Kuuntelusta kuvaksi: tutkimus queer-kuvataiteilijan asettumisesta kuuntelijan rooliin

Taiteellisessa tutkimuksessaan Timo Tähkänen kysyy, miten queer-kehossa kuunteleminen vaikuttaa taiteen tekemisen prosessiin ja kuvataiteen opettamiseen.

Taiteellisessa tutkimuksessani kysyn, miten queer-kehossa kuunteleminen vaikuttaa taiteen tekemisen prosessiin ja kuvataiteen opettamiseen. Tutkimuksessani kuvaan kokemuksiani kertomuksellisin ja taiteellisin keinoin. Tarkastelen kuvattujen kokemusteni taidepedagogista ja yhteiskunnallista merkitystä tukeutuen teoreettiseen ja taiteelliseen tietoon.

Tutkin mitä merkitsee, kun queer-kuvataiteilija, -taideopiskelija, -opettaja ja nyt myös -tutkija asettuu kuuntelijan rooliin, miten se vaikuttaa taideteoksen muodostumiseen ja millaista tietoa taiteellinen työskentely tällöin tuottaa. Koen kuvataiteen opetus- ja ohjaustyöt voimakkaasti osaksi taiteellista työtäni, joten mielestäni on luontevaa tarkastella tutkimuksessani taiteellista praktiikkaani kokonaisena.

Tarkastelen aihettani queer-taiteilijan näkökulmasta. Oman situaationi ja taustani aukikirjoittamisella on suuri merkitys, sillä tutkimukseni perustuu omiin kokemuksiini. Queer-ruumiina oleminen muodostaa situaation, mistä käsin olen suhteessa maailmaan, taiteen tekemiseen ja tutkimukseeni. Taiteilijana, opiskelijana ja opettajana kuljetan mukanani kokemuksia siitä, millaista on ollut elää queer-kehossa, joka on ollut toisinaan vihattu ja toisaalta ei aina edes tunnustettu.

Taiteellisessa tutkimuksessani keskiössä on taiteellisen työn tuottama tieto. Taiteelliseen praktiikkaani kuuluu taiteellinen työskentely, taiteen opettaminen ja muut taidepedagogiikkaan kietoutuvat projektit. Taiteellisen työni keskeiset mediat ovat valokuvaperformanssi, piirtäminen, installaatio ja drag-taide. Medioita yhdistää mahdollisuus spontaaniin reaktioon ja tutkimukselliseen tekemiseen ja kokeiluun.

Tavoitteeni on löytää omista kokemuksistani jotain, mikä voi olla yhteisesti jaettavaa. Pyrin linkittämään taiteen tekemiseni synnyttämän tiedon olemassa oleviin teorioihin ja käsitteisiin ja avaamaan kokemuksiani ja aihettani yleisemmälle tasolle. Tavoitteeni on tarjota tulokulma taideteoksen syntymisen prosessin, taiteen opettamisen ja ylipäänsä toisen kanssa dialogin tarkasteluun, jossa on sijaa kuuntelemiselle, vaikuttumiselle ja tunteille… erityisesti queereille tunteille.