Mira Ravald ja Luis Sartori do Vale

Taiteilijat

Esittävä taide ja kuvataide kohtaavat kokeellisessa projektissa Portmanteau, joka on suomalaisen tanssija/sirkustaiteilija Mira Ravaldin ja brasilialaisen kuva-/sirkustaiteilija Luis Sartori do Valen yhteistyö.

Hyödyntäen nykysirkusta, tanssia, musiikkia ja livenä toteutettua kuvataidetta Luis ja Mira tutkivat psykologisia konsepteja, kuten apophenia, peilaten ihmismielen tendenssiä yrittää löytää merkityksiä ja malleja sattumanvaraisista aistihavainnoista, tiedosta ja tilanteista.

He tutkivat abstrakteja kuvia heijastettuina tilaan ja liikkuvaan kehoon sekä erilaisten värien, muotojen ja äänimaailmojen mahdollista vaikutusta fyysisen liikkeen tulkitsemiseen ja kokemiseen.

Liquid Light Show -nimisen valotaiteen sekä Herman Rorschachin musteläiskätestin innoittamana he toteuttavat kuvia klassisten piirtoheitinten avulla manipuloimalla vettä, maalia, lasia, kalvoja ja värillisiä öljyjä.

Kun abstraktit kuvat ovat vuorovaikutuksessa fyysisen liikkeen kanssa, ne toimivat yhdessä kerroksena merkitysten luomisessa ja voivat tarjota yleisölle mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin.

Useiden eri taidemuotojen yhdistelemisen lisäksihe nostavat esiin 1960-luvulta peräisin olevan, nykyään marginaalisen taidemuodon liquid light shown, ja käyttävät sitä uudessa kontekstissa – nykysirkuksessa. Esitys asettaa yleisön aktiiviseen rooliin: pohtimaan, tulkitsemaan ja vuorovaikuttamaan.