YTM, tutkiva toimittaja, tietokirjailija Jäntti Bruno ja työryhmä

69150 €

Tietokirjan kirjoittaminen ja valokuvanäyttelyn järjestäminen 2000-luvulla rakennettujen raja-aitojen ja -muurien muodostamasta uhasta luonnon monimuotoisuudelle ja uhanalaisille eläinlajeille

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kovien rajojen ja rajavalvontakäytäntöjen politiikka on tehnyt paluuta ja saanut uusia teknologisia ilmenemismuotoja maailmanlaajuisesti 2000-luvulla: vuoteen 2015 mennessä EU oli rakentanut muureja yli seitsenkertaisesti vuoteen 1990 verrattuna. Rajamuureja rakennetaan kiihtyvällä tahdilla myös Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Nykyisten rajavalvontakäytäntöjen vaikutuksia rajojen yli pyrkiviin ihmisiin on tutkittu pitkään, mutta minkälaisia vaikutuksia raja-aidoilla ja muureilla on ympäristöön ja eläimiin? Rajamuurien kiivas rakentaminen on johtanut uuteen, biodiversiteettiä akuutisti uhkaavaan ilmiöön. Tutkimus- ja valokuvahankkeessamme syvennymme tarkastelemaan, kuinka jo rakennetut ja tällä hetkellä rakenteilla olevat muurit muuttavat väkipakolla eläinlajien elinalueita, estävät eläinten pääsyn ruoka- ja vesivarantojen piiriin, tappavat uhanalaisia eläimiä sekä muokkaavat eläinkantoja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Hankkeessa tutkitaan myös sitä, millä tavoin muurien rakentamisen seurauksena tapahtuneet dramaattiset ympäristömuutokset koskettavat myös ihmiselämää tulvien määrän kasvun sekä kielteisten talousvaikutusten kautta. Tietokirja ja näyttely luovat suurelle yleisölle suunnatun kriittisen avauksen nykyisen rajavalvontapolitiikan katastrofaalisiin ympäristövaikutuksiin. Kyseessä on ensimmäinen aihetta käsittelevä suomenkielinen tutkimushanke.