Apurahan hakijan muistilista

Apurahan hakijan muistilista auttaa hakemuksen valmistelussa. Hahmottele vastaukset näihin kysymyksiin ennen hakemuksen laatimista.
Kuva | Image: Ilona Partanen

1. Mille ajalle haet rahoitusta? Haetko apurahaa useammaksi vuodeksi vai vain muutamalle kuukaudelle?

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Koneen Säätiöltä voi hakea apurahaa enimmillään neljäksi vuodeksi samalle hankkeelle. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hankkeesi kestää useamman vuoden. Syksyn hakukierros on tarkoitettu seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn.  Lauttasaaren kartanon residenssihakua koskien, ks. sivu Lauttasaaren kartanon residenssihaku.

 

2. Palkkaa vai henkilökohtaista kuukausiapurahaa? Haetko itsellesi tai työryhmäsi jäsenille apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn?

Rahoitamme tieteellistä tai taiteellista työskentelyä aina ensisijaisesti henkilökohtaisella kuukausiapurahalla. Jos tehty työ ei ole taiteellista tai tieteellistä työskentelyä, tulee apurahaa hakea palkkakulujen maksamiseen.  

 

3. Kuukausiapurahan suuruus?

Huomioithan että vuodesta 2021 eteenpäin, Koneen Säätiön työskentelyapurahojen suuruudet ovat 2500 €, 3000 € ja 3600 € per työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. 

Apurahaluokat: 

  • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 500 euroa / kk (30 000 €/vuosi) 
  • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3000 euroa / kk (36 000 €/vuosi) 
  • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 600 euroa / kk (43 200 €/vuosi). 

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. 

Apurahaa voi hakea kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%, 50% tai 75% työmäärälle.  

 

4. Muut kulut? Haetko apurahaa myös muihin kuluihin, kuten matkoihin, materiaaleihin, palkkoihin tai ostopalveluihin?

Laadi näiden kulujen osalta hakemuksen liitteeksi budjetti. Toivomme budjettia liitteeksi myös suuremmista hankkeista, joiden rahoitus rakentuu useamman rahoittajan osuuksista. Jos haet ainoastaan työskentelyapurahaa, budjettia ei tarvita. Jos työskentelyapuraha on osa laajempaa useamman rahoittajan hanketta, liitäthän tässä tapauksessa hakemukselle hankkeen kokonaisbudjetin. 

 

5. Liitä hakemuksellesi erillinen työ- tai tutkimussuunnitelma.  

Tiivistelmän lisäksi hakemukselle tulee liittää työ- tai tutkimussuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin miksi, miten, mitä, milloin, kuka ja kenen kanssa.  Lisäohjeita suunnitelman tekemiseen löydät kohdasta Hakemuksen liitteet

 

6. Haetko rahoitusta samalle hankkeelle tai työskentelylle Koneen Säätiön lisäksi jostain muualta?  

Huomioithan että hakijoillamme on velvollisuus päivittää hakemusta verkkopalvelussa, jos rahoitusta myönnetään muualta ennen myöntöpäätöksiämme tai jos tilanteesi muuttuu merkittävästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Ilmoitathan säätiöön välittömästi myös myönnetystä tutkijakoulupaikasta tai ansiotyöstä, joka vaikuttaa hakemuksesi rahoitukseen tai työskentelyysi hankkeella.   

 

7. Pakolliset liitteet?

Tarkista ennen hakemuksen laatimista kohdasta Hakemuksen liitteet, mitkä liitteet sinun tulee valmistella hakemuksellesi.  

 

8. Lausunnon pyytäminen hakemukselle?

Lue ohjeet lausunnonantamisesta ja ole yhteydessä lausunnonantajaasi hyvissä ajoin. Lausunto on pakollinen liite ainoastaan väitöskirjahakijoille. Suosittelemme lausuntoa myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa. Myös muihin apurahahakemuksiin voi halutessaan liittää lausunnon oman harkinnan mukaan. Kaikissa lausunnoissa on tärkeää pyytää lausunto henkilöltä, joka tuntee hankkeesi riittävän hyvin ja voi ottaa kantaa hakemuksesi puolesta.  

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.