Hakukriteerit

Koneen Säätiö myöntää rahoitusta akateemiseen tieteelliseen ja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.
Folkloristiikan tutkija Viliina Silvonen (vas.) ja muusikko Emmi Kuittinen (oik.) ovat yksi kolmesta Kyynelkanavat-hankkeen työpareista. Kuva: Mitro Härkönen

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea:  

  • akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla 
  • ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla 
  • monialaiseen työskentelyyn edellä mainituilla tieteen ja taiteen aloilla 
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen edellä mainituilla aloilla (esimerkiksi alaa kehittävä hanke) 
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteelliseen työhön pohjautuvaan työhön edellä mainituilla aloilla (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille) 
  • poikkeustapauksissa muuhun kulttuurityöhön. 

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.  

Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen. 

Rahoitettavilla projekteilla tulee olla yhteys Suomeen. Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu:

  • suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla
  • ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa
  • ulkomaalaisille työskentelyyn hankkeissa, joissa on Suomessa toimivia osapuolia. 

Haettavan projektin aihe voi olla mitä tahansa, kunhan ala lukeutuu säätiön tukemiin aloihin. Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Jos työryhmässä tehty työ ei ole taiteellista tai tieteellistä työskentelyä, tulee apurahaa hakea palkkakulujen maksamiseen. 

Poikkeavat hakuperusteet on seuraavissa hauissa: 

Teemahaut
Lauttasaaren kartanon residenssihaku
Saaren kartanon residenssipaikat 

 

Mille ajalle apurahaa voi hakea? 

Vuosittaisessa apurahahaussa syyskuussa haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn. Apurahan maksatuksen voi aloittaa aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuussa. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hankkeesi kestää useamman vuoden. 

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. 

 

Palaa Apurahanhakijalle -pääsivulle.