Filosofian maisteri Valkama Maria

30000 €

Väitöskirja dialektisesta negatiivisuudesta Friedrich Hölderlinin runoudessa ja korjailtu käännöskokoelma Hölderlinin runoista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Friedrich Hölderliniä (1770–1843) on kutsuttu ”filosofien runoilijaksi” – osin siksi, että hän on inspiroinut montaa ajattelijaa. Hänen merkityksensä myös modernin runouden edelläkävijänä on laajasti tunnustettu, mutta suomeksi hänen tuotannostaan ei ole kirjoitettu ainuttakaan laajaa tutkimusta. Hölderlinin opiskelutoveri, ystävä ja kanssa-ajattelija G. W. F. Hegel, taas nähdään yhtenä länsimaisen historian vaikealukuisimmista filosofeista. Hölderlinin ja Hegelin tekstit ovat vaativia eri tavoin ja eri syistä. Heidän ajatuskuluissaan voi perustellusti nähdä samankaltaisuuksia, yhteyksiä ja samanaikaisia tärkeitä käänteitä. Lukemalla näitä kahta vaikeaksi kutsuttua ajattelijaa rinnakkain voi hahmottaa paremmin heidän keskeisten ajatustensa, erityisesti dialektisen negatiivisuuden, merkitystä ja kantamaa. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee dialektista negatiivisuutta Hölderlinin runoudessa. Negatiivisuus ei merkitse Hölderlinillä romanttista synkistelyä vaan uutta luovaa välttämättömyyttä. Tässä ensimmäisessä suomenkielisessä Hölderin-tutkimuksessa pyrin tarjoamaan käsityksen Hölderlinin runouden teemoista erityisesti dialektisen ajattelun kannalta. Käytän Hegelin ”Hengen fenomenologiaa” ja Logiikan tieteen rakenteita valaisemaan Hölderlinin runojen ajatusulottuvuuksia ja paikoitellen hämäriä kuvia. Pyrin osoittamaan, miten Hölderlinin runous heijastaa logiikan ”varjomaailman” dialektista liikettä esteettisesti vaikuttavassa hahmossa. Koetan samalla viitata Hegelin teoksiin tavalla, joka on täsmällinen eikä tingi ajatusten merkityshorisontin ja monitahoisuuden kuvaamisessa, mutta avautuu muillekin kuin erikoistuneille tutkijoille. Samalla aion työstää valmiiksi korjaillun ja eri editioiden avulla täydennetyn version 2012 ilmestyneestä, nimimerkillä Johan L. Pii kääntämästäni Teokset-kirjasta, joka sisältää valtaosan Hölderlinin runoista.