Vappu Jalonen

Taiteilija, kirjoittaja

Olen taiteilija ja kirjoittaja.

Teokseni tapahtuvat kuvataiteen, kirjallisuuden, esitystaiteen, äänitaiteen ja tutkimuksen risteyskohdissa. Viime vuosina olen tehnyt tekstilähtöisiä performansseja, jotka käsittelevät usein valtasuhteita ja tiedontuotannon muotoja tarkentamalla jokapäiväisiin esineisiin, tilanteisiin ja sanoihin.

Teen Saaren kartanossa uutta esitystä. Rakennan teosta teksti- ja äänilähtöisesti sekä kehollisten harjoitusten (juoksu ja hiljainen ja hidas läsnäolo ja liike) kautta.

VAPPUJALONEN.COM