Lausunnon liittäminen hakemukseen

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä. Suositeltaessa useampaa väitöskirjantekijää myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Koneen Säätiö painottaa ratkaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan lausunto. Myös muihin apurahahakemuksiin voi liittää lausunnon.  

Lausuntopyyntö lähetetään lausunnonantajalle sähköpostilla hakulomakkeen välilehdellä 8.  Lausuntopyyntöä varten tarvitset lausunnonantajalta sähköpostiosoitteen. Suosittelemme olemaan lausunnonantajaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta lausunnon lähettämiselle jää riittävästi aikaa.

Lausunnonantaja jättää lausunnon sähköpostissa lähetetyn linkin kautta, joka ohjaa lausunnon suoraan hakemuksesi liitteeksi.  Pyyntö lähetetään kaikille lausunnonantajille automaattisesti suomeksi ja englanniksi.

Lausunnonantaja näkee verkkopalvelussa hakemuksen liitteeksi lisätyn työ- tai tutkimussuunnitelman, mutta ei muita tietoja hakemuksesta. HUOM. Jos päivität liitteen hakemukselle, versio päivittyy myös lausuntopalveluun. 

Apurahanhakija ei näe lähetettyä lausuntoa apurahapalvelussa.

Jos olet saanut lausunnon suoraan lausunnonantajalta, voit liittää sen hakemukseesi PDF-muodossa kohdassa Liitteet. 

Lausunnot on jätettävä viimeistään 18.9. klo 16.00 Suomen aikaa. Huomaathan, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostilla.

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.