Tarinat ja julkaisut

12.10.2016

Toisissa tiloissa ry luo kosmista myötätuntoa

Suomen nimekkäimpiin esitystaiteen edustajiin kuuluva Toisissa tiloissa -ryhmä on helsinkiläinen esitystaiteen kollektiivi, jonka toiminnan ytimenä on jatkuva harjoittelu, harjoite esityksen muotona sekä muodonmuutos harjoitteen aiheena.

Toisissa tiloissa -ryhmälle pääsy Saaren kartanoon on ainutlaatuinen mahdollisuus koota ja viedä loppuun hanke, joka on elänyt monina erilaisina versioina vuodesta 2015 lähtien. Avalokiteshvara: Superclusters -esityksen myötä ryhmä etsii uusia työskentelytapoja.

Ryhmä on tunnettu kollektiivisista ruumiillisista muodonmuutosharjoitteistaan. Se tottunut esiintymään ulkoilmassa ja kaikenlaisissa ”toisissa tiloissa”, mutta ensimmäistä kertaa muodonmuutos ulotetaan nyt ympäristöön itseensä, olipa se elävä tai ei-elollinen, inhimillinen tai ei-inhimillinen. Esityksessä syntyvien ”Superklustereiden” ulkopuolelle ei jää kukaan eikä mikään!

”Myötätunto” on nimi sille yksilöt ylittävälle voimalle, jota tarvitaan pitämään asiat yhdessä. Ei ole sattuma, että aihetta on käsitelty viime aikoina monissa eri taiteen ja tieteen hankkeissa. Myötätunto tulee esiin silloin, kun kaikki muut maailmaa yhdessä pitävät siteet pettävät. Esityksessämme myötätuntoon etsitään kokemuksellista ruumiillista yhteyttä. Se on yhdessä tapahtuvaa konkreettista myötätunnon harjoittelua.

Haaste on melkoinen, ja olemme iloisia, että meillä on Saaressa sekä aikaa että tilaa keskittyä siihen vastaamiseen. Ensimmäiset klusterit on tarkoitus synnyttää yhdessä muiden saarelaisten ja paikkakuntalaisten kanssa. Muistettakoon kesä 2017 kasvavan kosmisen myötätunnon kesänä!

 

 

TOISISSA TILOISSA RY

Toisissa tiloissa -kollektiivi on toiminut vuodesta 2004 kehittäen täysin omanlaisen estetiikan ja työskentelymetodit. Ryhmän toiminnan ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden olemis- ja kokemusmuotojen kanssa eli vierailemaan ”toisissa tiloissa”.

Ryhmä keksii ja kehittää harjoitteita, demonstroi niitä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa, opettaa niitä ihmisille työpajoissa ja valmistaa niiden pohjalta teemallisia esityskokonaisuuksia kuten Aniara 2006, Odradek-muunnelmia 2007, Golem-muunnelmia 2011 – kaikki ensiesitettyjä Kiasma teatterissa. Erilaiset kaupunkikulttuuritapahtumat ja -festivaalit ovat muodostuneet ryhmän esityksille luontaisiksi esitysfoorumeiksi.

Ryhmän koollekutsuja on FT Esa Kirkkopelto, esitystaiteilija ja taiteellisen tutkimuksen professori (TeaK). Toisissa tiloissa -kollektiiville on tunnusomaista suuri koko, eri taiteenalojen yhteistyö sekä toiminnan demokraattisuus. Kollektiivin noin 30 jäsentä koostuvat taiteen eri alojen ammattilaisista.