Kuvataiteen maisteri Nieminen Heini

106200 €

Tiedon taiteellistaminen – Kuvataide ympäristöongelmien esittäjänä, tutkimusvälineenä ja mahdollisena ratkojana

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Taiteellinen tutkimukseni käsittelee kuvataidetta ympäristöongelmien esittäjänä, tutkimusvälineenä ja mahdollisena ratkojana. Miten tieto kääntyy taiteeksi ja välittyy taiteena? Miten ympäristöongelmia esitetään, tiedostetaan ja mahdollisesti ratkotaan kuvataiteessa tänä päivänä? Millaisia ovat taiteen ja tieteen yhteistyön mahdollisuudet kestävyysmurroksessa? Miten taiteen avulla päästäisiin ongelmien ja ristiriitojen esille nostamisen lisäksi etsimään keinoja, tapoja, työvälineitä ja yhteistyökumppanuuksia, joilla taide voi olla mukana ennaltaehkäisemässä ympäristöongelmien laajenemista? Miten taide voi toimia tiedon välittäjänä, tutkimusvälineenä ja tekoina kestävyysmurroksessa? Työskentelen kahden teeman parissa tutkien ekstraktivismia ja kaivosteollisuutta sekä kaupunkieläimiä. Miten villieläimiin ympäristössämme tulisi suhtautua? Voiko taide löytää toisia keinoja havainnollistaa eläimen tietoisuutta kuin tiede? Miten edustaa niitä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verbaaliseen kommunikaatioon? Voiko empatia eläimiä kohtaan löytyä taiteen kautta? Voiko empatian eri teorioista löytyä vastatus muunlajisen kanssa kommunikointiin kielellisen vuorovaikutuksen sijasta? Toinen taiteellinen osio käsittelee taidetta geomediana, ekstraktivismia ja kaivosteollisuutta. Geologian tilalliset ja ajalliset mittakaavat ulottuvat ihmisymmärryksen tuolle puolen. Geologiset syvyydet ja maantieteelliset muutokset esitetään usein planetaarisina pintoina ja litteinä kuvina. Voiko taide löytää ja esittää näitä tasoja, laajuuksia, syväaikaa sekä ekstraktivismia pintaa syvemmältä? Voiko taide tuoda takaisin kuvaston litistämää syvyyttä? Jos taiteen avulla voi tehdä luovia interventioita, ehdottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja paljastaa moninaisia fyysisiä ja abstrakteja geologisen syvyyden tasoja ilman tiedettä sitovia vaatimuksia tai taloudellista motiivia, voisiko taiteella on silloin mahdollisuus toimia ekstraktivismin epäkohtia haastavana geomedian välittäjänä?