Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

06.02.2023

Muusikkous, naiseus ja äitiys yhdistävät rajoja ylittäviä tutkijoita ja taiteilijoita

Tiedettä ja taidetta yhdistävän World Wide Women -hankkeemme keskiössä ovat naismuusikot eri puolilla maailmaa: Boliviassa, Japanissa, Malissa, Senegalissa ja Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan sekä etnomusikologisen tutkimuksen että luovan musiikillisen työskentelyn keinoin naisten ja erityisesti naismuusikoiden elämää eri puolilla maailmaa.

Työryhmän keskinäisissä keskusteluissa on todettu, että naismuusikoiden kohtaamat haasteet ovat hyvin samankaltaisia missä tahansa, kulttuuriympäristöstä riippumatta: hankkeen osaprojekteja yhdistävät muun muassa kysymykset, miten naismuusikot sovittavat yhteen naiseuden, äitiyden ja muusikkouden, miten he tasapainottelevat omien yhteisöjensä odotusten ja globaalisti verkottuneen musiikkimaailman tarjoamien mahdollisuuksien välillä, sekä miten he omalla toiminnallaan rakentavat uudenlaisia tiloja ja tulevaisuuksia niin itselleen kuin muille. Samat kysymykset ovat omakohtaisesti tuttuja myös työryhmän tutkijoille.

Hankkeemme koostuu neljästä osaprojektista, joissa tutkimus ja taide painottuvat eri tavoin. Etnomusikologiselle tutkimukselle on yleensäkin tyypillistä tiivis vuorovaikutus tutkimuksen kohteena olevien muusikoiden kanssa ja usein tutkijan oma musiikin opiskelu ja/tai esittäminen on osa tutkimusprosessia. Näin on myös World Wide Women -hankkeessamme. Toisaalta hankkeessa tehtävä taiteellinen työ käsittelee musiikin keinoin samoja teemoja kuin tutkimus. Työryhmän muusikkojäsenten ja muiden yhteistyökumppaniemme musiikkia hyödynnetään hankkeessa myös tutkimusaineistona.

Cholita-futurismia käsittelevässä projektissa Siboné Oroza jatkaa etnografista tutkimustaan bolivialaisista, ketsua-alkuperäiskansaan kuuluvista cholita-laulajista, joiden vauhdikkaan ja kovaäänisen tanssimusiikin suuri suosio on mahdollistanut näille naisartisteille myös vahvan taloudellisen aseman ja paremman tulevaisuuden rakentamisen koko yhteisölle. Orozan huhtikuussa 2023 Helsingin yliopistossa tarkistettava väitöskirja käsitteleekin cholita-yhtyeitä perheyrityksinä paikallisten markkinoiden historiallisessa kontekstissa ja alkuperäiskansojen poliittisen vaikutusvallan kasvun aikana (2005–2019).

Väitöskirjaa varten tehtyyn tutkimustyöhön perustuu myös Orozan ja Antti Nordinin dokumenttielokuva “When I’m on Stage, I Rule”, jonka ensi-illan hankkeemme järjesti huhtikuussa 2022. Oroza ja Nordin toteuttivat Boliviassa ollessaan myös musiikkivideoita cholita-yhtyeille. Hankkeemme puitteissa on puolestaan tarkoitus tukea yhden cholita-yhtyeen Euroopan-kiertueen järjestämistä.

Japanilaisia kanteleensoittajia tarkasteleva projekti liittyy niin ikään väitöskirjatutkimukseen, jota tekee Ying-Hsien Chen Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa tarkastelee sitä, miten japanilaiset kanteensoittajat ovat muuntaneet suomalaisen kanteleensoiton estetiikkaa japanilaiseen ympäristöön sopivaksi ja soittajien omia kokemuksia tai elämäntilannetta tukevaksi. Heidän mielikuvissaan kantele soi tyypillisesti kaukaisena ja nostalgisena, jopa parantavana ”metsän äänenä”.

