Tanssitaiteilija Pääkkönen Hanna-Maija

7200 €

Virtuaalisten praktiikoiden kehittäminen osallistavan tanssitaiteen alalla

| Yksivuotinen

Kotiresidenssi jakson aikana tutkin tanssitaiteilijan mahdollisuuksia virtuaaliseen työskentelyyn erilaisten yleisöjen kanssa. Keskityn erityisesti kysymykseen siitä, miten tanssitaideteoksen kompositio muuttuu teoksen esittämisen ja suhteen yleisöön muuttuessa virtuaaliseksi. Tutkin myös tanssitaiteilijan taiteellisen elementin, eli ruumiin, rakennetta ja dynamiikkaa olosuhteissa, joissa esityksen elementti eli elävä ihmisruumis, ei olekaan samassa tilassa yhteydessä katsojiin, vaan yhteys toteutuu virtuaalisesti. Etsin vastauksia kysymyksiin: miten virtuaalisesti toteutettu yhteys vaikuttaa katsojan ja taiteilijan väliseen kommunikaatioon? Voidaanko joskus laajoille yleisöille hyvin etäiseksi jäävä, yhteiskunnallisesti kantaaottava tanssitaide tuoda moninaisimmille yleisöille virtuaalisesti? Miten taiteilijan psykofyysinen prosessi, esiintymisen kokemus, muuttuu esitys olosuhteiden muuttuessa virtuaalisiksi? Pyrin residenssin aikana luomaan uusia näkökulmia siihen, minkälaisilla keinoilla tanssi voi vaikuttaa todellisuuteemme ja miten tanssitaiteilija voi uutta teknologiaa hyödyntämällä osallistaa moninaisia yleisöjä työskentelyprosessiinsa. Avaan taiteellisen praktiikkani virtuaalisesti yleisölle ja tuon yleisö osaksi työskentelyprosessin kaikkia vaiheita. Samalla analysoin ja kehitän omaa taiteellista praktiikkaani vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.