Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Kevin Schwenkler

Esitystaiteilija, säveltäjä ja tutkija

Queerius ja monirotuiset identiteetit ovat liikkuvuuden lähteeni maailman läpi. Taiteenharjoittamiseni on tämän liikkuvuuden ilmentymä. Esitysmusiikkia ja -ohjeistuksia yhteissäveltämällä pyrin esittelemään tätä. Nämä sävellykset tuovat julki uskoani, että ruumiillistunut yhteistoiminta on kaiken esteettisen kokemuksen lähde ja päämäärä. Tuore Mills College -korkeakoulun nykyperformanssiryhmälle säveltämäni teos Concerto for Voice edustaa tätä. Teos koostuu pääasiassa tekstin kautta ilmaistujen toimien verkostosta sekä jaetusta puheelle läheisen ääntelyn tulkitsemisen tehtävästä ”totea puhumalla mistään.” Kaikki toimet, äänet ja teot tässä teoksessa ovat merkityksettömiä ryhmähengen ulkopuolella. Kokonaisvaikutus on musiikillisen tuntemattomuuden kollektiivinen merkityksellistäminen. 

Olen juuri suorittanut Mills College -korkeakoulussa MA-tutkinnon säveltämisen alalla. Minulla on myös Hampshire College -korkeakoulussa suoritettu BA-tutkinto matematiikan, fysiikan ja musiikin alalta. 

Tutustu lisää töihini osoitteessa www.k-a-s-music.tumblr.com.

Saaren kartanon residenssissä Lindsay Parnell ja minä keskitymme esitysohjeistusten (score) kehityksen ja niiden kielen liittyvien ominaisuuksien tutkimukseen. Koska tämä kietoutuu ryhmäkuunteluharjoitteisiin ja ryhmädynamiikkaan, projektimme hyötyy kehittyvistä yhteyksistä toisten residenssivieraiden kanssa sosiaalisessa ympäristössä. Tämä tutkimus yhdistettynä yhteistyössä toteuttavien esitysohjeistusten metodeihin kuuntelemalla ja harjoitteita kirjaamalla johtaa ajan myötä erityiseen esitysmateriaalien sarjaan.