Töölön kaupunginosat – Töölö ry

107500 €

Vapaan taiteen ja tieteen kulttuurikanavan sisältö ja kehittäminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hanke tarjoaa yhteisen kokeellisen alustan ja verkoston laadukkaille, vakiintuneiden instituutioiden ulkopuolisille vapaan taide- ja tiedekentän kokeellisille performanssi-, taide-, tutkimus- ja teoriatapahtumille. Tapahtumissa yhdistyvät eri taiteenlajit, kokeellisuus, improvisointi sekä teoreettinen analyysi ja pohdinta.