Tanssitaiteen maisteri Saivosalmi-Katinas Maria ja työryhmä

15500 €

Yksikanavainen videoteos And then I saw my outlines in a different landscape

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Valmistamme yksikanavaisen videoteoksen And then I saw my outlines in a different landscape. Teoksessa esiintyy Kidutettujen kuntoutuskeskuksen asiakkaina olevia perheitä. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa hoidetaan kidutuksen vaikeasti traumatisoimia pakolaistaustaisia aikuisia ja heidän perheenjäseniään. Teos tulee koostumaan staattisista maisemakuvista, maisemien tekstuureista sekä hidastempoisista koreografisista teoista. Esiintyjien tilanteessa nousevaan emotionaaliseen kokemuskenttään emme puutu. Dokumentoimme esiintyjien omaa tunnemaailmaa, mutta teemme sen vahvasti taiteellisen ehdotuksen raamissa. Olemme koko ajan vahvassa dialogissa esiintyjien kanssa ja kuuntelemme sensitiivisesti heidän tarpeitaan ja rajojaan. Osa perheistä on heti Suomeen saavuttuaan sijoitettu asumaan Helsingin lähialueille ja osa Kuusamoon. Työskentelemme sekä Uudenmaan alueella että Kuusamossa asuvien perheiden kanssa ja kuvaamaan ympäristöä, jossa perheet asuvat. Paralleelina linjana kulkevat edellä mainitut koreografiset teot, joita perheet toteuttavat eri ympäristöissä, yksinkertaisessa studiomaisessa tilassa, maisemien keskellä jne. Näitä koreografisia elementtejä työstämme viettämällä aikaa perheiden kanssa ja keskustelemalla kaikesta, mitä he haluavat meille jakaa. Valitsemme perheiden kanssa yhdessä muutaman asian tai tapahtuman, joita lähdemme työstämään koreografian muotoon. Jokainen perhe tulee toteuttamaan 1–2 liikeideaa. Tarkoituksena ei ole tehdä sosiaalitaidetta tai kriittistä kuvaa pakolaistilanteesta vaan vilpittömästi sukeltaa näiden ihmisten tämän hetken tilanteeseen ja tunteeseen. Teos tulee liikkumaan koreografisen ja visuaalisen taiteen sekä dokumentaation viitekehyksissä. Taiteellinen ehdotus on ehdottomasti enemmän abstrakti kuin kertova, mutta varmasti monisyinen, inhimillinen sekä tunnistettava.