Miia Kettunen

kuvataiteilija

Kuva: Jussi Virkkumaa

Työskentelen Saaren kartanon residenssissä Keskusteluja veden kanssa -projektini parissa. Yhteisöllinen taidetta ja tiedettä yhdistävä työskentelyni on tapahtunut rehevöityvän itälappilaisen Kalkiaisjärven alueen pientä yhteisöä osallistaen ja vuorovaikutuksessa sen järviympäristön kanssa. Residenssissä työstän projektin materiaalista videoteoksen rakennetta, jota ohjaa yhteisön äänen ja toimien sekä vesi-installaation koevedoksen kautta dokumentoituvan vesistökuvan ja järviympäristön koostumiskuvien välinen dialogisuus, jota asiantuntijalausunnot tukevat. Teostavoitteellista tekemistä tärkeämpänä pidän kuitenkin mahdollisuutta virittäytyä keskeneräisyyttä kunnioittavan ja luontaisesti etenevän työskentelyn tunnelmaan, joka on edellytys materiaalin dialogisuuden aistimiselle. Järven vedessä muuntuneen vesi-installaation pinta ja värikylläisiksi kuviksi purkautuneet järvenpohjanäytteet muistuttavat minua pakottomasti ja itsenäisesti syntyneestä muutoksesta sekä omaehtoisuudesta, jolle haluan antaa tilaa.

Residenssissä perehdyn myös ympäristötunteita käsittelevään kirjallisuuteen, sillä rehevöityvään järveen kytkeytyy syvästi henkilökohtaisia kokemuksia ja sen metsäojituksista johtuvaan tilan romahtamiseen liittyy tunteita surusta ahdistukseen. Olen kiinnostunut kysymään, kuinka voin tuoda esiin kotijärven ja sen asukkaiden toisistaan vaikuttumisen. Pohdin teoksen paikallista merkitystä aktivistisena tekona ja toisaalta mahdollisuutena asettua universaalin ympäristödialogisuuden äärelle.

 

Miia Kettunen on monitaiteisesti työskentelevä kuvataiteilija (TaM), jonka työskentelyä ruokkii näkökulmat ekologisuuteen, halu tutkia vähemmän tunnettua tai näkymätöntä sekä töihinsä sulautuvien dialogisten polkujen luominen yhteisöjen kanssa. Työnsä kautta hän tutkii usein uusia avauksia, välisyyksiä ja yhteyksiä – jonka tuloksena hänen taiteellinen välineistönsä elää kehittyen ja muuntuen. Hänen uusimmat työnsä rakentuvat ympäristö- ja biotaiteen, vaihtoehtoisen valokuvauksen menetelmien ja mediataiteen elementeistä.

Kettunen on Taiteilijajärjestö MUU ry:n, Piste Kollektiivin ja Lapin Taiteilijaseuran jäsen.