Taiteen Maisteri (TaM) Kärpänen Sara

17100 €

Tilat haltuun! Käsikirja julkisen tilan haltuunottoon

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Käsikirja Tilat haltuun! opastaa, pohtii ja kyseenalaistaa, kuinka julkista tilaa on mahdollista tutkia ja muokata taideinterventioiden, kansalaisaktivismin, guerillataiteen ja arkkitehtuurin sekä vaihtoehtoisten viestintävälineiden avulla. Artikkelien ja haastattelujen kuvituksena käytetään dokumentaarisia kuvia sekä havainnollisia kaavioita, joiden avulla kulloinkin esitelty toimintatapa hahmottuu paremmin. Toteutan Into Kustannuksen vuonna 2020 julkaiseman kirjan ympärille podcast-sarjan, jossa keskityn tutkimaan alan suomalaisia tekijöitä heidän motiiveistaan, projekteista, ja halusta vaikuttaa kaupunkitilassa. Projektin lähtökohtana on kannustaa kaupunkilaisia analysoimaan omaehtoisen tekemisen merkitystä, vaikutuksia sekä antamaan työkaluja ja kimmokkeita, joiden avulla voi tutkia omaa arkiympäristöä uteliaasti sekä toteuttaa omia projekteja kirjassa julkaistavien esimerkkien ja tee-se-itse-ohjeiden avulla. Kirja auttaa ymmärtämään kansalaisaktivismin ja guerillataiteen suuntauksia ja historiaa moniulotteisesti eri lähtökohdista käsin sekä vahvistamaan alan naistekijöiden tunnettavuutta. Tekniikoiden, taiteilijaprofiilien ja opasteiden lisäksi kirja tuo esille tämän päivän kiinnostavimpia suomalaisia ja kansainvälisiä toimijoita, jotka ovat muuttaneet ja laajentaneet keskustelua julkisen tilan politiikasta taiteen, vaihtoehtomedioiden ja kaupunkiaktivismin avulla sekä kyenneet luomaan pysyvämpiä ratkaisuja sekä uusia toimintatapoja.