COVID-19-täydennyshaku

Syksyn 2020 yleisen apurahahaun yhteydessä järjestetään täydennyshaku sellaisille säätiön rahoittamille hankkeille, joiden työ on estynyt tai vaikeutunut COVID19-pandemian aikana.
Kuva: Angelina Litvin / Unsplash

Koneen Säätiö järjestää vuoden 2020 syksyn yleisen apurahahaun yhteydessä täydennyshaun säätiön jo rahoittamille hankkeille, joiden työ on estynyt tai vaikeutunut COVID19-pandemian vuoksi kevään 2020 aikana ja aiheuttanut rahallisia vaikutuksia apurahatyöhön. Haussa voidaan tukea hankkeita sekä lyhyillä henkilökohtaisilla apurahoilla (lisätyöskentelykuukausilla) että muilla kuluilla. Hakemukseen liitetään päivitetty työsuunnitelma sekä hakulomakkeella täsmällinen kuvaus siitä, miten pandemia on vaikuttanut hankkeen työhön ja rahankäyttöön. CV’tä, portfolioita, todistuksia tms. ei tarvita liitteiksi. Lisätietoja hausta julkaistaan elokuussa.