Titta Aaltonen

Kuvataiteilija

Titta Aaltonen. Kuva: Jussi Virkkumaa

Olen elämäni aikana opiskellut tai ollut töissä seitsemässä eri yliopistossa Suomessa ja ulkomailla. Yliopisto-opinnot ovat avanneet minulle ovia täysin uusiin maailmoihin ja olen nauttinut niistä suuresti. Ilman aiempia yliopisto-opintoja minusta ei olisi koskaan voinut tulla kuvataiteilijaa. 

Omien opintojeni välityksellä olen huomannut kuinka usein lapsuudenperheen yhteiskuntaluokka vaikuttaa opintoihin hakeutumiseen ja niissä menestymiseen. Perhe- ja luokkatausta määrittää myös sitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla opinnoista valmistumisen jälkeen. 

Saaren residenssissä työstän taideprojektia, jossa käsittelen yhteiskuntaluokan ja koulutuksen suhdetta sekä koulutuksen sukupuolittumista. Erityisesti olen kiinnostunut kulttuurisen pääoman merkityksestä sekä siitä miten kulttuurinen pääoma ilmenee ja miten sitä voi mitata. 

Residenssijakson aikana tarkoituksenani on perehtyä luokkakysymystä käsittelevään kirjallisuuteen sekä kerätä aiheesta taustamateriaalia osallistavaa taideteosta varten. 

Titta Aaltonen on helsinkiläinen kuvataiteilija. Taiteellisessa työssään häntä kiinnostavat yhteiskuntaluokat sekä ihmisten ja paikkojen identiteetit. Titta on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin taideyliopiston kuvataideakatemiassa ja tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina Harvardin ja Oslon yliopistoissa ja ollut vaihto-opiskelijana Tarton yliopistossa, Uppsalan yliopistossa ja ArtEZ-taideyliopistossa Alankomaissa.