Uutiset

Julkaisut

01.11.2017

Uusi Jakautuuko Suomi -artikkelisarja käynnistyy: Suomi ei jakaudu, vaan sitä jaetaan


Toimittaja Reetta Rädyn kirjoitus käynnistää artikkelisarjan, joka esittelee Koneen Säätiön rahoittaman Jakautuuko Suomi -ohjelman hankkeiden toimintaa ja tuloksia. Vuosaaressa työskennelleen toimittaja-tutkijaryhmän mielestä Suomen jakautuminen ei tapahdu itsestään, vaan maata jaetaan aktiivisesti muun muassa leikkaamalla resursseja hyvinvoinnista ja koulutuksesta.

Koneen Säätiön vuonna 2014 käynnistyneen Jakautuuko Suomi? -ohjelman tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta tuomalla journalisteja ja tutkijoita yhteistyöhön. Säätiö myönsi rahoitusta hankkeille vuosina 2014–15 yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla, ja jotkut niistä jatkuvat edelleen.

Rahoitetuissa hankkeissa toimittaja-tutkijaryhmät tekivät tutkimusta ja toivat tutkimuksen tuloksia julkisuuteen. Hankkeiden päämääränä oli paljastaa mekanismeja ja vaikutusyhteyksiä esimerkiksi tulojen, terveyden, työelämään osallistumisen ja koulutuksen välillä. Eriarvoistumista on käsitelty suhteessa kaupunginosiin, nuorten työllistymiseen, vanhusten köyhyyteen, kaikkein rikkaimpiin, työttömien työllistämiskokeiluihin, pakolaisten asemaan ja globaaliin muuttoliikkeeseen. Suuressa mittakaavassa tavoitteena on ollut pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisen tai epäonnistumisen syihin.

“Koneen Säätiö oli ensimmäinen toimija, joka Jakautuuko Suomi -ohjelmallaan rahoitti yhteistyötä journalistien ja tutkijoiden välillä. Tiederahoituksessa tämä ei ole ollut aikaisemmin tavallista, mutta nyt samaa tavoitellaan esimerkiksi strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeissa. Säätiö edellytti tasa-arvoa: journalistit eivät hankkeissa ole palvelleet tutkijoita eivätkä tutkijat journalisteja, vaan ymmärrystä on lisätty yhdessä. Myös taiteilijoita on ollut hankkeissa mukana”, kertoo säätiön tiedeasiamies Kalle Korhonen.

 

Voiko jakautuminen tarkoittaa jotakin positiivista?

Toimittaja Reetta Rädyn kirjoitus Vuosaaresta käynnistää julkaisusarjan, joka jatkuu Koneen Säätiön verkkosivustolla koko vuoden 2018. Yhteensä artikkeleita on tulossa 20 työryhmältä. Artikkelisarjaa toimittavat Ville Lähde ja Johanna Vehkoo.

Räty, historian tutkija Miika Tervonen ja sosiologi Johanna Niemi halusivat tarkastella, onko Suomen jakautumisessa – jonka monet tutkimukset osoittavat todeksi – kyse pelkästään jostakin negatiivisesta vai voisiko se tarkoittaa myös kehitystä kohti nykyistä monimuotoisempaa ja moniarvoisempaa yhteiskuntaa.

Vuosisaari-työryhmän mielestä heidän projektinsa näytti, että Suomi ei vain jakaudu, vaan sitä jaetaan. Monet ammattilaiset, kuten opettajat, nuorisotyöntekijät, valmentajat ja vapaaehtoiset pitävät työllään yhteiskuntaa koossa. On seurauksensa, kun tulonjako muuttuu epätasaisemmaksi ja hyvinvoinnin, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseja leikataan.

“Olennaisinta jatkon kannalta on, ovatko jakautumisesta aiheutuvat siilot umpioita, vaan tapahtuuko niiden välillä liikettä, ajatusten vaihtoa, kykyä ja halua ymmärtää muita, muuttaa jakolinjoja, ylittää niitä, tunnistaa, mitkä mekanismit ajavat ihmisen mihinkin tilanteeseen ja miten olemme kaikki osallisia jakautumiseen, joka ei tosiaan tapahdu itsestään”, Räty kirjoittaa.

Lue Reetta Rädyn artikkeli Saari kaiken keskipisteessä