Mihin Koneen Säätiö myöntää rahoitusta?

Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, taiteellista työskentelyä sekä lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä. Rohkaisemme tieteen- ja taiteenalojen sekä tieteen ja taiteen välisten raja-aitojen ja valtiorajojen ylittämiseen.
VTT:n apurahapalkitut tutkijat Kari Koivuranta, Heli Nygren ja Irina Tsitko. Kuva: Aleksi Poutanen.

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea:

  • tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla
  • taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteenaloilla
  • monialaiseen työskentelyyn edellämainituilla tieteen ja taiteen aloilla
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen edellämainituilla aloilla (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteelliseen työhön pohjautuvaan työhön edellämainituilla aloilla (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
  • muuhun kulttuurityöhön.

Koneen Säätiön painopisteet apurahoissa

Myönnämme rahoitusta etenkin tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Pääasiassa apurahoja myönnetään suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen.

Etusijalla ovat alat ja aiheet, jotka ovat monialaisia, uusia, pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Näemme tieteen ja taiteen itsessään arvokkaina, emme välineinä esimerkiksi talouden edistämiseen. Vuosina 2016–2020 päätöksissä otetaan huomioon myös Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman painotukset.

Valtaosa säätiön rahoituksesta myönnetään tieteellisen työskentelyyn tai tiedettä ja taidetta yhdistävään työhön. Katso tilastot myönnetyistä apurahoista 2019.

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita.

Koneen Säätiö haluaa edistää myös suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Tämän vuoksi rahoitamme myös suomenkielistä tietokirjallisuutta ja muuta toimintaa, jolla tiedettä välitetään laajemmalle yleisölle.

Tieteelliseen ja taiteellisen työskentelyyn myönnettävien kuukausiapurahojen lisäksi myönnämme tukea myös muihin hankkeen toteuttamiseen tarvittaviin kuluihin. Matkakuluja haettaessa kannustamme matkustamaan ympäristövastuullisesti ja välttämään lentämistä.

Tutkimusrahoitus

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta, tai monialaista tutkimusta, joka liittyy edellä mainittuihin aloihin. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja sitä tehdään tavallisesti taidekorkeakouluissa. Taiteellinen tutkimus liittyy useimmiten tekijän omaan taiteelliseen tai taidepedagogiseen työhön.

Yleensä apurahoja ei myönnetä psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen eikä kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Painotamme tieteen rahoituspäätöksissä sekä vastaväitelleiden post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Taiteen rahoitus ja muu kulttuurityö

Säätiö tukee ammattilaisten taiteellista työskentelyä kaikilla taiteenaloilla. Säätiö voi tukea kulttuurialan hankkeita tai taideprojekteja, kuten museotyötä, joihin ei kuulu taiteellista työskentelyä, mutta pääpaino on taiteellisen työskentelyn tukemisessa.

 

Kuka voi hakea apurahaa?

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen.

Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen.

Tästä poikkeavat hakuperusteet on seuraavissa hauissa:

Teemahaut

Lauttasaaren kartanon residenssihaku

Saaren kartanon residenssipaikat

 

Mille ajalle apurahaa voi hakea?

Vuosittaisessa apurahahaussa syyskuussa haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan seuraavan vuoden alusta lähtien. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Haettavissa on myös ponnistusapurahaa hankkeen valmisteluun tai pilotointiin.

Ponnistusapuraha on tarkoitettu hankkeen valmisteluun tai pienimuotoisiin kokeiluihin enintään kuuden kuukauden ajaksi. Ponnistusapurahan saaminen ei takaa Koneen Säätiön rahoitusta jatkossa.

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.