Uutiset

Taide

08.03.2016

Monikielisyys lisää luovuutta

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) selvityksen mukaan taide voi uudistua monikielisyyden kautta, monikielisyydestä voi tulla taidetta ja taiteen avulla voidaan edistää kielellisen monimuotoisuuden arvostusta.


Cuporen 3.3.2016 julkistamassa selvityksessä on tutkittu Koneen Säätiön rahoittamia Monikielisyys ja taide -hankkeita.

”Tapoja yhdistää monikielisyys taiteeseen ja taide monikielisyyteen on lukuisia”, toteaa Monikielisyys ja taide -tutkimushankkeen johtaja, erikoistutkija Pasi Saukkonen. Taiteen ja monikielisyyden risteyskohdassa elävät taiteilijat näkevät monikielisyyden mahdollisuutena, joka rikastaa taiteen tekemistä. ”Taiteellisessa työssä ei ole vaikea työskennellä usealla kielellä. Kielien vaihtaminen, improvisaatio eri kielillä ja ”kielikaaos” keskusteluissa tuntuivat luonnolliselta ja loivat erittäin luovan tilan, josta syntyi herkullista taiteellista materiaalia”, kertoo Martina Marti, yksi Monikielisyys ja taide -hankkeiden taiteilijoista.

Cuporen tutkimuksessa seurattiin 58:aa Koneen Säätiön rahoittamaa monikielisyyttä ja taidetta yhdistävää hanketta. Monet projekteista olivat kauttaaltaan monikielisiä, tekijöistä tuotoksiin. Hankkeissa saatiin aikaan taideteoksia ja taide-esityksiä, järjestettiin seminaareja ja festivaaleja sekä kehitettiin kielen elvyttämisen ja opettamisen menetelmiä. Hankkeet edistivät monikielisyyden tunnistamista ja tunnustamista, ja ne lisäsivät monikielisyyden haasteiden sekä monikielisyydestä saatavien hyötyjen ja ilonaiheiden ymmärtämistä. Vuonna 2013 toteutettu Monikielisuus ja taide -haku on osa säätiön kieliohjelmaa.

”Sen lisäksi, että saamme Cuporen tekemästä tutkimuksesta tietoa oman toimintamme kehittämiseen, myös monet muut hyötyvät Cuporen hienosta työstä: julkaisussa on valtavasti tietoa monikielisyyden ja taiteen kohtaamispisteistä ja yhteiskunnan kehityksestä sekä välineitä monikielisyyden ja taiteen kentän kehittämiseen”, kertoo Koneen Säätiön yliasiamies Anna Talasniemi.

Vuosina 2013–2016 toteutetun tutkimuksen tulokset ovat luettavissa julkaisussa Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus monikielisyyden ja taiteen yhdistämisestä. Sirkku Latomaa, Pasi Saukkonen ja Vaida Sriebaliute-Norho. Cuporen verkkojulkaisuja 36. Cupore 2016.