Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Kuvanveisto, installaatiotaide

Ripple/Kare

Kuvataiteilijaryhmä

Ripple/Kare on suomalais–skotlantilainen kuvataiteilijaryhmä. Ryhmän jäsenet tutustuivat toisiinsa vuonna 2010 Saaren kartanon ryhmäresidenssissä käynnistetyssä, ruokoa nykytaiteen materiaalina tutkineessa hankkeessa. Hankkeen päättyessä vuoden 2016 näyttelyihin, Caroline Dear, Heli Konttinen, Leon Patchett ja Kimmo Ylönen asettivat itselleen uuden haasteen ruo’on juurelta. Käsittelyyn otettiin itse vesi.

Syyskuussa 2017 ryhmä kokoontui Tanskaan, Fyn saarelle, miettimään suunnattoman laajan aihealueen tarjoamia tulokulmia. Paljon pohdittiin myös nesteen asettumista aloilleen taiteen materiaaliksi.

Talven ja kevään kuluessa tehtiin yksityisiä kokeiluja ja pyrittiin tarkentamaan kunkin näkökulmaa ja lähtökohtia aiemman työskentelyn kautta.

Saaren kartanon residenssi kokoaa ryhmän taas saman pöydän ääreen. Keräämme yhteen kuluneiden kahdeksan kuukauden satoa, suunnittelemme tulevaa ja etsimme tapoja toteuttaa yhteisiä teoksia muun muassa Mynämäen Saarekkeessa toteutettavan työpajan avulla.

Kartanolla aloitetaan myös Aquattack-aktivistitoiminta. Hyökkäyksen tavoitteena on puhdistaa vesialue mikrobipommein. Ensimmäisen iskun naamioitu kommandojoukko kohdistaa puutarhan umpeen kasvavaan lampeen.