Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

16.10.2023

Think Green!

En renhorn med texten "think green!"

Aktivism i form av hälsningar på renhorn. Bild: Taru Kervola.

Ungdomar från Barents område möttes och begrundade sin situation och framtid i klimatförändringens tider. Den värdefulla konstbaserade träffen ”Think Green” anordnades i samarbete av Barents ungdomsråd, Lapplands Universitet och projektet Ilmastokriisin etulinjassa.

BRYC:s (Barents Regional Youth Council) länge efterlängtade årsevenemang arrangerades veckoslutet 25.–26.2.2023 i Rovaniemi. BRYC är ett ungdomsråd som engagerar och sammanför unga i Norden. I år var temat “Think Green”. Till mötet kom unga i åldern 16–30 år från Barents område, för att reflektera över, diskutera och engagera sig i temat klimatförändringen i Norden, men också för att äntligen träffa varandra efter tider av pandemi och begränsad rörelsefrihet.

Programmet för de unga anordnades i samarbete av BRYC, projektet Ilmastokriisin etulinjassa (dvs “Vid klimatförändringens frontlinje”) och av konstnärliga fakulteten vid Lapplands Universitet. Klimatprojektet och universitetets konstfack arrangerande workshopar där evenemangets deltagare kunde utforska sina tankar, känslor och kunskaper om klimatförändringen genom skapande verksamhet.

Hela evenemanget inleddes högtidligt med välkomsttal och information om hållbar regional planering i Finska Lappland, och efter det fick deltagarna välja bland ett mångfald av workshopar som leddes av konstnärer och unga studerande i bildkonstpedagogik.

En legorobot med ett viktigt linjeuppdrag. Bild: Aki Lintumäki.

Ett par workshopar presenterade specialtekniker som 3D printing, eller programmerad ritning med hjälp av legorobotar. Det gav deltagarna en uppfattning om hur artificiell intelligens kan ge möjligheter och stöda förverkligandet av en hållbar framtid.

Framtiden och känslor kring klimatförändringen bearbetades i en dansworkshop utomhus i en gnistrande iskall och snöig februarinatur. Utomhus anordnades det också en workshop i vinterkonst, där deltagarna skapade och  byggde med snö.

En rimfrostig dansupplevelse utomhus, i takt med naturens andetag. Bild: Taru Kervola.
Att bygga i snö väcker tankar om klimatförändringen. Bild: Aki Lintumäki.
Klimatkänslor uttrycktes i form av ljusmåleri i ett mörkt rum med hjälp av ljusslingor och olika färgers lampor och fångades på bild med kamera. Bild: Heini Kankaro & Mira Kemppainen.

Mera handgripligt fick deltagarna uttrycka sina känslor genom att rista in sina tankar i renhorn. Av hornen byggdes en symbolisk samisk traditionell lávvu-byggnad, som i form och material hänvisade till hur klimatförändringen påverkar samernas kultur och omgivning.

Bild: Aki Lintumäki.
En renhorn med texten "think green!"
Aktivism i form av hälsningar på renhorn. Bild: Taru Kervola.

Följande dag kunde deltagarna beundra resultaten från workshoparna och kommentera arbetet. Sedan följde en allvarlig paneldiskussion om de ungas situation i dagens kritiska läge med tanke på klimatförändringen på Barents område. Panelen upplevde starkt att det är svårt att som aktiv ungdom bli tagen på allvar, både av sina jämnåriga, men också av vuxna beslutsfattare i samhället.

Många upplevde också att klimatförändringen och alla åtgärder som kräver snabba beslut för att hejda den inom politiken och i media har hamnat i skuggan av kriget i Ukraina. Stämningen var orolig och också en aning uppgiven, men alla var överens om att med varandras stöd, orkar de tro på sin sak och fortsätta kämpa för en framtid där vi kan överleva.

Ungdomar från Barents område. Bild: Aki Lintumäki.

Mera information om BRYC och deras verksamhet finner du här.

Forskningsprojekt på sociala medier (IG och FB): @ilmastokriisinetulinjassa