Uutiset

Julkaisut

24.07.2018

Säätiön vuosi 2017 koottiin sähköiseksi vuosikertomukseksi

Kullan luonnonsuojelualueen perustaminen Kemiönsaareen, 33,2 miljoonaa euroa apurahoja rohkeille tieteen ja taiteen tekijöille sekä Lauttasaaren kartanon kunnostus – siinä tärkeimpiä merkkipaaluja Koneen Säätiön toiminnassa vuonna 2017.

Koneen Säätiö myönsi 29 miljoonaa apurahoja rohkeille tieteen ja taiteen avauksille syyskuussa 2017 järjestetyssä haussa. Apurahan sai yhteensä 374 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Hakemuksia tuli yhteensä 6385 kappaletta.

Yhteensä Koneen Säätiö rahoitti tiedettä ja taidetta 33,2 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Summaan sisältyvät apurahojen lisäksi rahoitus Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun voittajille Gutsy Go- ja Rt Lit -hankkeille (200 000 euroa), Suomen biotaiteen seuralle, IHME-festivaalille sekä Saaren kartanon residenssiapurahat taiteilijoille. Säätiö lahjoitti myös kaksi miljoonaa euroa yliopistojen pääomakeräykseen: Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoille 800 000 euroa sekä Taideyliopistolle 400 000 euroa.

Säätiöön palkattiin useita uusia työntekijöitä silmällä pitäen säätiön muuttoa Lauttasaaren kartanoon ja sen myötä uutta vaihetta säätiön toiminnassa. Muutosta säätiössä merkitsi myös pitkäaikaisen hallintopäällikön Hilkka Salosen siirtyminen eläkkeelle.

”Salonen on lempeällä ja myönteisellä persoonallaan luonut Koneen Säätiön henkeä: on pitkälti hänen ansiotaan, että Koneen Säätiön toimintakulttuuriin kuuluu tasa-arvoinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja huolenpito, oli sitten kyse työtovereista, apurahansaajista tai muista sidosryhmistä”, kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen.

Kullan luonnonsuojelualueen perustaminen Kemiönsaareen oli säätiön lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja keinot biodiversiteetin takaamiseksi olivat säätiössä teemana laajemminkin. Vuoden suurin tilaisuus oli kesäkuinen seminaari ja verkostoitumistilaisuus ”Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä”, jonka tarkoituksena oli antaa tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia luontoarvojen korvaamiseen. Syksyllä aiheesta järjestettiin teemahaku, jossa rahoitettiin kahdeksaa hanketta.

Saaren kartanon residenssihaussa myönnettiin 32 residenssiapurahaa, yhteensä 178 013 euroa. Myönnöt julkistettiin lokakuussa, ja apurahan saaneet taiteilijat työskentelevät residenssissä vuoden 2018 aikana. Residenssissä työskenteli vuoden 2017 aikana 51 taiteilijaa, tutkijaa sekä taiteilija- tai tutkijaryhmää. Kutsutaiteilijana kevätkaudella oli Matthew Cowan, ja syksyllä kautensa aloitti Kristiina Drews.

”Residenssikenttä ja sen toiminta ovat tulevaisuudessa suurten muutosten edessä, kun muun muassa ilmastonmuutos ja sen seurauksena syntyvät poliittiset liikehdinnät haastavat meidät ajattelemaan uudelleen monia kansainväliseen liikkumiseen liittyviä asioita. – – Myös meidän Saaressa on hyvä pohtia, miten me suodatamme ja jaamme sitä erityistä tietoa, mitä vaihtuvat taiteilijavieraat meillä tuottavat”, kirjoittaa Saaren kartanon toiminnanjohtajana syksyllä 2017 työnsä aloittanut taiteilija Leena Kela vuosikertomuksessa.