Uutiset

Julkaisut

27.05.2021

Koneen Säätiön vuosikertomus 2020: säätiö jakoi pandemiavuonna yli 42 miljoonaa euroa tieteelle ja taiteelle

Vuonna 2020 Koneen Säätiössä valmisteltiin uutta strategiaa, järjestettiin kotiresidenssihaku sekä käynnistettiin Saaren kartanon ekologinen residenssiohjelma. Säätiö tuki tiedettä ja taidetta vuoden aikana yli 42 miljoonalla eurolla.

LUE KONEEN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2020 TÄSTÄ!

Vuonna 2020 Koneen Säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä hieman yli 42 miljoonaa euroa. Säätiö järjesti vuosittaisen yleisen apurahahaun lisäksi Venäjä ja Suomi -teemahaun, COVID-19-täydennyshaun, kotiresidenssihaun ja Saaren sekä Lauttasaaren kartanoiden residenssihaut.

Keväällä 2020 Suomen saavuttanut koronapandemia vaikutti laajamittaisesti myös Koneen Säätiön toimintaan. Huhtikuussa 2020 säätiö selvitti taiteen tekijöiden tarpeita korona-ahdingossa ja kyselyn tuloksiin perustuen järjesti liki kahdellesadalle taiteen alan ammattilaiselle kolmen kuukauden mittaisen kotiresidenssin, joka tapahtui apurahansaajien omissa kodeissa. Kotiresidenssiapurahalla säätiö pyrki tukemaan taiteilijoita, joiden työtilaisuudet katosivat koronapandemian myötä. Hakemuksia runsaan viikon kestäneeseen hakuun tuli yhteensä 3 467 kappaletta.

Syksyn 2020 yleisen haun yhteydessä järjestettiin COVID-19-täydennyshaku säätiön rahoittamille hankkeille, joiden työ oli estynyt tai vaikeutunut koronaviruspandemian aikana. Haussa myönnettiin 1 265 299 euroa apurahoja yhteensä 101 hankkeelle.

Koronaviruspandemia vaikutti rajusti myös taiteilijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen perustuvaan Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin. Maaliskuussa 2020 kaikki residenssissä työskennelleet taiteilijat joutuivat miettimään uudelleen työskentelyään ja työskentelytapojaan, ja useammat palasivat koteihinsa suorittamaan residenssijaksonsa loppuun.

 

Uuden strategian valmistelua ja tuoreita kasvoja

Vuonna 2020 Koneen Säätiössä tehtiin aktiivisesti työtä uuden strategian parissa. Vuoteen 2025 ulottuvaa strategiaa työstettiin tiiviisti säätiön hallituksen, Saaren kartanon johtokunnan, henkilökunnan ja sidosryhmien voimin. Uusi strategia nosti säätiön tärkeimmäksi tehtäväksi vaalia tieteen ja taiteen vapautta. Säätiön visio on, että vapaa tiede, taide ja kulttuuri kukoistavat ekologisesti kestävässä ja yhteiskunnallisesti tasa-arvoisessa Suomessa.

Toukokuussa säätiö jakoi yhdennentoista kerran 25 000 euron arvoisen Vuoden Tiedekynä -palkinnon. Se myönnettiin Sanna Tirkkosen artikkelille Yksinäisyyden tunteet Tove Janssonin teoksessa Muumipappa ja meri. Tirkkosen artikkeli käsitteli Tove Janssonin romaania kertomuksena yhdestä kriisiytyneestä perheestä ja sen jäsenten kokemasta yksinäisyydestä.

Vuoden aikana säätiössä tehtiin selvitys, millaisia säätiön apurahansaajat ovat ja mitä he tarvitsevat säätiöltä rahoituksen lisäksi. Kysely tehtiin osana Apurahat+ -palveluiden kehityshanketta, jossa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä. Lisäksi säätiössä lanseerattiin vuoden aikana kaksi uutta säätiön rahoittamia tutkimushankkeita esittelevää konseptia: Eri reittejä -juttusarja sekä Totuuden rakennuspalikat -keskustelusarja.

Koneen Säätiössä aloitti vuoden 2020 aikana kaksi uutta työntekijää. Saaren kartanossa käynnistettiin huhtikuussa 2020 ekologinen residenssitoiminta, jonka koordinaattoriksi palkattiin Jaana Eskola. Elokuussa 2020 Koneen Säätiön johtajan Anna Talasniemen opintovapaan sijaiseksi valittiin FT, dosentti Ulla Tuomarla, joka aloitti työnsä säätiön määräaikaisena johtajana joulukuun alussa. Tuomarlan sijaisuus jatkuu kesään 2022.

LUE KONEEN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2020 TÄSTÄ!