Hakemuksen arvioijan valitseminen

Koneen Säätiön apurahahaussa pyydämme hakijoitamme valitsemaan, minkä alan tai teeman asiantuntijan hakija haluaa ensisijaisesti hakemuksen arvioivan.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Koneen Säätiön apurahahaussa pyydämme hakijoitamme valitsemaan, minkä alan tai teeman asiantuntijan hakija haluaa ensisijaisesti hakemuksen arvioivan. Teema-arviointi on käytössä ainoastaan taiteen arvioijaprofiileissa. Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi. Mieti arvioijaprofiilia valitessasi, minkä alan tai teeman asiantuntijan haluat hakemuksesi lukevan.  Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi.  

Koneen Säätiön arviointiprosessista arvioijan näkökulmasta voit lukea lisää Rohkeus-blogista. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse profiili 1 tieteen profiilien joukosta. Samoin hakiessasi apurahaa taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan, valitse 1. profiili tieteen arvioijaprofiilien joukosta. Myös teemahaussa 2020: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi hakiessa tulee valita profiili 1 tieteen profiilien joukosta.

Tieteenalojen arvioijaprofiilit (2020)  

 • Antropologia   
 • Arkeologia   
 • Biologinen ja ekologinen ympäristötiede
 • Esimodernin ajan historia  
 • Esittävien taiteiden taiteellinen tutkimus   
 • Esittävien taiteiden tutkimus   
 • Filosofia
 • Folkloristiikka 
 • Fysikaalinen ja kemiallinen ympäristötiede 
 • Globaalin etelän tutkimus   
 • Hallintotiede   
 • Kielentutkimus   
 • Kirjallisuudentutkimus   
 • Kulttuurin ja taiteen historia  
 • Musiikin taiteellinen tutkimus   
 • Musiikin tutkimus   
 • Nykykulttuurin tutkimus   
 • Politiikan tutkimus   
 • Sosiaalipsykologia   
 • Sosiologia   
 • Sukupuolentutkimus   
 • Talouden yhteiskuntatieteellinen tutkimus  
 • Viestinnäntutkimus   
 • Visuaalisten taiteiden taiteellinen tutkimus   
 • Visuaalisten taiteiden tutkimus   
 • Yhteiskunnallinen ympäristötiede 
 • Yhteiskuntahistoria   
 • Ympäristötekniikka

Taiteen apurahahakija voi valita joko taiteen alan tai taiteen teeman asiantuntijan. Hän voi siis valita onko työssä ja sen arvioinnissa tärkeämpää metodi vai sisältö.  

Taiteen alojen ja teemojen arvioijaprofiilit (2020)

Taiteen ja kulttuurin alat  

 • Elokuva  
 • Esittävä taide  
 • Kirjallisuus ja sanataide  
 • Kuratointi  
 • Kuvataide  
 • Media- ja äänitaide  
 • Musiikki  
 • Paikka- ja tilannesidonnainen taide  
 • Taide- ja kulttuuripolitiikka, museotyö  
 • Taidekritiikki  

Taiteen teemat 

 • Aika 
 • Ekologinen jälleenrakentaminen
 • Epävarmuus
 • Kosketus
 • Moninaisuus
 • Syrjintä

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.