COVID-19-täydennyshaku

Syksyn 2020 yleisen apurahahaun yhteydessä järjestetään täydennyshaku sellaisille säätiön rahoittamille hankkeille, joiden työ on estynyt tai vaikeutunut COVID19-pandemian aikana.
Kuva: Angelina Litvin / Unsplash

Koneen Säätiö järjestää vuoden 2020 syksyn yleisen apurahahaun yhteydessä täydennyshaun säätiön jo rahoittamille hankkeille, joiden työ on estynyt tai vaikeutunut COVID19-pandemian vuoksi kevään 2020 aikana ja aiheuttanut rahallisia vaikutuksia apurahatyöhön.

Täydennysrahoitusta voivat hakea hankkeet, joiden alkuperäinen käyttöaika on voimassa, ja

  • joilla on ollut maksatuksia TAI
  • Koneen Säätiön rahoituksella tehtäväksi suunniteltua toimintaa

COVID19-pandemian aikana keväällä ja kesällä 2020.

Haussa voidaan tukea hankkeita lyhyillä henkilökohtaisilla apurahoilla (lisätyöskentelykuukausilla) maksimissaan neljän kuukauden ajan ja vapaasti haettavilla muilla kuluilla. 

Täydennysrahoitus on sidottu alkuperäisen hankkeen käyttöaikaan, eikä rahoitusta voi hakea projektin laajentamista varten. 

Hakulomakkeella annetaan täsmällinen kuvaus siitä, miten pandemia on vaikuttanut hankkeen työhön ja rahankäyttöön. Lisäksi hakemukseen liitetään päivitetty työsuunnitelma sekä budjetti. CV’tä, portfolioita, todistuksia tms. ei tarvita liitteiksi.