Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Tessa Zettel

taiteilija, kirjoittaja

Kuva: Jussi Virkkumaa

Australialainen taiteilija, kirjoittaja Tessa Zettel työskentelee Saaressa sienien parissa. ”Kehittelen pääasiassa erilaisia tapoja vuorovaikutukseen sienten kanssa. Tällä tarkoitan ihmisten suhdetta sienten kanssa; ruumiillistuneita kulttuurillisia käytäntöjä, joita he kehittävät sieniin liittyen; usein monimutkaisia tapoja ymmärtää, jotka saavat alkunsa vastavuoroisesta, enemmän kuin inhimillisestä dynamiikasta, johon pintapuolisesti liittyy sieniä, mutta syvemmällä niin monia ‘toisiakin’ (kasveja, eläimiä, metsiä, kiviä, sääolosuhteita, tonttuja jne.).”, hän kertoo.

Tessa on kiertänyt viimeisen viiden vuoden aikana kansainvälisiä residenssejä ja oppinut mikä on realistisesti tehtävissä lyhyessä ajassa uudessa paikassa. ”Toivon, että löydän ihmisiä, jotka haluavat jakaa tarinansa ja viedä minut sienimetsään, ja lisäksi haluaisin alkaa muokkaamaan keräämääni materiaalia löysästi pienen julkaisun muotoon. Tunnen jo suppilovahveron ja kanttarellin edellisistä vierailuistani Suomeen, joten tällä kertaa haluaisivat tutustua uusiin sienilajeihin”, hän sanoo.

Tessan taiteellisessa työskentelyssä keskustelulla on tärkeä rooli, etenkin prosessi ja dialogi kiinnostavat häntä kaikissa projektin eri vaiheissa. ”Keskustelu on tärkeä osa työtäni, ja prosessi ja vuoropuhelu kiinnostavat minua kaikkein eniten hankkeen kaikissa vaiheissa. Sienet ovat metsäpeitteen viestijöitä, ja minua kiinnostaa, miten niistä voisi tulla viestinnän katalysaattoreita maanpinnan yläpuolellakin. Tämä voi tarkoittaa kirjaimellisesti poimimieni ja kuivaamieni sienten vaihtamista ihmisten tarinoihin. Luen aina sitä, mikä tuntuu merkitykselliseltä, olipa se teoriaa tai kaunokirjallisuutta, sillä se auttaa muokkaamaan lähestymistapaani muuhun käytössäni olevaan tietoon. Joskus asetan itselleni tehtäväksi piirtää yksi sieni joka päivä, sillä havainnoiminen (se, mitä piirtäessä todella tapahtuu) on itsessään mielenkiintoinen tapa hidastaa tahtia ja virittäytyä olemaan avoin muille olennoille ja sille, mitä ne saattavat opettaa meille,” Tessa kuvailee.

“Alan löytää erilaisten toimien rytmin: kävelyn, lukemisen, piirtämisen, ruoanlaiton, hengityksen, katselun, poimimisen, levon, kuuntelemisen, työskentelyn, kirjoittamisen, nukkumisen, puhumisen, syömisen ja saunomisen.”

http://oumopo.com