YTT, Filosofian dosentti Toivanen Juhana ja työryhmä

9000 €

Yhteinen hyvä ja yksilöllisyyden nousu keskiajan ja varhaismodernin ajan filosofiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeemme tarkoituksena on toimittaa yhteisen hyvän ja yksilön hyvän välistä suhdetta käsittelevä tieteellinen kokoomateos. Teos esittää uuden tulkinnan näiden kahden käsitteen erottamiseen johtaneesta filosofisesta keskustelusta keskiajan ja varhaismodernin ajan välillä. Pyrimme vastaamaan siihen, miten länsimaisessa filosofian historiassa alettiin hahmottaa yksilön hyvä käsitteellisesti erillisenä yhteisestä hyvästä ja miten tämä erottelu vaikutti tapoihin ymmärtää moraalin ja yhteiskunnan rooli ihmisten välisten suhteiden ohjaamisessa. Teos toteutetaan kansainvälisten huippututkijoiden välisenä yhteistyönä.