Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

27.05.2022

Koneen Säätiön vuosikertomus 2021 on ilmestynyt: uuden strategian myötä säätiö pyrkii tukemaan tieteen ja taiteen vapautta entistä vahvemmin

Vuonna 2021 Koneen Säätiössä käynnistyi uusi strategiakausi. Sen myötä säätiön toiminnan keskiöön nousi vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen tukeminen. Vuosikertomus esittelee säätiön 65. toimintavuoden kohokohdat. Vuosikertomuksen sisältöihin voit tutustua helposti selailtavassa verkkoversiossa. 

Vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella säätiössä paneudutaan erityisesti demokratian ja diversiteetin kysymyksiin. Siitä esimerkki on Rapautuuko demokratia -rahoitusohjelma, jonka ensimmäiset apurahamyönnöt tehtiin syksyn 2021 yleisen apurahahaun yhteydessä. 

Vuoden 2021 aikana Koneen Säätiön apurahatoiminta kasvoi edelleen: pelkkiä henkilökohtaisia apurahoja maksettiin noin 660 täyden työvuoden edestä, ja yksittäisiä apurahansaajia oli tuhatkunta. 

Koronapandemia vaikutti myös rahoituspäätöksiin 

Koko vuoden 2021 jatkunut koronapandemia sai säätiön suuntaamaan jälleen erityisrahoitusta pandemian jalkoihin joutuneille taiteen ammattilaisille. Kesällä 2021 myönsimme 3,5 miljoonaa euroa esittävän ja visuaalisen taiteen kentän vapaille ryhmille, joiden toiminta oli kärsinyt koronakriisin aikana. 

Pandemia vaikutti myös Koneen Säätiön ylläpitämän Saaren kartanon residenssin toimintaan: osa taiteilijoista vietti residenssijaksonsa paikan päällä Mynämäellä, osa kotonaan eri puolilla maailmaa. Residenssiläisille tarjottiin etäyhteyksillä mentoritapaamisia ja keskinäisiä kohtaamismahdollisuuksia.  

Sanginjoen metsän suojelu heijastaa säätiön arvoja 

Ekososiaalinen sivistys on yksi Koneen Säätiön arvoista: se tarkoittaa meille sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä. 

Yksi vuoden 2021 kohokohdistamme olikin Sanginjoen metsäkauppa. Kaupassa Koneen Säätiö osti luontoarvoiltaan merkittävän 1 440 hehtaarin alueen Oulun kaupungilta ja lahjoitti sen valtiolle suojeltavaksi. Säätiön toiveena on, että alueelle perustettaisiin kansallispuisto. 

Työ vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen puolesta jatkuu 

Tänä keväänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut koko eurooppalaista yhteisöä perusteellisesti. 

”Koneen Säätiön työ vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen puolesta jatkuu kenties entistäkin tärkeämpänä, ja pidämme edelleen kiinni sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta vastuustamme”, kirjoittaa Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen vuosikertomuksen avaussanoissa. 

Tutustu vuosikertomukseen

Siirry tästä Koneen Säätiön vuosikertomukseen 2021 

Vuosikertomus on julkaistu verkossa suomeksi ja englanniksi. Julkaisut löytyvät osoitteista koneensaatio.fi/vuosi2021 ja koneensaatio.fi/year2021

Helposti selattavasta verkkojulkaisusta saat nopealla silmäyksellä kokonaiskuvan säätiön toiminnan kohokohdista. Voit myös syventyä yksittäisiin aiheisiin klikkaamalla vuoden aikana julkaistuihin uutisiin ja artikkeleihin.