Tarinat ja julkaisut

30.08.2021

Blogi: Taas on aika astua arvioijan kenkiin

Koneen Säätiön apurahahakemuksia arvioivat vuosittain vaihtuvat tieteen ja taiteen asiantuntijat. Millainen prosessi vertaisarvioijien valinta on, ja mitä vinkkejä arvioijat antavat hakemusten tekoon? Koneen Säätiön apurahakoordinaattori Silja Pasila avaa syksyn hakukierroksen kulkua arvioinnin näkökulmasta.

Minkä arvioijaprofiilin valitsen hakemukselleni? on yksi hakijoita säätiön apurahavastaanotoilla ja hakuneuvonnassa eniten askarruttavista kysymyksistä. Arviointi onkin varsin olennainen pohdittava hakuun valmistautuessa, ja hakemuksen arviointialan valitseminen voi vaikuttaa suuresti siihen, eteneekö hakemus rahoitettavaksi asti.

Alan valitsemista ja hakemuksen tekemistä helpottaa apurahaprosessin miettiminen arvioijan näkökulmasta: mitä arviointiprosessin aikana tapahtuu, ja minkälaisen hakemuksen arvioija haluaisi lukea?

Koneen Säätiössä apurahahakemusten arviointi perustuu anonyymiin vertaisarviointiin, eli hakemuksen arvioi hakijan valitsemaa arviointialaa edustava asiantuntija  tieteen tai taiteen kentältä. Arvioijat ovat tutkijoita, taiteilijoita tai muita oman alansa asiantuntijoita – ja tieteen ja taiteen kentät ovat heille toki tuttuja myös oman alan ulkopuolella.

Kuten apurahamyönnöissä, myös arvioijavalinnoissa pyritään huomioimaan moninaisuus. Sen lisäksi, että arvioijat vaihtuvat joka vuosi, edustavat he erilaisia maantieteellisiä sijainteja, sukupuolia, ikiä ja taustoja. Valinnoissa hyödynnetään aikaisempien vuosien arvioijilta saatuja suosituksia sekä säätiön hallituksen ja asiantuntijoiden verkostoja. Arvioijavalinnat hyväksyy Koneen Säätiön hallitus.

Asiantuntija-arvioijien kontaktointi alkaa hakua edeltävänä keväänä. Näin ehdimme perehdyttää arvioijat työhönsä. Koska arviointityö vie alasta riippuen paljon aikaa (isoilla aloilla helposti 80 tuntia), vaatii työhön sitoutuminen harkintaa. Tänä vuonna, kenties koronan aiheuttamien lykkääntymisten ja uudelleenaikataulutusten seurauksena, moni taiteen arvioijaehdokas joutui kieltäytymään tehtävästä syksylle pakkautuneiden kiireiden takia. Myös tieteessä kiireiset ajat aiheuttivat sen, että moni siirsi tehtävän tuonnemmaksi.

Syksyn hakukierrokselle arvioijia varataan   vuosittain yhteensä noin 50, 30 tieteen ja 20 taiteen puolelta. Kullakin arvioijalla on oma joukko arvioitavia hakemuksia; alakohtaisesta hakemusmäärästä riippuen yleensä noin 50–200 kappaletta. Arvioijille maksetaan arviointityöstä palkkio, joka perustuu tähän henkilökohtaiseen hakemusmäärään.

Arvioijat pääsevät arvioimaan hakemuksia apurahojen verkkopalvelussa haun päättymisen jälkeen. Työtä tehdään itsenäisesti, ja vaikka arvioija voi halutessaan keskustella   anonyymisti hakemukselle merkattujen muiden profiilien arvioijien kanssa, pisteyttää hän kuitenkin oman hakemusjoukkonsa yksin. Tämän takia hakemuksen ensimmäisen arvioijaprofiilin valinta on hakijan kannalta tärkein. Säätiön näkökulmasta arvioijien itsenäinen työskentely johtaa tieteellisesti ja taiteellisesti kiinnostavampien hankkeiden tukemiseen, kun kompromisseja ei tarvitse tehdä muualla kuin oman pään sisällä .

Kun arvioija on saanut arviointityönsä päätökseen ja muodostanut ehdotuslistan sopivimmaksi katsomistaan hakemuksista, keskustelee hän niistä  säätiön edustajan kanssa. Tässä tapaamisessa on tarkoitus reflektoida arvioijan ajatuksia sekä varmistaa, että hakemukset sopivat säätiön painopisteisiin. Lopulta kunkin arvioijan listat kootaan yhteen, ja viedään säätiön hallitukselle . Säätiön hallitus tekee siis päätökset apurahoista arvioijien ehdotuksiin perustuen.

 

Arvioijan vinkit apurahahakuun

Pyydämme syksyn hakukierroksen päätteeksi vertaisarvioijina toimineilta asiantuntijoilta palautetta ja hakemuksiin liittyviä huomioita. Joka vuosi kommenteissa nousevat esiin muutamat toistuvat seikat, joihin arvioijat toivovat hakijoiden (säätiön painopisteiden ja päätösperusteluiden lisäksi) kiinnittävän erityistä huomiota. Pidäthän hakemusta viilatessasi mielessä, että…

… arvioijaprofiilit ovat vapaasti valittavissa (pl. väitöskirjahakemukset), eikä profiilikohtaisia kiintiöitä ole.Toisin sanoen: voit valita hakemuksesi arvioijaprofiiliksi ympäristötekniikan, vaikka oma alasi on esittävä taide. Tällöin hakemuksesi arvioi ympäristötekniikan alan asiantuntija ympäristötekniikan alan näkökulmasta.

… sadoista muista hakemuksista erottuu vain omana itsenään. Hakemuksessa on hyvä tuoda ilmi, miksi hakee rahoitusta juuri Koneen Säätiöstä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kaikkien säätiön painopisteiden ei tarvitse toteutua yhdessä hakemuksessa. Älä siis päälleliimaa, vaan kirjoita hakemus, joka kuulostaa sinulta.

… arvioija on edustamansa alan asiantuntija, muttei välttämättä tunne juuri sinun työtäsi. Ole selkeä, vältä tarpeettoman vaikeaa kieltä, ja ilmaise työ- tai tutkimussuunnitelmassa selväsanaisesti, mitä olet tekemässä ja miksi.

… hakemus on huolellisesti täytetty. Onhan vuosia ja rahoitusta haettu tarpeeksi suhteessa hankkeen kokoon? Ovathan kaikki liitteet mukana? Loppuun asti ajateltu ja täytetty hakemus kertoo siitä, että hakija pystyy toteuttamaan hankkeensa menestyksekkäästi.

… arvioija lukee hakemukselta ensimmäisenä hankkeen tiivistelmän. Tiivistelmä on mahdollisuus tehdä hyvä ensivaikutelma ja herättää arvioijan kiinnostus. Jos hanke saa rahoituksen, tiivistelmä  julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla.

Viimeisenä vinkkinä hakijalle säätiön toimiston taholta kannustamme pelaamaan varman päälle ja välttämään hakemuksen jättämistä viime minuutille: ensiarvoisen tärkeää rahoituspäätöksen kannalta on, että hakemus on jätetty ajoissa ja ehtii mukaan arviointiin. Paljon lykkyä hakuun!

Kirjoittaja:

Silja Pasila
Koneen Säätiön apurahakoordinaattori