Mihin Koneen Säätiö myöntää rahoitusta?

Koneen Säätiö tukee tieteen ja taiteen rohkeita avauksia. Rohkeudella tarkoitamme kykyä katsoa toisin ja kyseenalaistaa, sillä uskomme, että ne lisäävät ymmärrystämme maailmasta. Rohkeus on myös erilaisten rajojen ylittämistä – joskus rikkomistakin. Käsitykseemme rohkeudesta kuuluu kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys. Edessämme on lukuisten mahdollisuuksien tulevaisuus, jonka myönteiseen kehitykseen haluamme vaikuttaa.
VTT:n apurahapalkitut tutkijat Kari Koivuranta, Heli Nygren ja Irina Tsitko. Kuva: Aleksi Poutanen.

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea: 

  • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn 
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke) 
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteelliseen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille) 
  • muuhun kulttuurityöhön. 

 

Koneen Säätiön painopisteet apurahan myöntämisessä

Etusijalla ovat alat ja aiheet, jotka ovat monialaisia, uusia, pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Emme suosi tieteen ja taiteen välineellistämistä. Vuosina 2016–2020 päätöksissä otetaan huomioon myös Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman painotukset.  

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta, tai monialaista tutkimusta, joka liittyy edellä mainittuihin aloihin. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja sitä tehdään tavallisesti taidekorkeakouluissa. Taiteellinen tutkimus liittyy useimmiten tekijän omaan taiteelliseen tai taidepedagogiseen työhön. 

Yleensä apurahoja ei myönnetä psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen eikä kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Painotamme tieteen rahoituspäätöksissä sekä vastaväitelleiden post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita. 

Koneen Säätiö haluaa edistää myös suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Tämän vuoksi rahoitamme myös suomenkielistä tietokirjallisuutta ja muuta tieteen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. 

Myönnämme rahoitusta etenkin tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Myönnämme tukea myös muihin hankkeen toteuttamista varten tarpeellisiin kuluihin. Matkakuluja haettaessa kannustamme matkustamaan ympäristövastuullisesti ja välttämään kotimaassa lentämistä. 

Kuka voi hakea apurahaa? 

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen. 

Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen. 

Teemahakujen hakuperusteista kerrotaan kunkin haun yhteydessä. 

Lauttasaaren kartanon residenssihausta ks. ohjeista löytyy tietoa täältä

Saaren kartanon residenssipaikkojen hakemisesta voit lukea lisää täältä.  

 

Mille ajalle apurahaa haetaan?  

Syyskuussa (vuosittainen apurahahaku) haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan seuraavan vuoden alusta lähtien. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Haettavissa on myös ponnistusapurahaa hankkeen valmisteluun tai pilotointiin. 

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Enintään yksivuotisten apurahojen käyttökausi on kolme vuotta, kaksivuotisten neljä vuotta, kolmivuotisten viisi vuotta ja nelivuotisten kuusi vuotta.

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.