Uutiset

Saaren kartanon residenssi

24.10.2018

Saaren kartanon residenssipaikat vuodelle 2019 on myönnetty

Saaren kartanon residenssissä työskentelee ensi vuonna 25 taiteilijaa ja 15 työryhmää.

Hakemuksia saapui yhteensä 516 kappaletta 57 eri maasta. Hakijoina oli sekä urallaan hyvinkin pitkällä olevia että myös nuoria, omaa ääntään vielä etsiviä taiteilijoita. ”Hakemuksissa on valtava määrä intohimoa, innostusta, rohkeutta, työtä, ajattelua ja vaivannäköä”, kuvailee yksi hakemusten arvioija.

Vuonna 2019 Saaren kartanon residenssissä työskentelevät muun muassa kuvataiteilija Kira O’Reilly, äänitaiteilija, muusikko Ville Aalto sekä teatteriryhmä Jalostamo2. He tarkastelevat taiteellisessa työskentelyssään esimerkiksi luontokokemusten aitoutta ja keinotekoisen luonnon luomista, ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin yhteen kietoutumista sekä vaihdevuosia ekologisesta näkökulmasta.

”Odotan kovasti tulevaa vuotta, sillä hakemuksista paistanut intohimoinen asenne tempaa mukaansa myös meidät Saaressa pysyvästi työskentelevät. Saaren kartanon residenssin rauha tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden syventyä omiin teosprosesseihinsa sekä kysyä ja kyseenalaistaa työskentelyn tapoja ja aihemaailmoja. Tässä ajassa juuri aika keskittyä onkin yksi arvokkaimmista asioista”, toteaa Saaren kartanon residenssin toiminnanjohtaja Leena Kela.

Kira O’Reillyn työssä kohtaavat keski-ikäiset kehot, punkit ja ihmisen aiheuttamat häiriöt ympäristölle

Irlantilainen kuvataitelija Kira O’Reilly tutkii ja uudelleen määrittää vaihdevuosiin liittyviä negatiivisia asenteita ekologisesta näkökulmasta. Häntä kiinnostaa työssään luonnollisuuteen ja luontoon liittyvissä keskusteluissa usein esille tulevat ihmisen luomat kemikaalit, jotka matkivat kasvien ja eläinten hormoneja, ja aiheuttavat myös häiriötiloja ihmiskehossa.

O’Reilly työskentelee taiteen eri aloja, tiedettä ja teknologiaa hyödyntäen. Saaren kartanon residenssissä loppuvuodesta 2019 hän haluaa tarkastella vaihdevuosien lisäksi myös muita aiheita kuten punkkeja ja kuolemaa.

“Minua kiinnostaa ajatella uudelleen vaihdevuosia, joka on tärkeä, mutta liian usein sivuutettu ja harvoin arvostettu elämänvaihe. Haluaisin laajentaa ymmärrystämme vaihdevuosista suhteessa ympäristöön ja näyttää, miten hormonijärjestelmä muistuttaa molekyylejä, joita on läsnä luonnossa kasveissa ja muissa organismeissa mutta myös ihmisen aikaansaamisissa saasteissa”, O’Reilly kertoo.

Ville Aalto kyseenalaistaa positiivisesti aidon luonnon määritelmiä

Helsinkiläinen äänitaiteilija, musiikkituottaja, muusikko Ville Aalto tulee työskentelemään Saaren kartanon residenssiin vuoden päästä syksyllä 2019. Työskentelyjaksollaan Aalto aikoo toteuttaa monikanavaisen ääni-installaation, jossa sähköisesti tuotetut äänet luovat mahdollisimman aidon kuuloisen luontoäänimaiseman. Teoksessa hän haluaa tuoda esille tulevaisuuden uhkakuvat lajien sukupuuttoon kuolemisesta ja niin sanotun keinoluonnon merkityksen positiivisesti.

”Toivoisin, että työni sekä kutsuisi ihailemaan meitä ympäröivää luontoa että loisi uskoa käyttämämme teknologian mahdollisuuksiin muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi. En ehkä niinkään näe asian suhteen enää tarvetta negatiiviselle kritiikille vaan ennemminkin kannustamiselle, innostumiselle ja maailman ihailemiselle, joka vaikuttaa siihen, että haluamme tehdä kaikkemme maailman suojelemiseksi.”

Urbaaneja satuja paikasta ja ihmisen identiteetistä

Helsinkiläinen vapaa teatteriryhmä Jalostamo² työstää residenssissä kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavaa Nature Resort Near Me -teatteriesitystä, joka käsittelee paikan merkitystä ihmisen identiteetille, ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä.

Teatteriryhmä kuvaa tulevaa esitystään urbaaniksi saduksi, joka sijoittuu syrjäisen lammen rantaan vievälle metsäkaistaleelle. Esityksessä paikka saa erityisen merkityksen, kun aluetta uhkaa uudisrakentaminen ja luonnon katoaminen. Näytelmän henkilöt yrittävät löytää paikasta jotain niin arvokasta, että he saisivat pelastettua paikan tai sitten hyvästellä se arvokkaasti.

Vuonna 2012 perustetun ryhmän tavoitteena on luoda kansainvälinen esittävän taiteen verkosto, jonka puitteissa eurooppalaiset esitykset pystyvät kiertämään maasta toiseen. Jalostamo2:n ydinryhmänä ovat taiteelliset johtajat näyttelijä Anna Lipponen sekä valosuunnittelija-lavastaja Petri Tuhkanen. Vuosittain he tuottavat 1–2 uutta teosta, joita varten he kutsuvat tuotantokohtaisesti ohjaajan sekä muun työryhmän. Saaren kartanossa työryhmään kuuluvat Petri Tuhkasen ja Anna Lipposen lisäksi muun muassa ohjaaja Riko Saatsi ja äänisuunnittelija Kristian Ekholm.

 

Lista yksilöresidenssipaikkojen saajista Lista myönnetyistä ryhmäresidenssipaikkojen saajista

Kuvat mediakäyttöön