Ilmastokriisin etulinjassa

Tutkimushankkeessa tehdään nuorten kanssa taidetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan nuorten ehdoilla vaikuttamiskampanjoita ilmastonmuutoksesta. Hanketta toteutetaan Lapissa, Itä-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa

Hankkeessa tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteistyönä syntyy toiminta-alueille yhteisöllisiä ja paikkasidonnaisia taideteoksia, jotka tuovat esiin nuorten tunteita, toiveita ja unelmia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattuja vaikuttamiskampanjoita. Tutkimuksen lähestymistapoina ovat nuorilähtöinen kanssatutkimus ja taideperustainen toimintatutkimus.

Taideperustainen työskentely kehittää nuorten osallisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa asiassa, joka koskee nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Hanke edistää nuorten hyvinvointioppimista ja aktiivista kansalaisuutta. Demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmista tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä ongelmista, jotka nuoret kokevat esteeksi omille vaikuttamispyrkimyksilleen.

Hankkeessa työskentelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta erikoistutkija Jarmo Rinne sekä tutkija ja Lapin yliopiston tohtorikoulutettava Aki Lintumäki. Lapin yliopistosta hankkeessa ovat mukana tohtorikoulutettava Korinna Korsström-Magga sekä kuvataidekasvatuksen professorit Timo Jokela ja Mirja Hiltunen.

Hankeen rahoittaa Koneen Säätiö ja se toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2025.

Yläreunan kuva: Krista Hahtala