Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Media- ja videotaide

Soohyun Choi

Taiteilija

Kuva: Jussi Virkkumaa

Aion luoda uuden videoteoksen, joka kuvastaa oleskeluani Saaren kartanossa, ja samalla pohdin taiteen ja ei-taiteen suhdetta, taiteellista työtä ja taidemaailman rakennetta. Käytän usein työssäni omaelämäkerrallisia elementtejä, joiden avulla tutkin näitä teemoja omaksumalla elokuvan kielen. Hidas matkustaminen Saareen saattaa myös vaikuttaa työhöni ja olla osa sitä.

Aion viettää suurimman osan ajastani Saaren kartanossa kirjoittaen, filmaten ja lukien sekä keräten materiaalia uutta videoteosta varten. Voi olla, etten saa videota valmiiksi asti oleskeluni aikana, mutta haluaisin esitellä keskeneräisen työni oleskeluni loppupuolella toisen elokuvan kanssa, jota työstän parhaillaan.

Yleensä kirjoitan, kuvaan ja äänitän erilaisia ääniä materiaaliksi videooni. Joskus minulla on tarkka suunnitelma käsikirjoituksen ja elokuvan kirjoittamiseksi tai käytän löytämääni filmiaineistoa. Kaikki käyttämäni elementit vaikuttavat toisiinsa ja editoinnin myötä ne alkavat toimia järkevästi keskenään.

 

Soohyun Choi keskittyy kiusallisiin ja kömpelöihin epäonnistumisten ja hämmennyksen hetkiin, jotka saavat katsojan kyseenalaistamaan tavanomaisen normaaliuden ja etiikan käsitteet. Hänen kirjoituksensa muodostavat usein hänen aikaan perustuvien teostensa perusmateriaalin, ja hän tutkii niissä naisiin liittyvää subjektiivisuutta ja puntaroi postmodernia minäkäsitystä hämärtäen samalla elämänkertojen, fiktion ja esseen välisiä rajoja.