Uutiset

Apurahat

03.06.2010

Tukea suomenkielisille tieteellisille lehdille

Vuonna 2010 julistimme haettavaksi apurahoja suomenkielisten tieteellisten painettujen ja sähköisten lehtien toimitustyöhön ja muuhun lehtien julkaisemiseen liittyvään toimintaan.


Hankejulistus

Koneen Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja suomenkielisten tieteellisten painettujen ja sähköisten lehtien toimitustyöhön ja muuhun lehtien julkaisemiseen liittyvään toimintaan. Apurahat on tarkoitettu humanistisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen alojen tieteellisille lehdille, erityisesti referee-menettelyä käyttäville julkaisuille.

Suomenkielisiä tieteellisiä julkaisuja tehdään tällä hetkellä hyvin pienin raha- ja henkilöresurssein. Avoimen verkkojulkaisemisen myötä lehtien julkaiseminen on käynyt taloudellisesti yhä vaikeammaksi. Lisäksi kansainvälisten artikkelien painottaminen tutkijanuralla on näkynyt suomenkielisiin julkaisuihin ehdotettujen artikkelien määrän laskuna.

Koneen Säätiö haluaa suunnatulla haulla tukea suomen kielen asemaa tieteen kielenä. Suomalaisen ajattelun ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että tieteessä tutkituista asioista voidaan keskustella myös suomeksi ja että eri tieteenalojen peruskäsitteet ja termistöt ovat olemassa omalla äidinkielellä. Säätiö näkee, että suomenkieliset tieteelliset julkaisut ovat tärkeä väylä tehdä tutkimusta tunnetuksi tieteestä ja sen tuloksista kiinnostuneille tiedeyhteisön ulkopuolisille suomalaisille ja näin edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Apurahoja myönnetään työskentelyyn sekä muihin kuluihin, myös muun muassa tieteellisten lehtien tekemiseen liittyvään koulutukseen osallistumiseen tai koulutuksen järjestämiseen sekä kehityshankkeisiin.

Jos haetaan työskentelyapurahaa, on se 1 900 €/kk maisterintutkinnon suorittaneille ja 2 100€/kk tohtoroituneille. Apuraha on tarkoitettu täysipäiväiseen työskentelyyn. On myös mahdollista hakea pienempää kuukausiapurahaa osa-aikaiseen työskentelyyn. Apurahaa voi hakea vuodeksi kerrallaan.

Hakumenettely

Hakijoita pyydetään täyttämään sähköinen hakulomake (Tieteellinen lehti) Koneen Säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Yleisiä ohjeista hakemuksen tekemiseen on sivulla Hakeminen. Hakuaika päättyy 30.9.2010.

Lomakkeen liitteeksi pyydetään

  • työsuunnitelma
  • budjetti (jos haetaan muutakin kuin työskentelyapurahaa)
  • cv / työryhmän jäsenten cv:t
  • jos hakijana yhteisö, jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Apurahapäätökset tehdään Koneen Säätiön hallituksen kokouksessa marraskuun loppupuolella.

Lisätiedot

Tiedesihteeri Anna Talasniemi, anna.talasniemi(at)koneensaatio.fi, (09) 260 0617, 041 437 6976

Tuetut hankkeet

Tutustu tuettuihin hankkeisiin vuoden 2010 myönnettyjen apurahojen kohdalta.