Chenin väitöskirjan keskiössä ovat kantelemusiikin harrastajakerhot erityisesti Hokkaidossa ja Sapporossa, joiden jäsenistä suurin osa on naisia. Monet heistä kokevat, että kanteleensoitto tarjoaa mahdollisuuden irrottautua arkielämästä ja japanilaisen yhteiskunnan sosiaalisista normeista.

Jotkut japanilaisista kanteleensoittajista ovat myös edenneet harrastajista ammattimuusikoiksi, esimerkiksi Hiroko Ara, yksi Chenin tutkimuksen yhteistyökumppaneista. Aran Rauma-duon ”Deep Ocean” -albumi palkittiin Suomessa Kanteleliiton vuoden kantelelevynä 2020. Rauma-duo vierailee hankkeemme kutsusta Suomessa maaliskuussa 2023 ja esiintyy järjestämässämme Kantele ympäri maailmaa -konsertissa 8.3.2023.

Musiikin keinoin naiseuden ja äitiyden teemoja käsittelee senegalilaisen Awa Sanén ja suomalaisen Marjo Smolanderin duo Eve Crazy & Mar Yo. Duon musiikissa kuuluvat sen jäsenten erilaiset lähtökohda: Sané on rap-artisti Casamancesta, Etelä-Senegalista, Smolander taas Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva kanteleensoittaja ja laulaja-lauluntekijä.

Siten duossa yhdistyvät paitsi sen jäsenten erilaiset kulttuuritaustat myös kaksi erilaista musiikillista maailmaa. Toisaalta heitä yhdistää muun muassa yksinhuoltajaäitiys ja halu vaikuttaa musiikin keinoin ympäröivään maailmaan.

Duo sai alkunsa Dakarissa alkuvuodesta 2021 ja julkaisi jo huhtikuussa ensimmäisen kappaleensa ”Jigéen ñi” (wolofiksi ’naiset’). Eve Crazy & Mar Yon yhteistyö on jatkunut siitä lähtien tiiviinä Senegalissa ja Suomessa, joten duon yhteisen albumin julkaisua voidaan odottaa vuoden 2023 aikana.

Hankkeen neljäs osaprojekti, työnimeltään ”All Female Orchestra”, sai alkunsa jo vuosia sitten Jenni Hanikan ja Marjo Smolanderin keskustellessa kokemuksistaan musiikkiopinnoistaan Malissa ja myöhemmistä yhteistyöprojekteistaan malilaisten muusikoiden kanssa. Ajatuksena oli tuoda yhteen erilaisia musiikkiperinteitä edustavia malilaisia naismuusikoita jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan vain naisten kesken sekä luomaan uutta, useita kulttuurisia ja tyylillisiä rajoja ylittävää musiikkia.

Malilaisen laulajan Salome Dembélén laajojen verkostojen avulla saatiinkin syksyllä 2022 koottua yhtye, joka ensimmäisen intensiivisen harjoitusperiodin päätteeksi sai nimekseen Sinimuso (bambaraksi ’tulevaisuuden nainen’). Yhtyeen musiikissa suomalais-ugrilaiset runolaulut ja vanhat kantelemelodiat yhdistyvät muun muassa Sahara-bluesiinn ja bambara- ja bobo-kansojen rytmeihin. Tavoitteena on julkaista Sinimuson albumi loppuvuodesta 2023, jolloin yhtye myös konsertoi Suomessa ja Pohjoismaissa.

Voit lukea lisää WWW-hankkeen kotisivuilta tai seurata hankkeen Facebook-sivua.

Järjestämme maaliskuussa 2023 kaksipäiväisen kansainvälisen symposiumin Women – Music – Futures, jonka avajaisina toimii kansainvälistä naistenpäivää juhlistava konsertti teemalla ”Kantele ympäri maailmaa” (ohjelmatiedot symposiumin sivuilla).