Professori, ETT Hopia Anu ja työryhmä (Man, Microbes, Music and Food)

12300 €

Tutkimusyhteistyönä toteutetut tiede-ja taideprojektit ja Argentiina-Pohjoismaat -yhteistyön laajentaminen

Residenssivieras, matemaatikko-muusikko Bruno Mesz toimii Universidad Nacional de Tres de Febrero -yliopiston professorina Buenos Airesissa tutkimusaiheenaan moniaistinen havainnointi ja kokemus, musiikillinen semantiikka, äänen havainnointi sekä musiikin matemaattinen mallinnus. Hän on lisäksi kansainvälisesti esiintyvä moniaistinen taiteilija, nykymusiikkiin erikoistunut pianisti ja klarinetisti. Bruno Mesz on käynnistämässä tutkimusta äänen vaikutuksesta mikrobien metaboliaan yhteistyössä argentiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Residenssijakson aikana hän työskentelee yhteistyössä Ihminen, Mikrobit, Musiikki ja Ruoka -hankkeen kanssa käynnistäen yhteisiä tutkimus- ja taideprojekteja, joita esitellään hankkeen työpajoissa ja tapahtumissa. Kolmen kuukauden vierailun aikana järjestetään myös pienempiä verkottumistilaisuuksia Bruno Meszin ja suomalaisten tutkijoiden ja taiteilijoiden välille. Tiede ja taide nivoutuvat Bruno Meszin työssä toisiinsa ainutlaatuisella tavalla.