Mareike Dobewall

Lavastaja, ohjaaja, säveltäjä ja muusikko

Kuva: Jussi Virkkumaa

Mareike Dobewall on lavastaja, ohjaaja, säveltäjä ja muusikko. Hän on väitellyt tohtoriksi Tukholman taideyliopiston performatiivisten ja välillisten taidepraktiikkojen ohjelmassa. Hän työskentelee monialaisena taiteilijana, taidetutkijana ja kouluttajana. Mareike ylittää rajoja ja taiteen aloja luodakseen kokemuksia, jotka kiehtovat aisteja ja uhmaavat perinteisiä käsityksiä tilasta ja äänestä.

Residenssijaksonsa aikana Mareiken ensisijainen tavoite on syventää tarkkaavaisen koko kehon kuuntelun käytäntöään. Kehollisten käytäntöjensä kautta hän pyrkii kommunikoimaan luonnollisten tapahtumien kanssa syvällisellä tasolla kanavoimalla nämä vuorovaikutukset taiteelliseen prosessiinsa. Nature Scoresin avulla hän laajentaa tutkimustaan luontotietoisen musiikin luomisesta. Painottamalla kuuntelemista kaikilla aisteilla hän samaistuu luonnon rakenteisiin ja omaksuu työssään kokeilun, uteliaisuuden ja affektiivisuuden. Mareike pyrkii innovatiivisesti uudistamaan musiikillisia käsityksiään ja merkintätapojaan luonnon kanssa tekemänsä yhteistyön kautta. Luonnonilmiöt synnyttävät arvoituksia ja tarjoavat ratkaisuja.

Erilaiset vaikutteet ovat muokanneet Mareiken taiteellista matkaa. Keskityttyään aluksi elokuvantekoon ja ohjaamiseen hän hioi taitojaan lavastajana Norjan teatteriakatemiassa. Erasmus-opiskelijavaihto HZT Berlin -yliopistossa laajensi hänen taiteellista työtään entisestään, ja siellä hän syventyi koreografiaan sekä kehon ja tilan vuorovaikutukseen.

Mareike Dobewall näkee tilat dynaamisina yhteistyökumppaneina. Kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin hän luo äänimaisemia, jotka resonoivat tilojen olemuksen kanssa ja kutsuvat yleisön jakamaan kokemuksen. Keskeinen osa Mareiken työtä on tarkastella yhteiskunnan tiloja ja niiden kykyä luoda yhteyksiä. Hän näkee tilan muutoksia aiheuttavana katalysaattorina, joka edistävää vuorovaikutusta ja jaettuja merkityksiä. Hänen vuonna 2021 valmistunut väitöskirjansa ”Voicelanding – Exploring the scenographic potential of acoustic sound in site-sensitive performance” (“Äänen laskeutuminen – akustisen äänen lavastustaiteellisen potentiaalin tutkiminen paikkasidonnaisessa esityksessä”) todistaa hänen sitoutumistaan tilaan ja sen esiin tuomiseen äänivuorovaikutuksen avulla.

Verkkosivut: www.mareikedobewall.com
Mareike Dobewallin väitöskirjaprojektin Voicelanding: https://www.researchcatalogue.net/view/1148192/1294346 esittely