea 1–4 kuukaudeksi. Hakemuksessa pyydetään esittämään toive residenssin pituudesta ja ajankohdasta.

Lue lisää

 

Hyödynnä apurahaneuvonnat

Apurahainfot

Apurahainfoissa kerromme hauista ja kuulemme apurahansaajien kokemuksia.

Info torstaina 28.5. kello 13–14.30:

Info keskiviikkona 19.8. kello 9–11 (suomeksi) ja 15–17 (englanniksi).

  • Koronatilanteen salliessa tilaisuudet järjestetään Lauttasaaren kartanossa.
  • Infoissa on tilaa noin 70 ensimmäiselle tulijalle, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
  • Infoja voi myös seurata suorana Koneen Säätiön sivulla Facebookissa.

Henkilökohtaiset apurahavastaanotot

Apurahavastaanotot ovat henkilökohtaisia, 20 minuutin mittaisia tapaamisaikoja, joissa voit keskustella ideastasi säätiön asiantuntijoiden kanssa.

Aikoja voi varata säätiön johtaja Anna Talasniemelle (taiteen ja kulttuurin apurahat), tiedejohtaja Kalle Korhoselle (tieteen ja tieteen yleistajuistamisen apurahat, huom. myös taiteellinen tutkimus, ajat klo 10–14) tai apurahakoordinaattori Maija Karasvaaralle tai Silja Pasilalle (apurahan hakemiseen yleisesti liittyvät kysymykset).

Vastaanottopäivät ovat:

  •     keskiviikko 10.6. klo 10–13, ilmoittaudu täällä
  •     keskiviikko 12.8. klo 10–13
  •     keskiviikko 26.8 klo 10–13
  •     keskiviikko 2.9. klo 10–13
  •     torstai 10.9. klo 10–13

Ilmoittautumiset syksyn apurahavastaanotoille avautuvat elokuun alussa säätiön verkkosivustolla.

Apurahatyöpaja syyskuussa

Järjestämme Lauttasaaren kartanolla keskiviikkona 2.9. klo 14–17 apurahatyöpajan, jossa apurahanhakijoilla on mahdollisuus saada vertaistukea hakemuksen työstämiseen. Kerromme tästä lisää elokuussa.

 

Lisätietoja

Koneen Säätiön verkkosivut: ohjeita apurahanhakijalle

koneensaatio@koneensaatio.fi, (09) 260 0617 (ma–to 11–15, hakuaikana ma-pe 11–15)