Uutiset

Apurahat

01.09.2016

Haussa rohkeita tekijöitä vuodelle 2017

Koneen Säätiön apurahahaku vuodelle 2017 on alkanut. Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Apurahahaun yhteydessä järjestetään myös Lähinaapurit -teemahaku.


Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Painotamme uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä ja marginaalejakin hankkeita. Monialaisuus ja alojen välisten rajojen ylittäminen ovat meille tärkeitä.

Hakuprosessia on uudistettu, jotta Koneen Säätiö voisi edistää paremmin monialaisuutta ja jatkuvuutta. Hakulomakkeita on enää yksi. Hakija ei enää valitse omaa taiteen- tai tieteenalaansa, vaan sen, minkä alan asiantuntijan haluaa arvioivan hakemuksensa. Kaikissa kuukausiapurahoissa on käytössä samat kolme apurahan tasoa. Yhä useammin monivuotisille hankkeille myönnetään koko rahoitus kerralla jatkuvuuden takaamiseksi. Rahoitusta myönnetään myös hankkeiden valmisteluun.

Apurahaa voi hakea:

  • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
  • muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Lue lisää hakuohjeista

Lähinaapurit-teemahaku

Viime aikojen pakolaismääristä huolimatta uudet naapurit ovat tulleet ennen kaikkea lähialueiltamme idästä ja etelästä, Venäjältä ja Virosta. Samaan aikaan jatkuvat ja kehittyvät vakiintuneet yhteydet Ruotsiin ja Norjaan. Lähinaapurit-teemahaussa kysymme esimerkiksi, millaisia ovat lähinaapurimaista muuttaneiden naapuruussuhteet Suomessa ja heidän yhteytensä lähtömaihin? Miten valtioiden rajat ylittävät suhteet vaikuttavat naapuruuteen Suomen rajojen sisällä? Millaisia yhteisiä piirteitä ja eroja näissä naapuruuksissa on? Kuinka naapurit kommunikoivat ja rakentavat yhteistä elämää Suomessa? Millaisia järjestäytyneitä ja epämuodollisia yhteistyömuotoja naapurit ovat rakentaneet eri aloilla?

Teemahaussa kannustamme aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuten järjestöjen ja liikkeiden välillä. Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa rohkaistaan monitieteiseen tutkimusotteeseen. Haun ensisijainen painopiste on tutkimuksessa, mutta Koneen Säätiö kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen.

Lue lisää teemahausta

Erillinen matka-apurahahaku Koneen Säätiön tutkijastipendin saajille päättyy

Erillinen matka-apurahahaku päättyy 1.11.2016. Koneen Säätiön henkilökohtaisen tutkijastipendin saajat voivat vielä hakea matka-apurahaa 15.9. tai 1.11. päättyvissä hauissa, jos henkilökohtaista apurahaa on jäljellä sille ajalle, jolloin matka on tarkoitus tehdä. Ensi vuonna ei ole enää erillisiä matka-apurahahakuja. Käytäntö muuttuu siten, että apurahoja matkoihin haetaan vuosittaisen apurahahaun yhteydessä. Rahoitusta tulevien apurahakausien matkoihin haetaan siis jo nyt alkavassa syyskuun apurahahaussa.

Huom. Erillistä matka-apurahaa ovat voineet hakea vain säätiön henkilökohtaisella tutkijastipendillä työskentelevät tutkijat.  Muutos koskee vain heitä, ei säätiön hankerahoituksella työskenteleviä tutkijoita, jotka ovat jo voineet hakea rahoitusta matkoihin vuosittaisen apurahahaun yhteydessä.

 

Koneen Säätiön vuosittainen apurahojen hakuaika alkaa 1.9. ja päättyy 30.9. klo 16 Suomen aikaa.